DN FDI - Tin bài liên quan

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý 1 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm ...

Một chính sách thay đổi gây ra 3 hệ lụy về pháp lý, kinh tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

30 năm qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các DN, các nhà đầu tư nước ngoài đã là một phần quan trọng trong nền kinh tế, có đóng góp lớn trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Nhưng ...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 9 tháng năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp và góp vốn mua cổ phần đạt 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng vốn ...

Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút có chọn lọc đầu tư từ FDI, tập trung ưu tiên những DN FDI đầu tư vào Việt Nam phù hợp định hướng tái cơ cấu của Việt Nam, ưu tiên các DN có công nghệ ...

Có tới 88% DN FDI cho biết họ nhận được yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ, thông tin cho cơ quan thuế.

Mặc dù lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký chỉ đạt hơn 18,1 tỷ USD trong 11 tháng qua, giảm 10,5% so với cùng kỳ, song lượng vốn thực hiện đạt tới 14,3 tỷ USD, tăng 8,3%.

Cùng với hội nhập, cơ hội tiếp cận vốn trong nước phải bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn

Liên hệ toà soạn:

Email:

toasoan@thoibaonganhang.vn

Hotline:

(04) 3.7163923