16:27 | 13/10/2017

Làm tốt công tác tham mưu về cơ chế chính sách

Ngày 13/10/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ mười nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh phát biểu chủ trì hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu về cơ chế chính sách, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành 9 tháng đầu năm.

Về công tác xây dựng Đảng, tư tưởng chính trị, Đảng ủy cơ quan NHTW đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị và các tài liệu tuyên truyền của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan NHTW đến các cấp ủy trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ.

Tổ chức 5 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; 4 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Kịp thời ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị cũng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW trong phối hợp với Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN triển khai có hiệu quả trong điều hành CSTT và hoạt động NH. Và những kết quả về tình hình kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động NH nói riêng 9 tháng đầu năm mang dấu ấn, thể hiện sự nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ cơ quan NHTW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội nghị và yêu cầu Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy tiếp thu tất cả các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và rà soát lại để tổng hợp, đánh giá, khái quát phối hợp với các ban chuyên môn hoàn thiện trình Thường trực Đảng ủy, qua đó báo cáo Đảng ủy Khối và làm tài liệu hướng dẫn cho các chi bộ sinh hoạt trong quý IV/2017.

Những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Kim Anh đề nghị toàn Đảng bộ tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, lãnh đạo chỉ đạo thành công các định hướng về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, tỷ giá; đặc biệt là hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng, trong đó trọng tâm là tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD bởi đây là văn bản hết sức quan trọng, quyết định đến việc tái cơ cấu ngân hàng trong thời gian tới. Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018; Triển khai quyết liệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu nhằm xử lý có hiệu quả và thực chất nợ xấu của hệ thống TCTD, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra trong Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH ngày 31/10/2016 của Đảng ủy cơ quan NHTW thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Thứ ba, triển khai, tổ chức sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả các Nghị quyết số 02, 03, 04-NQ/ĐUNH của Đảng ủy về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Thứ tư, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ năm 2017 theo cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kế hoạch cá nhân về làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh như các đảng viên, các đồng chí lãnh đạo, các chi bộ, đảng bộ đã cam kết.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng chi bộ theo Nghị quyết của Đảng ủy Khối và Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Thứ sáu, lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương lần thứ hai, tiến tới Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 theo đúng mục tiêu, định hướng của Ban Cán sự đảng, của Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh và đồng chí Trần Việt Bắc nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”
Đồng chí Nguyễn Kim Anh trao Giấy chứng nhận ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ cho Đảng ủy cơ quan NHTW và Bằng khen cho 6 đơn vị thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW
Nhân hội nghị này, Đảng ủy đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN và đồng chí Trần Việt Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; Tổ chức trao Giấy chứng nhận ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) cho Đảng ủy cơ quan NHTW và trao Bằng khen cho 6 đơn vị thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Nguồn :

Tags:
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,40
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,70
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,60
5,50
5,50
6,40
6,40
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,00
4,50
4,60
5,10
5,50
6,70
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.010 23.080 26.721 27.040 30.150 30.633 201,26 206,54
BIDV 23.015 23.085 26.748 27.057 29.191 30.639 202,78 205,77
VietinBank 23.006 23.086 26.687 27.065 30.136 30.696 202,56 205,96
Agribank 23.005 23.085 26.723 27.058 30.199 30.635 202,63 205,84
Eximbank 23.000 23.090 26.724 27.071 29.267 30.660 203,28 205,91
ACB 23.020 23.100 26.744 27.090 30.378 30.694 203,50 206,13
Sacombank 23.009 23.102 26.778 27.134 30.351 30.714 203,38 206,44
Techcombank 22.990 23.090 26.483 27.196 29.938 30.765 201,97 207,16
LienVietPostBank 23.000 23.100 26.674 27.140 30.313 30.736 202,98 206,64
DongA Bank 23.020 23.090 26.750 27.060 30.280 30.640 202,00 205,90
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.810
37.010
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.810
36.990
Vàng SJC 5c
36.810
37.010
Vàng nhẫn 9999
35.210
35.610
Vàng nữ trang 9999
34.860
35.560