09:43 | 24/05/2019

Vietcombank đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ

Hoạt động khoa học, công nghệ đã góp phần cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành; tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả; đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng...

Nhằm nâng cao vai trò và vị thế của mình trong ngành Ngân hàng và tiến gần hơn tới mục tiêu chiến lược là trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, Vietcombank ngày càng gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Năm 2014 là năm đầu tiên ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh những người làm KH&CN trên cả nước và nhìn lại những kết quả nghiên cứu, đóng góp của KH&CN cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để chào mừng và hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam năm 2019, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thông tin, truyền thông tại NHNN và các đơn vị nhằm tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong sự nghiệp hiện đại hóa ngành Ngân hàng.

Kế thừa truyền thống ấy, hoạt động KH&CN tại Vietcombank luôn được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp chỉ đạo. Năm 2018, Chủ tịch HĐQT đã ký Ban hành Quyết định 1343 ngày 11/6/2018 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học (HĐKH) nhiệm kỳ VI, trong đó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐKH, các thành viên HĐKH là các lãnh đạo Khối/Phòng/Ban TSC phụ trách các lĩnh vực then chốt tại Vietcombank để đảm bảo hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất sáng kiến được triển khai một cách toàn diện.

Đặc biệt, từ đầu năm 2018, HĐKH có những chỉ đạo, định hướng nhằm đẩy mạnh hoạt động KH&CN như: Ban hành công văn số 2922 ngày 26/02/2018 phát triển hoạt động KH&CN trong toàn hệ thống; Ban hành Quy chế về hoạt động KH&CN đã tạo ra một hành lang pháp lý và đảm bảo tính phù hợp cho hoạt động KH&CN trong từng thời kỳ, giúp cho hoạt động này được triển khai một cách hiệu quả và đi vào thực tế trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank; Phê duyệt KPI thưởng cho các đơn vị/cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động KH&CN…

Trong năm 2018, Vietcombank tổ chức Cuộc thi sáng kiến “Đổi mới – Sáng tạo để phát triển và hội nhập”. Cuộc thi đã khơi dậy được trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của người lao động tại mọi vị trí công tác trong hệ thống Vietcombank, từ lãnh đạo chi nhánh đến mọi cán bộ nhân viên. 84 đơn vị đã lựa chọn được 266 sáng kiến từ hơn 1.000 sáng kiến cấp cơ sở để tham dự vòng thi cấp hệ thống.

Các ý tưởng, sáng kiến đã bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động chính của ngân hàng như bán lẻ, bán buôn, tài chính, đầu tư, tác nghiệp, hỗ trợ, và quản trị rủi ro. Đặc biệt, không nằm ngoài xu hướng tất yếu của CMCN 4.0, các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động ngân hàng bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoạt động quản trị nhằm tạo ra sự khác biệt đã chiếm tỷ trọng cao.

Cuộc thi đã chọn ra được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 13 giải Khuyến khích từ các sáng kiến tiêu biểu của các tập thể đơn vị/cá nhân tại Vietcombank, và hiện nay nhiều sáng kiến đang được triển khai áp dụng trong toàn hệ thống Vietcombank. Cùng với đó, chi phí cho hoạt động khoa học năm 2018 cũng đã đạt gần 10 tỷ đồng.

Trong thực tế, nhiều tập thể/đơn vị có những đóng góp cho hoạt động lớn cho phát triển KH&CN tại Vietcombank. Cụ thể, Phòng Quản lý rủi ro thị trường, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp là các đơn vị trong 3 năm liên tiếp (2015 - 2018) có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở/Bộ được nghiệm thu hoặc đang triển khai và tham gia cuộc thi sáng kiến năm 2018; Trung tâm Hỗ trợ khách hàng TSC và Chi nhánh Hồ Chí Minh là 2 đơn vị được thưởng 1 điểm KPI về nghiên cứu khoa học năm 2018. Vietcombank cũng là một trong các ngân hàng tham gia tích cực các nhiệm vụ KH&CN của NHNN với các hoạt động đa dạng như tham gia đề tài NCKH cấp bộ, tài trợ và tham dự Hội thảo quốc tế thường niên do NHNN tổ chức, viết bài tham luận cho hội thảo cấp bộ.

Tiếp nối những thành tựu KH&CN trong năm 2018, năm 2019 này, Vietcombank đã đạt được những thành công ban đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngân hàng đã có gần 400 đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 từ 43 Phòng/Ban/Trung tâm thuộc TSC và 61 chi nhánh. Để xét duyệt các nhiệm vụ này, 6 Tiểu hội đồng đã được thành lập và làm việc tích cực để chọn ra 151 đề xuất (bao gồm 33 đề tài NCKH, 114 Sáng kiến cải tiến và 4 Hội thảo/Tọa đàm khoa học) được tiếp tục triển khai làm hồ sơ đăng ký.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐKH đã đưa ra các định hướng và mục tiêu quan trọng để thực hiện trong năm 2019 như sau: Tích cực phối hợp với Viện Chiến lược Ngân hàng – NHNN trong các hoạt động KH&CN: tham gia đề tài nghiên cứu cấp bộ/ngành, viết bài tham luận trong các buổi hội thảo/tọa đàm do NHNN tổ chức; Phối hợp với các đơn vị/phòng/ban chuyên môn ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài NCKH và sáng kiến cải tiến vào thực tiễn hoạt động của ngân hàng; Tổ chức các buổi hội thảo/tọa đàm khoa học với nội dung thiết thực gắn với hoạt động của Vietcombank trong từng thời kỳ.

Những thành tựu KH&CN nói trên đã góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra trong hầu hết các lĩnh vực phát triển của Vietcombank như hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng theo hướng hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh cho Vietcombank.

Theo đó, hoạt động KH&CN đã góp phần cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành; tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả; đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng; Tạo cơ hội để cán bộ nghiên cứu, cập nhật KH&CN tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo nguồn cán bộ giỏi cho các lĩnh vực nghiệp vụ của đơn vị và Vietcombank.

Có thể nói, hoạt động KH&CN đã góp phần không nhỏ trong việc tăng cường bồi dưỡng khả năng tự đào tạo, tự nghiên cứu cho các cán bộ tại Vietcombank; Lan tỏa văn hóa đổi mới và tư duy sáng tạo như một trong những động lực phát triển quan trọng trong ngân hàng.

Trên đà phát triển, Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong thời gian tới, tạo những sân chơi bổ ích, trí tuệ để người lao động trong toàn hệ thống có thêm nhiều cơ hội đóng góp ý tưởng, sáng kiến, phát huy trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi lĩnh vực trong hệ thống Vietcombank, xây dựng Vietcombank ngày một phát triển lớn mạnh và phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong hoạt động KH&CN ngành Ngân hàng.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.230 23.350 26.151 26.915 29.358 29.828 213,84 222,61
BIDV 23.225 23.345 26.286 27.035 29.371 29.874 214,10 219,52
VietinBank 23.212 23.342 26.255 26.990 29.290 29.930 214,21 220,71
Agribank 23.245 23.345 26.076 26.474 29.280 29.761 214,44 218,35
Eximbank 23.220 23.330 26.292 26.655 29.467 29.874 215,08 218,05
ACB 23.210 23.330 26.284 26.645 29.508 29.838 214,96 21791
Sacombank 23.184 23.336 26.293 27.050 29.455 29.859 214,24 218,80
Techcombank 23.210 23.350 26.044 26.909 29.111 29.992 21368 221,01
LienVietPostBank 23.210 23.330 26.218 26.748 29.458 29.853 214,54 218,94
DongA Bank 23.240 23.330 26.320 26.640 29.460 29.840 211,60 217,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
38.450
38.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
38.450
38.700
Vàng SJC 5c
38.450
38.720
Vàng nhẫn 9999
38.430
38.930
Vàng nữ trang 9999
37.900
38.700