16:56 | 30/05/2019

Gần 600 tỷ đồng giải ngân qua kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại Sơn La

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Sơn La, để khơi thông nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp, trong thời gian tới NHNN sẽ chỉ đạo các TCTD triển khai chủ trương, chính sách kịp thời; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách của các TCTD; có biện pháp xử lý nghiêm đối với TCTD không thực hiện đúng chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã…

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp - hợp tác xã.  

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, NHNN chi nhánh Sơn La đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động tín dụng và quan hệ tín dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã. Thời gian qua, NHNN chỉ đạo sát sao đến các TCTD trên địa bàn thực hiện các chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. NHNN đã chủ động phối hợp với các TCTD, cấp ủy chính quyền các huyện, thành phố tổ chức 11 chương trình làm việc, đối thoại trực tiếp 115 doanh nghiệp và 76 hợp tác xã.

Cụ thể, NHNN chi nhành tỉnh Sơn La cũng tổ chức làm việc với cấp ủy, chính quyền để nắm bắt khó khăn của một số doanh nghiệp như Công ty TNHH phát triển tin học (Sông Mã), Công ty May Tiên Sơn (Mường La); chủ động phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp đối thoại với 38 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; gửi phiếu khảo sát đến 72 doanh nghiệp, hợp tác xã; trực tiếp tham gia Đoàn công tác số 4 của Tỉnh ủy khảo sát làm việc trực tiếp với 39 hợp tác xã trong tỉnh… Kết quả, số doanh nghiệp được vay vốn tăng thêm so với năm 2014 là 187 doanh nghiệp; dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng gấp 2 lần so với năm 2014.

Với sự sát sao chỉ đạo của NHNN trên địa bàn, các ngân hàng thương mại đã quan tâm đến việc cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh. Trong quan hệ tín dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, các ngân hàng đã có nhiều giải pháp để mở rộng cho vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.

Tiêu biểu là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư cho vay 160 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ cấu lại nợ cho 16 doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất cho 1 doanh nghiệp và miễn giảm lãi cho 2 doanh nghiệp, thường xuyên mở hội nghị khách hàng; đối với hợp tác xã, Ngân hàng đã chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, điều kiện vay vốn; có các chương trình ký kết với Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân… 

BIDV đã tài trợ nhiều dự án lớn như: Thủy điện Mường Hung, Nhà máy điện mặt trời Yên định, Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1B; chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai gói tín dụng “BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong đó có ưu đãi lãi suất với 30 doanh nghiệp. Đặc biệt là BIDV không có nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp.

Ngân hàng An Bình (ABBANK) thì miễn giảm lãi 1 doanh nghiệp; cơ cấu lại nợ cho 2 doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp. 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mặc dù quy mô hoạt động còn nhỏ song cũng đã cho vay 8 doanh nghiệp ở địa bàn nông thôn, mạnh dạn đầu tư dự án trồng cây Mắc-ca; chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp để hướng tới cho vay DNNVV…

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sơn La, nêu các kiến nghị cần tháo gỡ

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Ngọc Sơn, đã nêu 6 kiến nghị đề nghị NHNN tháo gỡ, như đề nghị tỉnh sớm thành lập các quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo...; đề nghị NHNN có cơ chế cho doanh nghiệp vay tín chấp với phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có dòng tiền tốt; đề nghị các cơ quan phối hợp cùng nhau đẩy nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; đề nghị có những gói vay ưu đãi lãi suất...

Có thể thấy, thực tế đa số doanh nghiệp tại Sơn La là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã còn nhỏ lẻ, tình trạng tài chính yếu kém, hồ sơ thủ tục thành lập hợp tác xã không đầy đủ, không đáp ứng được điều kiện của ngân hàng xin vay vốn. Bộ máy quản l‎ý của một số hợp tác xã chưa đảm bảo theo Luật Hợp tác xã, không có vốn điều lệ, không có sổ sách kế toán.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có phương án kinh doanh không khả thi; công nghệ lạc hậu; trình độ và năng lực lãnh đạo, quản l‎ý và khả năng tiếp cận cơ chế, chính sách, khoa học kỹ thuật còn hạn chế; không được cấp đất, cho thuê đất để làm trụ sở làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh. Rồi tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã không đáp ứng quy định của ngân hàng... 

Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Sơn La, ông Cầm Văn Huấn, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã

Theo NHNN chi nhánh tỉnh Sơn La, để khơi thông nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp, trong thời gian tới NHNN sẽ chỉ đạo các TCTD triển khai chủ trương, chính sách kịp thời; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách của các TCTD; có biện pháp xử lý nghiêm đối với TCTD không thực hiện đúng chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã…

Đối với các tổ chức tín dụng, NHNN đề nghị thực hiện tốt các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN Việt Nam, của HĐND tỉnh; thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, chính sách tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 76/2018/NQ-HĐND. Mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên trong đó có Doanh nghiệp nói chung, DNNVV, hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã

Giám đốc Agribank, ông Phạm Văn Hoa, giải đáp trực tiếp các thắc mắc của doanh nghiệp

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng cần chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã để trao đổi thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn; tăng cường kết nối, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ về điều kiện, thủ tục vay vốn, mở rộng cho vay khách hàng mới; tháo gỡ cho khách hàng cũ khi gặp khó khăn. 

Tại Hội nghị, các tổ chức tín dụng cũng đã Ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho 6 doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng nguồn vốn gần 600 tỷ đồng.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.115 23.265 25.580 26.485 29.483 29.985 205,48 219,80
BIDV 23.145 23.265 25.654 26.405 29.550 30.112 207,71 214,54
VietinBank 23.136 23.266 25.577 26.412 29.450 30.090 210,59 216,59
Agribank 23.145 23.255 25.487 25.879 29.437 29.920 210,88 214,73
Eximbank 23.140 23.250 25.598 25.952 29.595 30.004 211,83 214,76
ACB 23.130 23.255 25.607 25.960 29.652 29.985 212,03 214,95
Sacombank 23.103 23.263 25.611 26.063 29.639 30.044 211,06 215,58
Techcombank 23.134 23.274 25.364 26.360 29.277 30.200 210,41 217,59
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.536 26.011 29.626 30.065 211,35 215,28
DongA Bank 23.160 23.250 25.620 25.940 29.590 29.990 208,40 214,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.480
41.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.480
41.750
Vàng SJC 5c
41.480
41.770
Vàng nhẫn 9999
41.470
41.920
Vàng nữ trang 9999
40.950
41.750