13:00 | 14/02/2019

Chạm tay tới một mùa xuân ấm

“Những kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong năm qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái khẳng định. 

Đặc biệt năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 9,1%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đưa Hải Dương lên vị trí thứ 5 về quy mô kinh tế trong khu vực các tỉnh trọng điểm kinh tế Bắc Bộ và đứng thứ 11 cả nước, là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách và nộp về ngân sách Trung ương. Những con số ấy càng làm ấm lòng các cán bộ ngành Ngân hàng địa bàn sau nhiều năm kiến tạo và duy trì huyết mạch vốn nuôi dưỡng từng tế bào kinh tế của tỉnh.

Một góc thành phố Hải Dương

Nhìn lại chặng đường đã qua, cũng như năm 2018, vai trò cánh tay nối dài của Thống đốc trên địa bàn của NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương có thể nhìn thấy rõ trong vai trò điều hành chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền tạo nên sức hấp dẫn môi trường đầu tư từ nội lực. Ở một tỉnh đang trong độ, “thiên thời - địa lợi”, những cán bộ ngân hàng nơi đây đã nỗ lực góp thêm một chữ “nhân hòa” để đẩy nhanh tiến trình bứt phá của tỉnh.

Điều này có thể thấy rõ qua những nỗ lực của cả hệ thống trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bằng những hành động cụ thể, đi sâu vào từng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp từ việc cung ứng dịch vụ đến tháo gỡ những khó khăn trong việc tiếp cận vốn...

Một Kế hoạch hành động xuyên suốt đã được xây dựng cho toàn bộ các chi nhánh, TCTD trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018, cùng kế hoạch hành động của NHNN Việt Nam. Trong đó chỉ rõ các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, triển khai Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và Chương trình OCOP; thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên; quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Để khơi thông và mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp, NHNN chi nhánh cùng các TCTD tích cực tham gia Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, các đợt tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kết quả là Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đến 31/12/2018, có 416 khách hàng được các chi nhánh NHTM cam kết cho vay 8.092 tỷ đồng, dư nợ 9.065 tỷ đồng.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công. Đẩy mạnh cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; tham gia vào một số dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Qua sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ” theo Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho thấy, đã có hơn 145.000 lượt khách hàng vay phục vụ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, dư nợ 14.670 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2017; 3.000 lượt khách hàng vay phục vụ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dư nợ 3.400 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2017.

Các chính sách thêm rộng đường vào cuộc sống, khi giữa kỳ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, NHNN Chi nhánh Hải Dương cùng các TCTD tổ chức sơ kết để từ đó tìm những ưu điểm phát huy cũng như kịp thời nắn chỉnh các điểm yếu trong thực thi.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương

Tín dụng mở rộng đi đôi với nâng cao chất lượng, phù hợp với kế hoạch tăng trưởng và biện pháp điều hành tín dụng của NHNN Việt Nam. Cùng với các định hướng chính sách lớn, các TCTD đã chủ động điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với những đối tượng ưu tiên theo quy định, đồng thời tiếp tục triển khai các gói tín dụng cạnh tranh, lãi suất ưu đãi, với mức lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất cho vay thông thường.

“Trong năm, lãi suất huy động có biến động, tạo áp lực tăng lãi suất cho vay, song việc giữ ổn định và điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên của các ngân hàng, TCTD tiếp tục thể hiện sự hỗ trợ của ngành Ngân hàng với khách hàng, nhất là các DNNVV dễ tiếp cận nguồn vốn hơn, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Giám đốc NHNN Chi nhánh Hải Dương, Nguyễn Thị Hải Vân cho biết.

Nguồn lực được tập trung cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất kinh doanh, các chương trình, Đề án ưu tiên vốn của tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Dư nợ cho vay nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 32.981 tỷ đồng, chiếm 45% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay hỗ trợ DNNVV 16.106 tỷ đồng, tăng 13,6%. Cho vay xây dựng nông thôn mới: có 170.480 khách hàng đang quan hệ tín dụng, dư nợ khoảng 24.930 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2017. Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch: giải ngân cho vay khoảng 20 tỷ đồng, dư nợ trên 7 tỷ đồng. Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã có 5 khách hàng đang vay vốn với dư nợ 35 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018, tổng dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt 73.360 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2017. Tín dụng tăng cả độ mở, tốc lực và hiệu quả.  Không chỉ là con số dư nợ tăng, tốc lực dòng chảy vốn cũng như tính hiệu quả thêm rõ khi nhìn lại cả năm doanh số cho vay toàn tỉnh tăng 45,5%; doanh số thu nợ tăng 50,2% so với năm 2017. Nợ xấu chiếm 1,35% tổng dư nợ tín dụng.

Tính năng động của nền kinh tế được thúc đẩy qua hoạt động thanh toán thông suốt của hệ thống các TCTD. Tổng khối lượng thanh toán qua các tài khoản tại Chi nhánh NHNN đạt 174.472 tỷ đồng, tăng 6,3%; thanh toán liên ngân hàng đi 41.889 tỷ đồng, tăng 10,2%; thanh toán liên ngân hàng đến 18.345 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2017. Thu từ dịch vụ thanh toán của các TCTD trên địa bàn chiếm 51,8% trong tổng thu dịch vụ, tăng 23,6% so với năm 2017 cũng phản ánh phần nào nhịp sôi động trong phát triển của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế tỉnh.

*******

“Nếu có thể ví việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi chặng đường 5 năm của một nhiệm kỳ Đại hội như việc đi tới mùa xuân, thì tỉnh Hải Dương đang chạm tay tới một mùa xuân ấm”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nói về chặng đường vừa qua của tỉnh. Và để góp sức mạnh hơn nữa cùng địa phương tiến nhanh đến “mùa xuân ấm” năm 2019, ngành Ngân hàng trên địa bàn đặt mục tiêu vốn huy động tăng trưởng từ 10% trở lên, tín dụng tăng trưởng từ 10-14%, nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ.

“NHNN Chi nhánh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo các TCTD ưu tiên vốn cho các ngành, lĩnh vực, chương trình, đề án trọng điểm quốc gia, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN và của tỉnh. Bên cạnh những hoạt động thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, Chi nhánh NHNN cùng các TCTD trên địa bàn sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để giảm lãi suất cho vay; triển khai có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp... nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho người dân, doanh nghiệp”, bà Vân cho biết.

NHNN chi nhánh cùng các TCTD cũng đề xuất với tỉnh bên cạnh việc tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều dự án mới, dự án lớn, tạo cơ hội cho ngân hàng đầu tư vốn, cần quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp có chi nhánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương chuyển dư nợ giải ngân vốn tín dụng về tỉnh, từ đó tạo điều kiện cho ngân hàng sử dụng đồng vốn ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.145 23.265 25.504 26.349 27.824 28.270 214,53 224,49
BIDV 23.145 23.265 25.505 26.232 27.823 28.303 215,02 220,49
VietinBank 23.135 23.265 25.492 26.287 27.766 28.406 214,71 220,71
Agribank 23.145 23.250 25.490 25.882 27.825 28.291 214,99 218,94
Eximbank 23.140 23.250 25.508 25.861 27.918 28.304 215,89 218,87
ACB 23.135 23.255 25.521 25.873 27.998 28.312 215,99 218,96
Sacombank 23.103 23.263 25.518 25.977 27.950 28.352 215,12 219,68
Techcombank 23.135 23.275 25.282 26.280 27.611 28.505 214,47 221,74
LienVietPostBank 23.140 23.260 25.469 26.943 27.981 28.405 216,19 220,21
DongA Bank 23.230 23.320 25.980 26.220 28.070 29.350 214,60 220,60
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.100
41.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.100
41.450
Vàng SJC 5c
41.100
41.470
Vàng nhẫn 9999
41.100
41.600
Vàng nữ trang 9999
40.650
41.450