18:13 | 22/07/2019

Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp

Ngày 22/7/2019, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Vụ Thi đua khen thưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp với vai trò là Khối Trưởng.

Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Tạ Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, NHNN – Khối trưởng thi đua các Bộ, ngành, đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Văn phòng Chính phủ, Khối phó thi đua các Bộ - ngành 2019. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đình Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, NHNN cùng toàn thể đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ, Ủy Ban dân tộc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, NHNN chi nhánh Lâm Đồng…

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong Khối, công tác xây dựng điển hình tiên tiến, kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở dó đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Căn cứ báo cáo sơ kết của 10 đơn vị thành viên trong Khối, NHNN – Khối trưởng đã tổng hợp và xây dựng Dự thảo báo cáo sơ kết của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp.

Đồng chí Tạ Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng NHNN phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tạ Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, NHNN, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Khối thi đua đã thu được những kết quả tích cực, từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Khối các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của từng Bộ, ngành; luôn bám sát việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Tạ Quốc Hùng nhấn mạnh: Năm 2019 với chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ”, các đơn vị thành viên đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng NHNN đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, để từ đó đại diện các Bộ, ngành phát biểu ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo. Nhiều ý kiến tập trung đề xuất thay đổi các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng sao cho sát với thực tiễn hơn, tránh tính hình thức, phong trào.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đồng thời đưa ra các nội dung quan trọng để các Bộ, ngành triển khai trong công tác thi đua của mình trong năm 2019.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thưởng

Trước đó, Vụ Thi đua khen thưởng, NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức cho Đoàn công tác của Khối thi đua các Bộ ngành tổng hợp tiến hành khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng. Buổi trao đổi do ông Tạ Quốc Hùng và ông Nguyễn Hoàng Tuấn đồng chủ trì.

Tại Hội nghị, ông Tạ Quốc Hùng nêu bật mục đích, ý nghĩa của cuộc khảo sát và trao đổi kinh nghiệm, nhấn mạnh thực tiễn triển khai và kinh nghiệm từ thực tiễn là những bài học quý báu nhất đối với những người làm công tác thi đua khen thưởng.

Đại diện chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Lâm Đồng, ông Nguyên Phạm Hùng, Giám đốc chi nhánh chia sẻ về công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua của chi nhánh với mục tiêu chính là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó là tín dụng, đầu tư, xuất khẩu, ODA… sao cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, công việc của VDB nói chung và VDB Lâm Đồng nói riêng đang trong quá trình tái cơ cấu, đặc biệt công tác cho vay những dự án mới do lãi suất cho vay chưa được thông báo, đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến phong trào thi đua của VDB.

Về công tác đăng ký, ký kết giao ước thi đua, ông Nguyễn Phạm Hùng cho biết, thi đua thường xuyên hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ được giao để đưa ra các chỉ tiêu thi đua và nội dung phát động thi đua. Bên cạnh đó, lãnh đạo VDB Lâm Đồng cho biết, Chi nhánh còn phát động các đợt thi đua đột xuất, thi đua ngắn ngày theo các nội dung thi đua do VDB Việt Nam, Công đoàn VDB Việt Nam, Cụm thi đua số 3 phát động. Qua công tác thi đua, kết quả công tác chuyên môn có nhiều chuyển biến, đạt được thành tích khả quan. Tuy nhiên, theo ông Hùng, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn là một số tiêu chí thi đua đặt ra quá cao, chưa sát với thực tế, nên kết quả đạt được không cao.

Ông Nguyễn Phạm Hùng rút ra bài học kinh nghiệm: Cần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ thi đua khen thưởng nói riêng; Định hướng cụ thể sao cho thực tế các nhiệm vụ phải thực hiện mang tính khả thi để có thể đạt được các chỉ tiêu đã phát động; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cán bộ trong việc đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ông Hùng nhấn mạnh: Mỗi phong trào thi đua đều phải được tổ chức phát động, sơ kết tổng kết, khen thưởng một cách nghiêm túc kịp thời. Ông Hùng mong muốn các đơn vị Bộ ngành trung ương quan tâm, hỗ trợ VDB có thể sớm thông báo lãi suất cho vay để có thể tiến hành cho vay đối với các dự án mới, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho cán bộ VDB, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế và thúc đẩy phong trào thi đua.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm sau cuộc khảo sát, trao đổi kinh nghiệm

Từ trường hợp thực tế của VDB chi nhánh Lâm Đồng, đại diện các đơn vị Khối thi đua Bộ, ngành tổng hợp đã tiến hành thảo luận, trao đổi ý kiến. Ông Ngô Văn Tuấn, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng VDB Việt Nam: Công tác thi đua cần thực chất, kịp thời, khen cần có thưởng để động viên, khích lệ, trong khi đó, ông Lý Bình Huy: Tình trạng khen mà chưa có thưởng tương đối phổ biến ở các nơi do kinh phí eo hẹp, nên khó tạo được động lực thi đua, động viên kịp thời các cá nhân có thành tích trong quá trình công tác.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.145 23.265 25.481 26.325 28.081 28.531 210,40 218,69
BIDV 23.145 23.265 25.491 26.225 28.091 28.569 215,20 220,68
VietinBank 23.126 23.256 25.452 26.247 27.997 28.637 214,75 220,75
Agribank 23.145 23.250 25.490 25.882 27.825 28.291 214,99 218,94
Eximbank 23.140 23.250 25.495 25.847 28.173 28.563 216,11 219,10
ACB 23.130 23.250 25.487 25.838 28.243 28.560 215,98 218,96
Sacombank 23.097 23.257 25.488 25.941 28.191 28.593 215,13 219,69
Techcombank 23.130 23.270 25.252 26.246 27.856 28.756 214,41 221,68
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.433 26.960 28.204 28.623 215,60 219,60
DongA Bank 23.160 23.250 25.510 25.830 28.170 28.540 212,60 218,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.400
41.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.400
41.700
Vàng SJC 5c
41.400
41.720
Vàng nhẫn 9999
41.350
41.850
Vàng nữ trang 9999
41.000
41.700