09:12 | 04/09/2019

Tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định số 73/2016/NĐ-CP; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Doanh thu phí bảo hiểm tăng 28% trong 6 tháng đầu năm
Bancassurance: Vẹn cả “ba” đường

Bộ Tài chính cho biết, Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và một số vấn đề của Luật Sở hữu trí tuệ. Về cơ bản, Luật số 42/2019/QH14 đã bổ sung các nội dung chính sách quy định việc cung cấp, sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và quản lý, giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

Tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục và phân công Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật số 42/2019/QH14 theo trình tự thủ tục rút gọn, theo đó soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định nêu trên là cần thiết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật và các biện pháp cụ thể tổ chức thi hành luật, thực hiện đúng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bổ sung các quy định chi tiết được giao tại Luật

Dự thảo Nghị định bổ sung một điều vào Nghị định số 73/2016/NĐ-CP để quy định về điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức tương ứng với mỗi loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cụ thể:

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bảo hiểm dự thảo quy định trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm độc lập đã quy định tại khoản 1 Điều 93b Luật Kinh doanh bảo hiểm là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm, dự thảo quy định là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành quản trị rủi ro hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm, dự thảo quy định trình độ văn bằng là từ đại học trở lên và điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 31 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, theo hướng điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong tổ chức tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Phạt 60-70 triệu đồng nếu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình được phép

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP) để cụ thể hóa các hành vi và chế tài áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, cụ thể:

Bổ sung quy định các hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được quy định áp dụng đối với cá nhân, mức xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với các hành vi: Không tuân theo quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các trách nhiệm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm quy định tại khoản 3 Điều 93a Luật Kinh doanh bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn bản.

Phạt tiền từ 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung cấp; thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật; tổ chức không có tư cách pháp nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ tư vấn bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được quy định áp dụng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.135 23.285 25.473 26.348 28.617 29.106 203,30 216,50
BIDV 23.155 23.275 25.513 26.400 28.584 29.252 209,89 217,78
VietinBank 23.148 23.278 25.485 26.280 28.582 29.222 212,55 218,55
Agribank 23.135 23.240 25.309 25.700 28.281 28.751 212,04 215,91
Eximbank 23.160 23.270 25.514 25.867 28.755 29.152 213,85 216,80
ACB 23.150 23.270 25.507 25.858 28.817 29.141 213,66 216,61
Sacombank 23.112 23.272 25.510 25.969 28.769 29.180 213,10 217,66
Techcombank 23.151 23.291 25.272 26.267 28.413 29.318 212,33 219,55
LienVietPostBank 23.145 23.265 25.436 25.911 28.778 29.207 212,44 217,42
DongA Bank 23.170 23.260 25.510 25.820 28.740 29.110 210,50 216,30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.500
41.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.500
41.850
Vàng SJC 5c
41.500
41.870
Vàng nhẫn 9999
41.480
41.980
Vàng nữ trang 9999
41.050
41.850