Dnnn - Tin bài liên quan

Việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco được thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch, bảo đảm lợi tích cao nhất của Nhà nước, chống tiêu cực và lợi ích nhóm, cũng như đúng quy luật thị trường, hiệu quả, ổn định thị ...

Việc xác định giá trị DN và giá bán cổ phần cho NĐT chiến lược cần được nghiên cứu với tiêu chí tôn trọng lợi ích của các bên, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin trong quá trình cổ phần hóa.

Thủ tướng đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam.

Đẩy mạnh cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp, bán mạnh vốn Nhà nước tại DN đến mức đủ hút nhà đầu tư tư nhân tham gia thay đổi quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả các DN và đơn vị sự nghiệp là ...

Nhà đầu tư phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển DN

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Y tế về việc kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến thoái vốn nhà nước, sáp nhập giữa Công ty cổ phần Nhựa Y tế (Mediplast) vào Tổng công ty ...

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngân sách Trung ương có khả năng hụt thu và điều này khiến nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương khó được đảm bảo, mục tiêu giảm bội chi ngân sách Nhà nước hết sức khó khăn.

Đó là một trong những mục tiêu nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới ...

Theo Cục tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, song 9 tháng đầu năm, việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm, chưa đạt được tiến độ, kế hoạch đề ...

Chủ tịch HĐTV, HĐQT, Tổng giám đốc các tập đoàn rà soát, xem xét trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo các dự án, nhà máy trong việc chấp hành chỉ đạo chung của Chính phủ; trường hợp những người này thực hiện không nghiêm, ...

Chính sách bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược còn quá thận trọng, chưa linh hoạt, chưa hấp dẫn nên chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong nước cũng như nước ngoài tham gia đầu tư mua cổ ...

Sáng nay (8/9/2017), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AMCHAM) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức hội thảo “Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước từ góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài".

Với 406 lượt DNNN phải thoái vốn từ nay tới năm 2020, tổng số vốn dự kiến thoái theo mệnh giá là khoảng 65.000 tỷ đồng.

Việc lựa chọn và đề cử những người đại diện xứng đáng giữ các chức vụ trong bộ máy quản lý, điều hành DN cũng đã góp phần quan trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông Nhà nước tại DN một cách trách nhiệm.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Hanel thành Công ty cổ phần Hanel.

|< < 1 2 3 4 5 > >|

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn

Liên hệ toà soạn:

Email:

toasoan@thoibaonganhang.vn

Hotline:

(04) 3.7163923