21:43 | 02/10/2017

Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Mới đây, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ sở Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. 

Tham dự Đại hội có Đ/c Lê Quốc nghị - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Cơ quan NHNN TW; Đ/c Nguyễn Văn Du – Chánh Văn phòng NHNN, đại diện một số Vụ, Cục thuộc NHNN và tập thể Ban Lãnh đạo cùng cán bộ công chức của Văn phòng NHNN và Vụ Truyền thông.

Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng NHNN đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2013-2017. Theo đó, Công đoàn Cơ sở Văn phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Công đoàn bộ phận Văn phòng (5/2013). Hiện nay, Công đoàn Cơ sở Văn phòng gồm 2 đơn vị độc lập là Văn phòng NHNN và Vụ Truyền thông.

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Cơ sở Văn phòng thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện hoạt động của Công đoàn cấp trên, của Chi ủy, Đảng ủy bộ phận Văn phòng và Ban lãnh đạo Văn phòng, Vụ truyền thông, đây là nhân tố quan trọng động viên tinh thần lao động, đoàn kết nhất trí cả về tư tưởng và hành động của các đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng luôn đoàn kết, thống nhất trong triển khai các mặt hoạt động công đoàn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với hoạt động công đoàn, thường xuyên quan tâm đến tư tưởng tình cảm của đoàn viên, đồng thời có những hình thức động viên, khích lệ kịp thời giúp các đoàn viên vượt qua khó khăn, yên tâm công tác nên đã tạo ra không khí hăng hái thi đua trong công tác, chủ động, sáng tạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định được vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng thường xuyên bám sát nhiệm vụ và các sự kiện trọng đại của đất nước, của Ngành, chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành; giáo dục đoàn viên công đoàn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, động viên cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hình thức tuyên truyền của Công đoàn Cơ sở Văn phòng luôn đổi mới, đa dạng, phong phú, thiết thực.

Công đoàn Cơ sở Văn phòng cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy chế làm việc của NHNN, Quy chế Văn hoá công sở, trật tự nội vụ cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên khắc phục khó khăn, bố trí công việc hợp lý tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ sở Văn phòng luôn chăm lo cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc cho cán bộ công chức trong đơn vị, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện cũng như đóng góp xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm, cống hiến tốt nhất tiềm năng, khả năng của mình.

Bám sát chương trình hành động của chuyên môn cũng như của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Truyền thông phát động phong trào thi đua đến từng phòng, tổ công đoàn. Nhìn chung, đoàn viên công đoàn Văn phòng đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ. Công tác thi đua khen thưởng cũng được Công đoàn Cơ sở Văn phòng quan tâm và khuyến khích. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương tốt, việc tốt, nhiều điển hình tiên tiến.

Mặt khác, công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh cũng như công tác nữ công cũng được Công đoàn Cơ sở Văn phòng triển khai đầy đủ và sâu rộng.

Ghi nhận những kết quả đó, từ năm 2013-2017, tập thể và nhiều cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan NHTW vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cơ sở Văn phòng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới vì mục tiêu phát triển bền vững của Ngành và tổ chức công đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

(i) Phát huy, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng với chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi, hiệu quả hoạt động công đoàn;

(ii) Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên học tập, tìm hiểu các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Ngành và của Công đoàn;

(iii) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức phát động và tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức người lao động Văn phòng và Vụ Truyền thông về phong trào thi đua, coi thi đua là công cụ quản lý, điều hành, là động lực để động viên đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

(iv) Duy trì, củng cố Công đoàn Cơ sở Văn phòng vững mạnh, nâng cao vai trò, hiệu quả của Ban Chấp hành, của Uỷ ban Ban Kiểm tra, Ban Nữ công; Tạo điều kiện, khuyến khích, vận động cán bộ đoàn viên tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng;

(v) Nâng cao hơn nữa hoạt động công tác nữ công, tiếp tục triển khai kế hoạch bình đẳng giới, triển khai mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng - Đảm việc nhà”; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ;

(vi) Tiếp tục quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc, bảo đảm quyền lợi mọi mặt của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ sở Văn phòng. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo trong Ngành và xã hội;

(vii) Đẩy mạnh hơn nữa trật tự, kỷ cương văn hóa công sở; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế làm việc của NHNN ở đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nội bộ, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc trong hoạt động công đoàn cũng như hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Đại hội cũng được nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2013-2017; Báo cáo tổng kết hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và báo cáo chính trị Đại hội II Công đoàn Cơ quan NHNN TW.

BCH Công đoàn Cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Lê Quốc Nghị - Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Cơ quan NHNN TW biểu dương những thành tích mà Công đoàn Cơ sở Văn phòng NHNN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đ/c Lê Quốc Nghị cũng đề nghị, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, Công đoàn Cơ sở Văn phòng NHNN cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện và có các văn bản cụ thể hóa các chủ trương và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác Công đoàn, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong thời gian tới nhằm tạo bầu không khí sôi nổi thu hút sự tham gia tích cực và hiệu quả của toàn thể đoàn viên công đoàn cả trong công tác đoàn thể và công tác chuyên môn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 07 Đ/c; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.115 23.265 25.580 26.485 29.483 29.985 205,48 219,80
BIDV 23.145 23.265 25.654 26.405 29.550 30.112 207,71 214,54
VietinBank 23.136 23.266 25.577 26.412 29.450 30.090 210,59 216,59
Agribank 23.145 23.255 25.487 25.879 29.437 29.920 210,88 214,73
Eximbank 23.140 23.250 25.598 25.952 29.595 30.004 211,83 214,76
ACB 23.130 23.255 25.607 25.960 29.652 29.985 212,03 214,95
Sacombank 23.103 23.263 25.611 26.063 29.639 30.044 211,06 215,58
Techcombank 23.134 23.274 25.364 26.360 29.277 30.200 210,41 217,59
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.536 26.011 29.626 30.065 211,35 215,28
DongA Bank 23.160 23.250 25.620 25.940 29.590 29.990 208,40 214,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.480
41.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.480
41.750
Vàng SJC 5c
41.480
41.770
Vàng nhẫn 9999
41.470
41.920
Vàng nữ trang 9999
40.950
41.750