Thủ Tục Hành Chính - Tin bài liên quan

Bộ Tài chính vừa cho biết, tính đến 10/6/2018, đã có 11 Bộ, ngành kết nối và thực hiện 53 thủ tục hành chính (TTHC) với gần 1,26 triệu hồ sơ của 22.000 doanh nghiệp được xử lý thông qua Cơ chế một cửa quốc ...

Mới đây, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

“Tăng cường mối quan hệ tiếp cận tín dụng giữa DN với NH là câu chuyện hoàn toàn không mới, nhưng cũng không bao giờ cũ”, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh khi ông một lần nữa đứng trên bục căn phòng ...

Với việc phê duyệt cắt giảm 31 báo cáo, đơn giản hóa 9 báo cáo trên tổng số 145 báo cáo, NHNN đã cắt giảm và đơn giản hóa gần 28% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, vượt ...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC bị bải bỏ lĩnh vực cấp phép và thành lập ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản ...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của NHNN.

TP.HCM đã thực hiện liên thông 3 thủ tục đăng ký DN giúp giảm từ 9 ngày làm việc còn 4 ngày làm việc, tương đương giảm 55,5% thời gian giải quyết hồ sơ. 

Theo phản ánh của các DN, trong năm 2017 nhiều bộ, ngành đã cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN. Điều này đã đem lại lợi ích rất lớn. Qua ...

Thủ tục hành chính rườm rà, cách làm việc quan liêu, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án “điều tra sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị chức năng thuộc NHNN trong việc giải quyết thủ tục hành chính”.

Xóa bỏ sổ hộ khẩu là xóa bỏ tư duy quản lý cũ, lỗi thời xóa bỏ nhiều thủ tục “ăn theo” số hộ khẩu đã cố hữu....

Ngay cả tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao tuy đang là lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích nhưng thực tế cũng đang mắc phải thủ tục hành chính.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết ...

Nghị quyết 59/NQ-CP sẽ đơn giản TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng; lĩnh vực hoạt động thanh toán; lĩnh vực hoạt động thi đua khen thưởng; lĩnh vực hoạt động khác.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định về công bố quyết định thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc lĩnh vực đất đai theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được UBND ...

1 2 3

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn

Liên hệ toà soạn:

Email:

toasoan@thoibaonganhang.vn

Hotline:

(04) 3.7163923