11:00 | 11/02/2019

Ngành Ngân hàng Nam Định: Hòa chung vào dòng chảy kinh tế của tỉnh

Cùng với việc chỉ đạo và theo dõi các TCTD trong việc tăng trưởng huy động vốn và dư nợ cho vay, NHNN tỉnh đã định hướng các đơn vị tập trung đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Nam Định triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019
Ngành Ngân hàng Nam Định: Theo sát các động lực kinh tế của tỉnh

Với 21 chi nhánh tổ chức tín dụng cấp I, 42 Quỹ tín dụng nhân dân... NHNN Chi nhánh Nam Định tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, kết nối hệ thống tạo nên sự đồng bộ và quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp về tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn được an toàn, tín dụng tăng trưởng tốt, mặt bằng lãi suất ổn định và giảm nhẹ, đã góp phần cùng toàn Ngành thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mọi chiều cạnh.

Người dân xã Yên Bằng (Ý Yên) đến giao dịch tại ngân hàng lưu động của Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định

Kết nối sức mạnh và nguồn lực

Là “cánh tay nối dài” của Thống đốc chỉ đạo điều hành và giám sát việc thực thi chính sách tiền tệ tại địa phương, Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh Nam Định luôn thấm thía ý nghĩa của việc trở thành cầu nối, tăng cường mối quan hệ công tác giữa NHNN Trung ương với cấp ủy, chính quyền địa phương và các Đoàn Đại biểu Quốc hội, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ chung của cử tri cả nước đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng. 

Cũng bởi vậy, những cuộc họp quan trọng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, từ việc tổng kết, triển khai kế hoạch kinh doanh, hay những vấn đề lớn của Ngành cần được giải quyết như triển khai Nghị quyết 42, xử lý nợ xấu trên địa bàn, lãnh đạo chính quyền địa phương và các cấp, các ngành là khách mời trở thành thành phần không thể thiếu trong các cuộc họp.

Để rồi khi được hỏi về việc triển khai Nghị quyết 42 ở địa phương trong thời gian qua, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định Trần Mạnh Hùng khẳng định không có khó khăn nào trong quá trình triển khai khi cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan phối hợp và quan tâm ủng hộ. Hiệu quả xử lý nợ xấu đạt mục tiêu theo tiến độ đề ra.

Trong năm 2018, Chi nhánh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo nội dung công văn số 7491/NHNN-TD ngày 03/10/2018 của Thống đốc NHNN; Triển khai Nghị định số 116/2018/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV; triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. 

Các kế hoạch triển khai, điều hành thực thi chính sách tín dụng của hệ thống trên địa bàn cũng được Chi nhánh NHNN đặt mục tiêu hài hòa vừa thực hiện mục tiêu mà Thống đốc giao, vừa lồng ghép với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, để tối đa hóa lợi ích từ nguồn lực vốn cũng như các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Cùng với việc chỉ đạo và theo dõi các TCTD trong việc tăng trưởng huy động vốn và dư nợ cho vay, NHNN tỉnh đã định hướng các đơn vị tập trung đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định về lãi suất, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN và một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo chỉ đạo của Hội sở chính.

Đẩy nhịp phát triển kinh tế tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, đến nay Nam Định đã có 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 207/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới đưa Nam Định trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới. Và nếu không có gì trở ngại, năm 2019, Nam Định có thể trở thành tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Một trong những nhân tố thành công này không thể không kể đến vai trò trụ đỡ của ngành Ngân hàng.

Đến nay ở địa bàn nông thôn của tỉnh có 227 điểm giao dịch của ngân hàng, bình quân 1 xã có trên 1 điểm giao dịch, ngoài ra còn có mạng lưới tổ vay vốn và tiết kiệm của hệ thống Agribank và NHCSXH rộng khắp trên địa bàn nông thôn. Và hầu hết các ngân hàng thương mại, kể cả các ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước cũng đã có mạng lưới hoạt động tại địa bàn nông thôn.

NHNN tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; triển khai đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; tích cực triển khai các chính sách tín dụng trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN Việt Nam; xem xét thực hiện các giải pháp hỗ trợ giúp ngư dân vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP giảm bớt khó khăn, khôi phục sản xuất và có điều kiện trả nợ vay ngân hàng… 

Sự chủ động của hệ thống các TCTD đầu tư cho lĩnh vực này có thể nhìn thấy rõ qua dư nợ cho vay khu vực nông thôn đạt 26.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,8% tổng dư nợ cho vay. Trong đó có 27 hợp tác xã có dư nợ 81 tỷ đồng.

Cơ hội tiếp cận tín dụng cho các thành phần trong nền kinh tế đặc biệt là khu vực DNNVV thêm rộng mở từ việc NHNN tỉnh chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/CP, Nghị quyết số 35-NQ/CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quan hệ hành chính và người dân ngày thêm cởi mở cùng hiệu ứng của cải cách hành chính. Các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở chi nhánh và Website của tỉnh, đảm bảo đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong năm, Chi nhánh đã nhận và giải quyết 866 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đều hoàn thành trước thời hạn quy định, trong đó NHNN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cam kết với UBND tỉnh cắt giảm đến 30% thời gian giải quyết TTHC về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết TTHC về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn.

Ngoài ra, nhằm tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2018 các ngân thương mại nhà nước đã chủ động giảm lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ với lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa 6%/năm. Nhiều TCTD cũng đã tiết giảm chi phí, để giảm lãi suất đối với một số đối tượng như doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết, doanh nghiệp khởi nghiệp có phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là các hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể nâng cấp thành doanh nghiệp…

Tổng dư nợ cho vay năm 2018 đạt 55.983 tỷ đồng, tăng 8.383 tỷ đồng (17,6%) so với đầu năm và cao hơn mức bình quân toàn quốc, trong đó cho vay 1.715 doanh nghiệp đạt dư nợ 19.594 tỷ đồng, chiếm 35%; 263.070 hộ gia đình, cá nhân có dư nợ 36.308 tỷ đồng, chiếm 64,8%. Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đến hết năm 2018, đã lũy kế cho vay được 314 khách hàng với số tiền cam kết cho vay 6.984 tỷ đồng, đã giải ngân là 6.266 tỷ đồng, bằng 89,7% so với cam kết. Các doanh nghiệp tham gia chương trình đều sử dụng vốn hiệu quả, không có nợ xấu phát sinh.

Nợ xấu trên địa bàn chiếm tỷ lệ 1,2% tổng dư nợ cho vay, thấp hơn bình quân chung toàn Ngành thêm một minh chứng sinh động cho hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ và tái cơ cấu hệ thống trong thời gian qua.

Những nỗ lực chung của ngành Ngân hàng đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 2,41%. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 8,1% so với năm 2017,  cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần sang công nghiệp và dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,8% trở lên. 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Để hỗ trợ kinh tế tỉnh phát triển cũng như thực hiện mục tiêu thực thi chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, Giám đốc Trần Mạnh Hùng cho biết NHNN chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các TCTD mở rộng tín dụng thông qua việc triển khai các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là kết nối thanh toán trực tuyến các dịch vụ công và phúc lợi xã hội; cải tiến, tối ưu hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; đơn giản hóa thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.340 25.954 26.814 27.989 28.437 212,68 221,06
BIDV 23.220 23.340 25.920 26.666 27.952 28.431 216,57 222,10
VietinBank 23.203 23.333 25.895 26.690 27.890 28.530 216,31 223,31
Agribank 23.215 23.320 25.926 26.322 27.971 28.438 216,98 220,95
Eximbank 23.210 23.320 25.936 26.295 28.055 28.443 217,30 222,30
ACB 23.190 23.310 25.901 26.258 28.136 28.452 217,28 220,27
Sacombank 23.183 23.343 25.947 26.406 28.089 28.498 216,47 221,03
Techcombank 23.195 23.335 25.700 26.561 27.733 28.593 216,30 223,68
LienVietPostBank 23.205 23.325 25.886 26.368 28.087 28.521 217,36 221,90
DongA Bank 23.230 23.320 25.980 26.220 28.070 29.350 214,60 220,60
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.250
42.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.250
41.600
Vàng SJC 5c
41.250
41.620
Vàng nhẫn 9999
41.250
41.750
Vàng nữ trang 9999
40.800
41.600