16:44 | 04/10/2018

Liên thông cơ quan thuế và quản lý đất đai: Vẫn vừa điện tử, vừa hồ sơ giấy

Báo cáo tổng kết chỉ ra bất cập là việc phân cấp quản lý xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa hai cơ quan Thuế và Tài nguyên và Môi trường tại từng tỉnh, thành phố có sự khác biệt.

Chưa sử dụng hết các ứng dụng điện tử

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Tổng kết thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, năm 2015, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và một số địa phương triển khai thí điểm mô hình kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Sau 3 năm triển khai, mô hình đã cho thấy nhiều kết quả tích cực như: thời gian giải quyết hồ sơ giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày khi giải quyết các hồ sơ về đăng ký đất đai khi liên thông giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai; tạo tiền đề cho sự phối hợp giữa 2 cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính…

Theo Báo cáo tổng kết, từ trước năm 2005, ngành Tài nguyên và Môi trường, ngành Tài chính chưa có cơ chế một cửa liên thông, người sử dụng đất phải nộp 2 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục đăng ký. Tới ngày 18/4/2005, liên Bộ đã phối hợp ban hành thông tư 30 quy định việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất giữa 2 cơ quan và chỉ phải nộp 1 bộ. Song việc thực hiện luân chuyển mới chỉ là thủ công, chưa có sự kiểm tra kết nối các thông tin có liên quan tới hồ sơ thửa đất và người nộp thuế nên còn mất nhiều thời gian, kinh phí nhân lực.

Nhận thức rõ những bất cập đó, tới năm 2015, Bộ Tài chính cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thí điểm việc kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử giữa các văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế. 8 tỉnh, thành phố được chọn để thí điểm là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu và Trà Vinh.

Sau thời gian thí điểm, thời gian giải quyết hồ sơ đã rút ngắn; thay đổi căn bản quy trình, nghiệp vụ trao đổi thông tin khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa 2 cơ quan; nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác về giải quyết thủ tục hành chính chính về đất đai cho người sử dụng đất; hỗ trợ tạo thuận lợi cho cán bộ xử lý hồ sơ liên quan tới thủ tục hành chính. Ngoài ra, về mặt xã hội, đã tạo sự minh bạch, thân thiện trong cung cách phục vụ người dân. 

Đặc biệt, một số tỉnh đã hoàn thành việc triển khai trên toàn địa bàn với tỷ lệ hồ sơ đăng ký đất đai được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin điện tử liên thông rất cao. Ví dụ, tại Bình Dương có tới 9/9 địa bàn cấp huyện đã triển khai với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 65,3% và 82,95% trong số đó được trả kết quả điện tử. Hoặc Đà Nẵng có 7/8 địa bàn cấp huyện với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 85,61% và 98,40% trong số đó được trả kết quả điện

Một số tỉnh, thành phố đã triển khai nhưng mức độ chưa cao như: TP. Hồ Chí Minh 10/24 địa bàn cấp huyện; Bà Rịa Vũng Tàu 5/8 địa bàn cấp huyện.

Đáng chú ý, riêng địa bàn Hà Nội, mặc dù đã triển khai cả 30/30 địa bàn cấp huyện nhưng việc trao đổi lại theo hình thức gửi file scan hồ sơ qua thư điện tử, chưa sử dụng việc kết nối trao đổi trực tiếp bằng ứng dụng. Vì vậy hiệu quả liên thông theo đánh giá còn khá hạn chế.

Còn nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra bất cập là việc phân cấp quản lý xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa hai cơ quan tại từng tỉnh có sự khác biệt. Phía cơ quan Tài nguyên môi trường có nhiều đầu mối luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai sang cơ quan thuế như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc. Điều này dẫn đến trong quá trình triển khai thí điểm cơ quan thuế vừa phải trao đổi bằng hình thức điện tử, vừa trao đổi bằng hồ sơ giấy.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa 2 cơ quan Thuế và Tài nguyên – Môi trường về ứng dụng nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng; về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật; cơ sở dữ liệu; tài chính…

“Để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng theo quy định, đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quy định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện của các cơ quan nhà nước đối với các nội dung công việc nêu trên,”  ngành Thuế kiến nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nhằm xây dựng một hệ thống thông tin đất đai hiện đại, sẵn sàng kết nối và chia sẻ thông tin với các cấp, các ngành, đặc biệt là phục vụ ngành thuế trong việc thu ngân sách Nhà nước; đủ năng lực để cung cấp tốt nhất dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân; góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.230 23.350 26.151 26.915 29.358 29.828 213,84 222,61
BIDV 23.225 23.345 26.286 27.035 29.371 29.874 214,10 219,52
VietinBank 23.212 23.342 26.255 26.990 29.290 29.930 214,21 220,71
Agribank 23.245 23.345 26.076 26.474 29.280 29.761 214,44 218,35
Eximbank 23.220 23.330 26.292 26.655 29.467 29.874 215,08 218,05
ACB 23.210 23.330 26.284 26.645 29.508 29.838 214,96 21791
Sacombank 23.184 23.336 26.293 27.050 29.455 29.859 214,24 218,80
Techcombank 23.210 23.350 26.044 26.909 29.111 29.992 21368 221,01
LienVietPostBank 23.210 23.330 26.218 26.748 29.458 29.853 214,54 218,94
DongA Bank 23.240 23.330 26.320 26.640 29.460 29.840 211,60 217,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
38.450
38.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
38.450
38.700
Vàng SJC 5c
38.450
38.720
Vàng nhẫn 9999
38.430
38.930
Vàng nữ trang 9999
37.900
38.700