19:57 | 11/04/2018

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW

Ngày 11/4/2018, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 (mở rộng) nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng uỷ Cơ quan NHTW tri ân người có công
Đảng ủy cơ quan NHTW đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy cơ quan NHTW triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW; đồng chí Lê Văn Thái – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và các Ban chuyên trách của Đảng ủy, các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đại diện Công đoàn Cơ quan NHNN TW, Đoàn Thanh niên NHTW…

Đồng chí Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2018 do đồng chí Lê Thị Mai Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trình bày. 

Các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo và cho rằng: Trong quý I/2018, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của NHNN. Nhờ đó, tổng phương tiện thanh toán tiếp tục được kiểm soát tốt, mặt bằng lãi suất ổn định, các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ được triển khai có hiệu quả, thị trường ngoại hối, thị trường vàng ổn định; công tác thanh tra, giám sát ngân hàng được tăng cường, hỗ trợ tích cực cho quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD; công tác an toàn kho quỹ được bảo đảm, các hoạt động giao dịch tiền mặt, hệ thống thanh toán và ATM diễn ra thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế và người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Đồng chí Lê Thị Mai Hương trình bày dự thảo Báo cáo

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nắm bắt thông tin về tổ chức đảng, đảng viên để làm tốt công tác định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ chi bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận được thực hiện tốt, các đoàn thể quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng.

Trong quý I/2018, đã tổ chức cho 6 đảng viên của Đảng bộ tham dự lớp Cao cấp lý luận chính trị, 17 quần chúng ưu tú tham dự ác lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; Quyết định chuẩn y kết nạp 23 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển đảng viên chính thức cho 39 đảng viên dự bị trong Đảng bộ…

Hội nghị cũng đề ra Chương trình công tác Quý II/2018. Theo đó, Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018 của ngành Ngân hàng; đẩy mạnh triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý căn bản nợ xấu và các TCTD yếu kém; tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến; đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 của Thống đốc NHNN.

Đối với công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Cơ quan NHTW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ cơ quan NHTW, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; Tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt việc nâng cao chất lượng chi bộ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tiếp tục chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo dõi, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp; Tăng cường giám sát thường xuyên các cấp ủy trực thuộc để nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngặn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận và triển khai có hiệu quả các nội dung của “Năm dân vận chính quyền - 2018” trong Đảng bộ cơ quan NHTW; Chỉ đạo, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…

Đồng chí Lê Văn Thái quán triệt các quy định của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị này, đồng chí Lê Văn Thái – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, triển khai Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy cơ quan NHTW đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, Bằng khen của Đảng ủy Khối và Giấy khen của Đảng ủy cơ quan NHTW cho các tập thể, cá nhân năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW yêu cầu, ngoài việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đã đề ra trong chương trình công tác Quý II/2018, các Ủy viên Ban Chấp hành và Bí thư các cấp ủy trực thuộc cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018 của Ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 của Thống đốc NHNN.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan NHTW, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII mà trọng tâm là “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Chỉ đạo, tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ. Triển khai có hiệu quả các nội dung học tập và sinh hoạt chuyên đề quý II/2018, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên của đơn vị có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan NHTW; nâng cao chất lượng chi bộ, chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo quy định…

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”
Đại diện Chi bộ Sở Giao dịch NHNN đón nhận Bằng khen trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, 2013-2017
Trao Bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2013-2017

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,30
5,90
6,70
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.150 23.250 26.099 26.832 29.887 30.365 202,56 210,55
BIDV 23.150 23.250 26.101 26.481 29.921 30.408 207,12 210,76
VietinBank 23.145 23.255 26.091 26.846 29.854 30.414 207,07 213,57
Agribank 23.150 23.240 26.091 26.466 29.933 30.395 207,11 210,88
Eximbank 23.140 23.240 26.084 26.433 29.987 30.388 207,92 210,70
ACB 23.160 23.240 26.024 26.488 29.998 30.457 207,36 211,06
Sacombank 23.163 23.265 26.096 26.508 30.036 30.441 207,03 211,60
Techcombank 23.130 23.250 25.841 26.566 29.656 30.505 206,60 212,13
LienVietPostBank 23.140 23.240 26.046 26.523 30.084 30.522 207,48 211,23
DongA Bank 23.160 23.240 26.110 26.420 30.000 30.380 204,50 210,60
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.900
37.120
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.900
37.100
Vàng SJC 5c
36.900
37.120
Vàng nhẫn 9999
36.880
37.280
Vàng nữ trang 9999
36.630
37.230