10:45 | 22/12/2017

Công đoàn luôn là lực lượng nòng cốt của Đảng

Là nơi tập hợp ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giúp đỡ, lựa chọn ra những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho các cấp ủy xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước  Trung ương (CQNHNNTW) là tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng. 

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh

Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trò chuyện với Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương về hoạt động của Công đoàn đối với Đảng.

Phó Thống đốc đánh giá như thế nào về vai trò của Công đoàn CQNHNNTW trong công tác xây dựng Đảng? 

Công đoàn CQNHNNTW là tổ chức quần chúng trong hệ thống bộ máy của NHNNTW, cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng. Cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động CQNHNNTW hầu hết được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cao. Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ quan đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo tổ chức triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức Công đoàn.

Với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất, tập hợp đông đảo CB, CC, VC và người lao động trong cơ quan, Công đoàn có điều kiện thuận lợi để tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện đạo đức, trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với người đảng viên.

Thực tế trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn CQNHNNTW đã khá chủ động tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, hướng đến người lao động, đề xuất các giải pháp phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý, giám sát của CB, CC, VC và người lao động đối với hoạt động của cơ quan.

Vận động CB, CC, VC và người lao động tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện cải cách hành chính.

Lắng nghe ý kiến, phát hiện những bất cập, chủ động phản ánh, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CB, CC, VC và người lao động. 5 năm qua, công đoàn đã phát hiện, giúp đỡ giới thiệu cho Đảng trên 1.000 đoàn viên ưu tú, trong đó đã có gần 400 đồng chí được xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Phó Thống đốc có thể chia sẻ một số nội dung mà Đảng ủy Cơ quan NHTW đang chỉ đạo đối với hoạt động Công đoàn?

Với vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, những năm qua, Đảng uỷ Cơ quan NHTW thường xuyên chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong cơ quan, trong đó có tổ chức Công đoàn hoạt động theo đúng quy định điều lệ. Điều này được thể hiện trong Quy chế làm việc của Đảng ủy và các Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ đối với các tổ chức quần chúng.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, có thể thấy, Công đoàn CQNHNNTW đã triển khai tốt các phong trào thi đua nhằm vận động CB, CC, VC và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao với hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả tích cực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Công đoàn CQNHNNTW đã phối hợp với Đoàn Thanh niên NHTW có nhiều sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt  động có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là đã tổ chức thành công hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của CB, CC, VC và người lao động đối với chương trình đẩy mạnh trật tư kỷ cương và văn hóa công sở của NHNN.

Ngoài ra, Công đoàn CQNHNNTW còn đi đầu trong công tác vận động đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hưu trí ngành Ngân hàng; tổ chức các chương trình an sinh xã hội như: Tặng quà cho đồng bào nghèo các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố môi trường, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chính sách, phụ nữ và nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Để phát huy tốt vai trò của Công đoàn cơ quan, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, từ đó tạo niềm tin để CB, CC, VC và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Những năm qua, cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo các mặt hoạt động chung của ngành Ngân hàng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng luôn được Đảng ủy quan tâm đã phát huy tốt vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên học tập và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Đảng ủy cơ quan NHTW đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn CQNHNNTW làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, nhân sự... để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn CQNHNNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thể thao là động lực cho hoạt động công đoàn

Vậy hoạt động của Công đoàn CQNHNNTW thời gian tới cần phải tập trung vào những lĩnh vực gì, thưa Phó Thống đốc?

Công đoàn CQNHNNTW cần xác định việc củng cố hệ thống tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp là nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Muốn vậy, trước hết, tại Đại hội Công đoàn CQNHNNTW lần này, các Đại biểu cần sáng suốt lựa chọn, bầu ra một Ban Chấp hành mới gồm các đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có tâm, có tầm, có nhiệt huyết và kỹ năng hoạt động công đoàn.

Đồng thời, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn CQNHNNTW cần xây dựng, ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động theo quy định làm cơ sở triển khai hoạt động có hiệu quả. Duy trì chế độ sinh hoạt, tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành định kỳ đúng quy định. Thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy trình hoạt động theo hướng tăng cường phân công, phân cấp để phát huy tính chủ động của cán bộ công đoàn cũng như của CĐCS trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên tranh thủ ý kiến và sự ủng hộ của cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị đối với hoạt động công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị;

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; tổ chức thực hiện và phát động các phong trào thi đua trong CB, CC, VC và người lao động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng CQNHNNTW hiện đại, văn minh, xứng đáng là cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng, góp phần đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin cảm ơn Phó Thống đốc!

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
6,00
6,00
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,90
5,90
5,90
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,50
4,50
5,10
5,80
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.270 23.360 26.266 26.738 29.086 29.552 200,70 207,79
BIDV 23.280 23.370 26.323 26.616 29.275 29.553 205,71 207,96
VietinBank 23.270 23.370 26.220 26.725 29.033 29.593 204,31 208,06
Agribank 23.250 23.345 26.131 26.483 29.001 29.439 20307 206,37
Eximbank 23.260 23.360 26.246 26.597 29.175 29.565 205,19 207,93
ACB 23.280 23.360 26.290 26.628 29.295 29.598 205,35 207,99
Sacombank 23.283 23.375 26.322 26.681 29.267 29.627 205,32 208,39
Techcombank 23.250 23.360 26.035 26.752 28.883 29.706 203,88 209,19
LienVietPostBank 23.240 23.340 26.078 26.535 29.106 29.516 20335 20705
DongA Bank 23.290 23.370 26.320 26.630 29.230 29.600 203,90 207,90
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.280
36.480
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.280
36.460
Vàng SJC 5c
36.280
36.480
Vàng nhẫn 9999
35.230
35.630
Vàng nữ trang 9999
34.880
35.580