16:27 | 23/12/2017

Đại hội Công đoàn CQNHNNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023: Ngày hội của người lao động

Trong hai ngày 22 và 23/12/2017 Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương (CQNHNNTW) tổ chức Đại hội Công đoàn CQNHNNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2013.

Công đoàn luôn là lực lượng nòng cốt của Đảng
Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động công đoàn
Thư chúc mừng của Thống đốc NHNN Việt Nam gửi Công đoàn Cơ quan NHNNTW

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHTW; bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Ông Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ CQNHNNTW;  Bà Phạm Phương Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng hơn 200 đại biểu chính chức đại diện cho hàng ngàn cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại NHNNTW.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHTW phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn CQNHNNTW khoá I, nhiệm kỳ 2013 – 2018, mục tiêu phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào báo cáo chính trị tại Đại hội II Công đoàn CQNHNNTW; báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn CQNHNNTW góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn CQNHNNTW khoá I nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Sau phiên thảo luận sôi nổi, Đại hội đã tiến hành bầu 27 thành viên Ban chấp hành Công đoàn CQNHNNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã biểu dương những thành tích, nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Ngân hàng. Bà đề nghị cán bộ ngành Ngân hàng cần phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, tuyên truyền động viên cán bộ, người lao động tăng cường hơn nữa công tác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Bà Phạm Phương Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Phạm Phương Lan nhấn mạnh, các cấp công đoàn Ngân hàng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, vì sự phát triển của tổ chức công đoàn; hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; tổ chức thực hiện và phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng vững mạnh.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHTW ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp nhiệt tình và hiệu quả của đội ngũ cán bộ công đoàn. Hoạt động ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức với nhiều nhiệm vụ nặng nề như tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. Yêu cầu này đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn không ngừng đổi mới, nâng cao kiến thức trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa ngành Ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế tiến vào hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

Phó Thống đốc kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống 66 năm Ngân hàng Việt Nam, nêu cao ý chí phấn đấu, năng động, sáng tạo, sẵn sàng trước mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn CQNHNNTW lần thứ II, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương, cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, của tổ chức công đoàn, đóp góp quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 của NHNN Việt Nam cho Công đoàn CQNHNNTW.

Ngay sau đại hội, Công đoàn CQNHNNTW đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ I nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại Hội nghị này, ông Lê Quốc Nghị, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Vụ Trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ đã được Ban Chấp hành Công đoàn tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn CQNHNNTW nhiệm kỳ 2018 – 2023, bà Hoàng Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn CQNHNNTW và ông Lê Thái Nam Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn CQNHNNTW nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bà Từ Thị Kim Thanh – Phó chánh Văn phòng NHNN được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn CQNHNNTW nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách ban chấp hành Công đoàn NHNNTW Khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Dương Thị Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

2. Lê Quốc Nghị - Vụ Trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ

3. Lê Hồng Sơn – Chánh văn phòng Công đoàn CQNHNNTW

4. Cao Văn Bình – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

5. Nguyễn Tuyết Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

6. Lê Thái Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

7. Hoàng Văn Minh – Phó Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng

8. Phan Thái Dũng – Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin

9. Nguyễn Thị Hương – Phó giám đốc Sở Giao dịch

10. Hà Hải An - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế

11. Lê Thị Minh Huệ - Phó Trưởng Ban Nữ công Công đoàn CQNHNNTW

12. Phạm Thị Minh Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán

13. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối

14. Hoàng Mỹ Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn CQNHNNTW

15. Từ Thị Kim Thanh – Phó chánh Văn phòng NHNN

16. Nghiêm Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán

17. Nguyễn Vĩnh Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ tài chính

18. Nguyễn Hồng Cương - Phó Cục trưởng Cục Quản trị

19. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê

20. Phạm Huyền Anh – Phó Chánh Thanh tra cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng

21. Nguyễn Xuân Hải – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại TP.Hồ Chí Minh

22. Hà Thu Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

23. Lê Vân Quỳnh - Phó Cục trưởng Cục Phát hành Kho quỹ

24. Nguyễn Đình Hiển - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng

25. Nguyễn Thị Hiền – Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng

26. Trần Thị Phương Hảo – Phó trưởng Ban Tài chính Công đoàn Cơ quan NHNNTW

27. Nguyễn Quang Hải – Phó Chánh văn phòng Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

Phụ nữ với công tác hoạch định, điều hành chính sách

Vượt lên trên các khó khăn, thách thức, các cán bộ nữ Vụ Chính sách tiền tệ không ngừng trau dồi kinh nghiệm chuyên môn để cùng các đồng nghiệp nam nghiên cứu, đề xuất việc điều hành cung ứng tiền qua các kênh như nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, cho vay qua đêm, mua - bán ngoại tệ cũng như các biện pháp khác nhằm đạt được mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Các chị em đã tích cực, chủ động đề xuất trong việc quyết định điều hành các công cụ chính sách tiền tệ; xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp điều hành hoạt động tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát, an toàn, chất lượng tín dụng; chủ động tham mưu việc điều chỉnh tỷ giá, nhất là trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, đặc biệt là đề xuất và thực hiện cách thức điều hành tỷ giá mới theo hướng Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm linh hoạt hàng ngày theo sát diễn biễn thị trường trong, ngoài nước, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ; xác định và công bố các mức lãi suất để điều hành lãi suất phù hợp với điều kiện vĩ mô, tiền tệ, ổn định và giảm dần lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo ổn định thị trường; theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước làm cơ sở cho việc điều hành chính sách tiền tệ.

Các cán bộ nữ Vụ Chính sách tiền tệ là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành, các báo cáo trình cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Đồng thời, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương và điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của dư luận trong xã hội về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước; Trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri, Đại biểu Quốc hội, xử lý xử lý kiến nghị, khó khăn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh liên quan đến cơ chế, chính sách về tiền tệ.

Tham luận của CĐCS Vụ Chính sách tiền tệ

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong cải cách hành chính

Nhiệm vụ đầu mối về cải cách hành chính trong hệ thống NHNN và công tác cải cách nội bộ tại Văn phòng NHNN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Đạt được thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức công đoàn cơ sở Văn phòng trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan NHTW, kỷ luật lao động và hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách nội bộ, lề lối làm việc.

Đặc biệt là việc tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 147/NQ-CĐNHNNTW về việc phối hợp đẩy mạnh cải cách nội bộ tại NHNNTW. Với vai trò đầu mối tổ chức nhiệm vụ CCHC cho toàn hệ thống NHNN, Văn phòng NHNN đã nỗ lực không ngừng để tham mưu cho Lãnh đạo NHNN tổ chức triển khai hiệu quả công tác CCHC. Kết quả là trong 2 năm liên tiếp 2015, 2016, NHNN đều xếp thứ nhất về chỉ số CCHC trong các Bộ, Ngành, nhiều năm xếp thứ nhất về chỉ đạo điều hành CCHC.

Công đoàn Văn phòng đã bám sát các định hướng cải cách của Chính phủ, NHNN để lồng ghép, cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính nội bộ trong các mục tiêu, nhiệm vụ đối với tổ chức chức công đoàn trực thuộc Công đoàn NHNNTW. Công tác cải cách nội bộ tại Văn phòng NHNN đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, bước đầu hình thành phương thức làm việc khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất, chất lượng công việc và tiết giảm chi phí hành chính.

Toàn bộ các nhiệm vụ quan trọng của Văn phòng đã được quản lý trong một Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, với Chính sách chất lượng được toàn thể công chức cam kết thực hiện, 28 quy trình công việc trọng yếu, 4 quy trình nội bộ được ban hành kèm theo đó là hệ thống các tài liệu hướng dẫn, biểu mẩu theo dõi. Việc tổ chức triển khai Hệ thống quản lý được giám sát chặt chẽ theo quy chế và có tổ chức đánh giá định kỳ để có biện pháp chỉnh sửa, cải tiến, đảm bảo hiệu lực thực thi đối với toàn bộ công chức, đơn vị.

Công đoàn cơ sở Văn phòng NHNN

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp nâng cao hiệu quả công tác công đoàn

“Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở” đã tập hợp, động viên được đội ngũ cán bộ, đoàn viên hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên được quan tâm; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị ngày càng được phát huy.

Công đoàn đã có sự phối hợp tốt với chính quyền trong việc tổ chức thành công các Hội nghị công chức, viên chức hàng năm với tinh thần “Dân chủ, công khai, công bằng” trong xây dựng kế hoạch, phân công lao động, đánh giá khen thưởng, thi đua, sử dụng các nguồn lực của đơn vị góp phần cùng với đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Giao dịch

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
6,00
6,00
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,90
5,90
5,90
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,50
4,50
5,10
5,80
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.270 23.360 26.266 26.738 29.086 29.552 200,70 207,79
BIDV 23.280 23.370 26.323 26.616 29.275 29.553 205,71 207,96
VietinBank 23.270 23.370 26.220 26.725 29.033 29.593 204,31 208,06
Agribank 23.250 23.345 26.131 26.483 29.001 29.439 20307 206,37
Eximbank 23.260 23.360 26.246 26.597 29.175 29.565 205,19 207,93
ACB 23.280 23.360 26.290 26.628 29.295 29.598 205,35 207,99
Sacombank 23.283 23.375 26.322 26.681 29.267 29.627 205,32 208,39
Techcombank 23.250 23.360 26.035 26.752 28.883 29.706 203,88 209,19
LienVietPostBank 23.240 23.340 26.078 26.535 29.106 29.516 20335 20705
DongA Bank 23.290 23.370 26.320 26.630 29.230 29.600 203,90 207,90
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.280
36.480
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.280
36.460
Vàng SJC 5c
36.280
36.480
Vàng nhẫn 9999
35.230
35.630
Vàng nữ trang 9999
34.880
35.580