Kinh Tế Tư Nhân - Tin bài liên quan

Để phát triển kinh tế tư nhân cần tập trung vào nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, ...

Bị kỳ thị, chưa được đối xử bình đẳng, gánh chịu đầy rủi ro và rào cản trên con đường phát triển… là những đánh giá đáng chú ý của giới chuyên gia kinh tế về khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, ...

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ với khu vực KTTN ở cả góc độ chủ trương chính sách, đường lối là những “đòn bẩy” vô cùng quan trọng để khu vực này trở về đúng vị trí của mình...

Mặc dù đã được gỡ bỏ nhiều rào cản để phát triển trong thời gian vừa qua, tuy nhiên khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển.

Đầu tư bài bản và có chiến lược mới giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển vững chắc.

Diễn đàn “Thực hiện Nghị quyết số 10 – NQ/TW: Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế tư nhân” là nơi các doanh nghiệp kinh tế tư nhân có thể trao đổi ý tưởng, thảo luận và thống nhất về thách thức, giải pháp ...

NHNN thời gian qua đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng hợp lý, qua đó góp phần phát triển nhanh, bền vững. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định số 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Khi tỷ lệ vốn Nhà nước trong DN còn cao thì dấu ấn của cơ chế và tư duy quản lý Nhà nước vẫn rất đậm.

Muốn kinh tế tư nhân phát triển chỉ cần xóa bỏ các rào chắn đang ngăn cản quá trình tự do đi vào thị trường.

Chăm lo phát triển KTTN nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm ...

Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII  sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chỉ đạo của Chính phủ là phải bám sát các mục tiêu kinh tế-xã hội nhưng tăng trưởng phải theo hướng bền vững

Để phát triển bền vững thì cần phát huy tốt cả nội lực, ngoại lực và động lực tăng trưởng kinh tế 2017 trông chờ ở kinh tế tư nhân.

Sáng ngày 15/6/2016, tại TP. Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035: Phát triển khu vực kinh tế tư nhân năng động và yêu ...

1 2

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn

Liên hệ toà soạn:

Email:

toasoan@thoibaonganhang.vn

Hotline:

(04) 3.7163923