14:10 | 11/06/2018

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động

Nhiệm kỳ V (2013 - 2018), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Điểm sáng trong công tác an sinh – xã hội
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai công tác an sinh xã hội năm 2018
Đồng chí Nguyễn Văn Tân

Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực CĐNHVN về những kết quả, dấu ấn nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

CĐNHVN đang chuẩn bị cho Đại hội VI, đồng chí có đánh giá gì về kết quả, dấu ấn hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua?

Trong những năm qua, hoạt động ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do tác động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Tuy vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và điều kiện thị trường để ra các hoạch định, tổ chức điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt và thận trọng, phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Các công cụ chính sách tiền tệ được điều hành theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý, lãi suất, tỷ giá phù hợp, ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và hỗ trợ cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng có đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, tổng số CNVCLĐ trong toàn hệ thống là: 272.390 người. Đa số có trình độ đại học và trên đại học, có trình độ ngoại ngữ và tin học đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình hiện đại ngành Ngân hàng, hội nhập với khu vực và quốc tế; không ngừng được rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống để xây dựng hình ảnh tốt của người cán bộ ngân hàng, tạo được uy tín và niềm tin đối với khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá phát triển của Ngành, của đất nước.

Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đoàn viên và NLĐ trong toàn Ngành, hoạt động của CĐNHVN trong nhiệm kỳ V đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Tôn vinh 85 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2013

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CĐNHVN luôn chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, các cơ chế chính sách, chỉ đạo của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và điều hành chính sách tiền tệ, phát triển hệ thống ngân hàng nói riêng trong từng thời kỳ;

Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện lối sống lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa công chức; vận động cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động của ngành trong tình hình mới.

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, nhất là việc cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên; quan tâm cải thiện đời sống và tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các đoàn viên, đặc biệt là những NLĐ trực tiếp; tham gia xây dựng, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến NLĐ… góp phần khuyến khích cán bộ, đoàn viên công đoàn gắn bó với cơ quan, đơn vị và nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của ngành.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã trợ cấp, thăm hỏi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn là 20.213 đoàn viên, với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Văn phòng tư vấn pháp luật đang dần đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, trở thành chỗ dựa tin cậy cho NLĐ. Đến nay, Văn phòng đã tư vấn trực tiếp cho trên 60 lượt tập thể và 50 lượt cá nhân; tư vấn qua điện thoại 150 cuộc/năm.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng là một điểm nhấn trong hoạt động của CĐNHVN nhiệm kỳ qua với kết quả 137 CĐCS được thành lập mới, 3 CĐCS được tiếp nhận về trực thuộc CĐNHVN, 1 công đoàn được nâng cấp lên công đoàn cấp trên cơ sở.

Đến nay, CĐNHVN có tổng số 9 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 89 CĐCS trực thuộc CĐNHVN và 918 CĐCS trong toàn hệ thống tổ chức CĐNHVN, với tổng số 163.158 đoàn viên, tăng hơn 100 CĐCS và gần 29 nghìn đoàn viên so với năm đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các CĐCS trong hệ thống đã giới thiệu cho Đảng 32.797 đoàn viên ưu tú, trong đó 24.990 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách; công tác thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; văn hóa công sở, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ... đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Nhiệm kỳ qua toàn ngành đã có 15.770 sáng kiến với số tiền làm lợi là 215 tỷ đồng. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo không khí phấn khởi được các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức, qua đó góp phần thiết thực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Có thể khẳng định rằng, với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, CĐNHVN, trong suốt 25 năm qua và đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2013 -2018 đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển, đổi mới của ngành Ngân hàng.

Phong trào "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng đã tạo ra những dấu ấn sắc nét

Vậy đâu là những tồn tại, thách thức mà Công đoàn nhiệm kỳ V chưa vượt qua được và nguyên nhân của tồn tại là gì, thưa đồng chí?

Bên cạnh những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp công đoàn trong hệ thống còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Vai trò của tổ chức công đoàn trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số Ngân hàng TMCP còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi của NLĐ, dẫn đến có đơn thư khiếu nại;

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên, vẫn còn hiện tượng cán bộ, đoàn viên đạo đức nghề nghiệp bị xuống cấp, vi phạm pháp luật bị kỷ luật, khởi tố, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ ngân hàng và uy tín của đơn vị, của Ngành; 

Phong trào phát huy sáng kiến, các đề tài, sáng kiến có giá trị làm lợi cao, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo còn ít; việc tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt tại một số cấp công đoàn chưa thực hiện thường xuyên, tỷ lệ lao động trực tiếp được tôn vinh, khen thưởng còn thấp.

Ngoài ra, một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS kinh phí hoạt động còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào chuyên môn, do vậy hoạt động chưa hiệu quả; việc ứng dụng phần mềm kế toán công đoàn tại một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và một số CĐCS Ngân hàng TMCP chưa được triển khai đồng bộ, việc theo dõi, tổng hợp báo cáo thu, chi tài chính chưa đảm bảo theo quy định;

Công tác thông tin, báo định kỳ của một số công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc còn chậm, số liệu hoạt động còn ít, không phản ánh đầy đủ được kết quả hoạt động của đơn vị, do vậy ảnh hưởng tới công tác tổng hợp báo cáo và xây dựng biểu số liệu thống kê đối với hoạt động công đoàn trong toàn hệ thống.

Nguyên nhân có thể kể đến là do năng lực và phương pháp hoạt động của một bộ phận cán bộ làm công tác công đoàn tại một số đơn vị còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các tổ chức đoàn thể trong hoạt động tại một số đơn vị còn thiếu tính gắn kết, chưa nhận được sự ủng hộ cao; do áp lực về thời gian, công việc nên việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ công đoàn đối với đoàn viên và NLĐ còn hạn chế, chưa thường xuyên.

Công tác triển khai nhiệm vụ không đi liền với kiểm tra, đôn đốc thực hiện của một số công đoàn cấp trên với công đoàn cấp dưới; các văn bản, nội dung triển khai của công đoàn cấp trên đối với CĐCS còn nhiều, chưa mang tính chọn lọc, vì vậy khó khăn trong việc triển khai hoạt động. Việc chỉ đạo hướng dẫn kê khai sáng kiến tại các đơn vị còn hạn chế do thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiều, cán bộ ngại kê khai thành tích, sáng kiến; việc đánh giá thành tích khen thưởng đối với cá nhân đôi lúc chưa cụ thể, khách quan, cả nể.

Phong trào văn nghệ quần chúng trong cán bộ viên chức lao động ngành Ngân hàng

Để khắc phục những tồn tại, tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động của CĐNHVN cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Trong những năm tới, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Ngân hàng rất nặng nề, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, đảm bảo giá trị đồng tiền, điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, an toàn hệ thống. Đồng thời phải quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng…

Vì vậy, hơn lúc nào hết, CĐNHVN trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở; không ngừng chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ về tiền lương, thu nhập, việc làm, nhà ở và thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT…

Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp và  xây dựng  hình ảnh người cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi vững tin hội nhập khu vực và quốc tế; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí có gửi gắm gì ở Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VI?

Đại hội VI CĐNHVN là Đại hội của sự đoàn kết, đổi mới và trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên, lao động trong toàn Ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng và chính quyền. Đại hội diễn ra trong giai đoạn vừa là thời cơ nhưng cũng là thách thức đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất của các cấp công đoàn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành cũng như Nghị quyết Đại hội VI CĐNHVN đã đặt ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong toàn Ngành phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, với truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của CĐNHVN cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI CĐNHVN đặt ra, tạo thế và lực mới cho Công đoàn NHVN ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng và đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Cảm ơn đồng chí!

Ý kiến tham luận tại Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI

Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước TW: Công đoàn đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính và xây dựng văn hóa công sở

Tập trung cải cách hành chính (CCHC), tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng được NHNN chú trọng triển khai mạnh mẽ, liên tục trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh đó, với vai trò là tổ chức chính trị xã hội có lực lượng đông đảo đoàn viên, Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương đã chủ động vào cuộc và có sự tham gia tích cực với Lãnh đạo NHNN trong việc việc ban hành và tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch, chỉ thị, văn bản chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác CCHC.

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tuyên truyền mạng lưới tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc để vận động, động viên đoàn viên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, văn hóa công sở, cải thiện lề lối, tác phong làm việc và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động.

Nhờ sự phối hợp, triển khai tích cực giữa các đơn vị và các tổ chức đoàn thể, công tác cải cách nội bộ tại trụ sở chính NHNN đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, bước đầu hình thành phương thức làm việc khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất, chất lượng công việc và tiết giảm chi phí hành chính.

Các đơn vị đã triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý nội bộ; tuân thủ đúng các quy định tại quy chế làm việc và nội quy, quy định của NHNN về lề lối làm việc, chất lượng công tác công vụ công chức được cải thiện, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của NHNN, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả điều hành của Lãnh đạo NHNN.

Văn hoá công sở trong các đơn vị Vụ, Cục trực thuộc NHNN Trung ương đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Những hạn chế, tồn tại trong quản lý lao động, nhất là chấp hành giờ giấc làm việc, chấp hành các quy định về trang phục, về giao tiếp và ứng xử; đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động… đã được khắc phục, chấn chỉnh. Môi trường làm việc, trang phục công sở, phong cách, ứng xử giữa các đồng nghiệp trong từng đơn vị, cơ quan ngày càng thể hiện sự văn minh, lịch sự.

Công đoàn Agribank: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh hơn

Để thực hiện tốt công tác Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên theo Nghị quyết XI của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Agribank cho rằng, phải đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Trong đó, đổi mới cách thức tiếp cận, nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS. Tổ chức thực hiện vận động thành lập CĐCS trong cơ quan, đơn vị, ngân hàng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Các CĐCS phải chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên theo mục tiêu và nội dung Chương trình.

Định kỳ điều tra, khảo sát nắm tình hình của đoàn viên, người lao động; định kỳ đánh giá tình hình thực hiện Chương trình tại cơ sở để có giải pháp kịp thời. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự hỗ trợ của chuyên môn đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Các công đoàn cơ sở, trực thuộc phải tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập các CĐCS thành viên, CĐ bộ phận…;

Cùng với đó, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của Ban Chấp hành CĐCS; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS.Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trực thuộc kiện toàn hệ thống tổ chức (CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn) theo hướng gọn, nhẹ, nâng cao trách nhiệm cán bộ công đoàn và hiệu quả hoạt động của CĐCS.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò công đoàn cấp trên cơ sở, để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh. Đổi mới phương thức hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của công đoàn đối với CĐCS theo hướng tăng cường sự hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên của công đoàn cấp trên cơ sở, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều trong tổ chức và hoạt động, giữa công đoàn cấp trên cơ sở với CĐCS.

Bên cạnh đó, gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với đánh giá thi đua của các công đoàn cơ sở, tăng cường bố trí cán bộ và kinh phí để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong Ngành. Đưa kết quả phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn trong hệ thống.

Tăng cường bổ sung nguồn lực cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên cho CĐCS nhất là CĐCS có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, địa bàn hoạt động rộng.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.110 23.260 25.356 26.227 29.472 29.974 200,44 213,54
BIDV 23.140 23.260 25.436 26.181 29.559 30.122 206,60 213,40
VietinBank 23.125 23.255 25.349 26.184 29.432 30.072 209,52 215,52
Agribank 23.145 23.245 25.373 26.765 29.503 29.986 209,97 213,80
Eximbank 23.140 23.250 25.387 25.737 29.591 30.000 210,83 213,74
ACB 23.130 23.255 25.381 25.730 29.657 29.991 210,86 213,76
Sacombank 23.099 23.259 25.384 25.836 29.620 30.022 210,02 214,58
Techcombank 23.130 23.270 25.144 26.140 29.263 30.181 209,41 216,55
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.294 25.764 29.461 29.900 210,17 214,12
DongA Bank 23.130 23.250 25.490 25.820 29.580 29.970 207,90 213,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.280
41.520
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.280
41.500
Vàng SJC 5c
41.280
41.520
Vàng nhẫn 9999
41.210
41.660
Vàng nữ trang 9999
40.700
41.500