18:51 | 06/06/2017

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng NHNN

Ngày 6/6/2017, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2017.

Tiếp đón đoàn kiểm tra, về phía NHNN có đồng chí Lê Minh Hưng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng NHNN.

Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Khắc Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 473/QĐNS/TW ngày 21/3/2017 của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã thông báo kế hoạch, quy trình và nội dung kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng NHNN.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Ban Cán sự Đảng NHNN là đơn vị đầu tiên Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư tới làm việc và việc kiểm tra này là công tác thường xuyên nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Đoàn kiểm tra và Ban Cán sự Đảng NHNN triển khai công tác kiểm tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu của Ban Bí thư và thực hiện đúng theo quy trình được quy định tại Quyết định 473. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Cán sự Đảng NHNN xây dựng và cung cấp cho Đoàn kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện của Ban Cán sự Đảng theo các nội dung sẽ được kiểm tra.

Trong đó, ngoài việc nêu những mặt được, những kết quả nổi bật trong hoạt động, cần nhấn mạnh vào việc phân tích, đánh giá những mặt còn hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh và kiến nghị giải pháp xử lý, tháo gỡ bảo đảm phù hợp với thực tiễn của NHNN.

Đồng chí Lê Minh Hưng báo cáo về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 trong ngành Ngân hàng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nội dung Quyết định chương trình kiểm tra của Ban Bí thư, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng báo cáo với Đoàn kiểm tra về cơ cấu tổ chức, mô hình tổ chức Đảng của NHNN cũng như tình hình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của NHNN.

Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng NHNN nhận thức đây là Nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết. Vì vậy, ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng NHNN và Đảng ủy Cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết trong ngành Ngân hàng.

Cụ thể, Ban Cán sự Đảng NHNN và Đảng ủy Cơ quan NHTW đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, Đảng viên tại NHTW vào tháng 12/2016; tổ chức quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn hệ thống vào đầu tháng 1/2017; Ban Cán sự Đảng NHNN đã ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết trong ngành;

Đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại đơn vị mình theo đúng yêu cầu tại Chương trình/Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng NHNN về thực hiện Nghị quyết; Đảng ủy Cơ quan NHTW đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ Cơ quan NHTW; NHNN đã có văn bản yêu cầu thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2016 cần phải gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Tập thể và cá nhân Ban Cán sự Đảng đã thực hiện việc kiểm điểm năm 2016 và kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Đảng ủy Cơ quan NHTW đã ban hành Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH ngày 31/10/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và có Công văn số 605-CV/ĐUNH ngày 27/3/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc.

Trong đó, có kèm theo mẫu Bản cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa và mẫu Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các đảng ủy, chi ủy triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; Thống đốc NHNN đã có Quyết định số 626/QĐ-NHNN ngày 30/3/2017 ban hành “Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP”; NHNN đã rà soát, ban hành Quy chế làm việc thay cho Quy chế cũ nhằm tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương trong xử lý công việc của các đơn vị thuộc NHNN.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng lựa chọn 11 đơn vị thuộc NHNN để gợi ý nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết đối với các đơn vị, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban lãnh đạo xây dựng chương trình, thành lập các đoàn công tác để tham dự và chỉ đạo việc kiểm điểm tại các đơn vị...

Sau buổi công bố quyết định này, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, Ban Cán sự Đảng NHNN sẽ triển khai thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch của Đoàn kiểm tra, đảm bảo đạt chất lượng cao nhất.

Ban Cán sự Đảng sẽ phối hợp với Đảng uỷ Cơ quan NHTW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời phân công các đơn vị đầu mối xây dựng báo cáo và chuẩn bị các nội dung liên quan theo Đề cương và Kế hoạch kiểm tra của Đoàn...

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,40
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,70
4,70
4,80
5,80
5,80
6,50
6,50
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,00
4,50
5,00
5,80
5,70
7,00
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.740 22.810 26.464 26.781 30.080 30.562 204,66 208,58
BIDV 22.740 22.810 26.467 26.774 30.099 30.550 205,36 208,39
VietinBank 22.736 22.816 26.419 26.797 30.051 30.611 205,31 208,71
Agribank 22.730 22.810 26.648 26.969 30.281 30.704 202,97 206,12
Eximbank 22.720 22.810 26.438 26.782 30.174 30.568 206,32 209,01
ACB 22.750 22.820 26.448 26.780 30.278 30.581 206,61 209,20
Sacombank 22.748 22.830 26.518 26.873 30.286 30.648 206,16 209,23
Techcombank 22.720 22.820 26.198 26.913 29.857 30.696 204,94 210,41
LienVietPostBank 22.720 22.810 26.574 27.027 30.396 30.648 203,44 207,08
DongA Bank 22.740 22.810 26.490 26.790 30.210 30.600 204,60 208,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.500
36.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.500
36.700
Vàng SJC 5c
36.500
36.720
Vàng nhẫn 9999
35.950
36.350
Vàng nữ trang 9999
35.600
36.300