Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh - Tin bài liên quan

Có tình trạng “bỏ cũ thêm mới” trong cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Cuộc chiến cắt giảm điều kiện kinh doanh vừa bước sang ngưỡng mới khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực ...

Khi các phương thức đầu tư mới ngày càng gia tăng và chứng minh được tầm quan trọng tại Việt Nam, thì Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách và luật pháp để điều chỉnh có hiệu quả các hiện tượng mới ...

Để có thể cạnh tranh thu hút FDI trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam phải nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số; cần phải đem lại môi trường đầu tư ưu ...

Tối ưu hoá nguồn nhân lực, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra,  kiểm soát

Gần 5 năm kể từ khi Nghị quyết 19 và hơn 2 năm kể từ khi Nghị quyết 35 đầu tiên được ban hành, môi trường kinh doanh (MTKD) đã và đang thực sự có những chuyển biến rõ nét, với nhiều kết quả đạt ...

Tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cải cách ...

Một thực tế vẫn hiện hữu mà nhiều DN phản ánh là những DN “cô đơn”, không có mối quan hệ với cơ quan nhà nước rất khó làm ăn.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2016.

Báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business) năm 2018 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây chỉ rõ, môi trường kinh doanh của Việt Nam có sự cải thiện mạnh, đặc biệt  là chỉ số nộp thuế đã có sự ...

“Việt Nam phải là nơi thực thi tốt những cam kết quốc tế. Làm sao để đến Việt Nam, doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài, khách du lịch có môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để mọi người cảm thấy thoải mái, thuận ...

Chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa đồng đều, còn có tình trạng chạy theo con số, mang tính đối phó, không thực chất.

Mặc dù đã được gỡ bỏ nhiều rào cản để phát triển trong thời gian vừa qua, tuy nhiên khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển.

Đầu tư bài bản và có chiến lược mới giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển vững chắc.

Sự liên kết giữa khu vực FDI với khu vực DN trong nước cùng tham gia chuỗi giá trị chưa đạt như kỳ vọng, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động chuyển giao công nghệ còn ở mức thấp.

|< < 1 2 3 4 5 > >|

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn

Liên hệ toà soạn:

Email:

toasoan@thoibaonganhang.vn

Hotline:

(04) 3.7163923