DN FDI - Tin bài liên quan

Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút có chọn lọc đầu tư từ FDI, tập trung ưu tiên những DN FDI đầu tư vào Việt Nam phù hợp định hướng tái cơ cấu của Việt Nam, ưu tiên các DN có công nghệ ...

Có tới 88% DN FDI cho biết họ nhận được yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ, thông tin cho cơ quan thuế.

Mặc dù lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký chỉ đạt hơn 18,1 tỷ USD trong 11 tháng qua, giảm 10,5% so với cùng kỳ, song lượng vốn thực hiện đạt tới 14,3 tỷ USD, tăng 8,3%.

Cùng với hội nhập, cơ hội tiếp cận vốn trong nước phải bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn

Liên hệ toà soạn:

Email:

toasoan@thoibaonganhang.vn

Hotline:

(04) 3.7163923