Agribank Đắk Lắk phát huy vai trò chủ lực đầu tư "tam nông", góp phần phát triển kinh tế địa phương

16:28 | 14/01/2022

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt trong đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk), chi nhánh đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Từ nhiệm vụ chuyên môn...

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Agribank tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết 01 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, nhấn mạnh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng yếu là tăng trưởng nguồn vốn huy động, đảm bảo đủ nguồn lực để cung ứng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, triển khai mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng tiện ích, nhất là dịch vụ ngân hàng số, thanh toán số, có đóng góp tích cực đối với quá trình đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư. Đặc biệt, chú trọng khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục cùng hệ thống Agribank khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

agribank dak lak day manh tin dung nong nghiep nong thon
Nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá để nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh

Ông Vương Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk khẳng định, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp, năm 2021 hoạt động kinh doanh của Agribank Đắk Lắk được duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Kết thúc năm kế hoạch 2021, Agribank Đắk Lắk hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh. Nguồn vốn huy động 8.576 tỷ đồng, tăng trưởng 14,9%, bằng 110,3% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay hơn 14.250 tỷ đồng, tăng 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6%, bằng 103,5% kế hoạch năm. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 70% tổng dư nợ; nợ xấu được kiểm soát và đẩy lùi về mức dưới 1,5% trên tổng dư nợ. Thu dịch vụ gần 70 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so năm 2020, tăng trưởng 9,4%. Kết quả tài chính đạt 149,5% kế hoạch năm, đảm bảo thu nhập đời sống cho người lao động.

Song song với công tác lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, năm 2021, Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Cụ thể, năm 2021, Agribank Đắk Lắk đã tài trợ các hoạt động an sinh giáo dục, sự nghiệp y tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo... với tổng giá trị các hoạt động tài trợ trên 9 tỷ đồng. Trong đó, dành phần lớn kinh phí để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: tài trợ mua xe cứu thương, máy xét nghiệm Realtime PCR, mua thiết bị, vật tư y tế, đồ bảo hộ, giường bệnh, bình oxy, hỗ trợ “chiến sỹ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch... với số tiền gần 5,6 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng giá trị các hoạt động tài trợ an sinh xã hội trong năm 2021.

Đến công tác xây dựng Đảng

Nhận thức “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong năm 2021, bên cạnh lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk chú trọng công tác xây dựng Đảng. Qua đó, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

agribank dak lak day manh tin dung nong nghiep nong thon

Theo ông Lĩnh, chi nhánh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng Đảng trên tất cả các mặt. Điển hình như công tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, chính trị, đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện và luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là điều cốt lõi, làm cho mỗi đảng viên nhận thức và chấp hành đúng đắn đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cam kết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chống tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ...

Triển khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên các chủ trương, nghị quyết, văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền kết quả thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hay như, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra, giám sát như: Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc.

Triển khai các văn bản, chế độ quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời yêu cầu các chi bộ tăng cường giám sát, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Chương trình số 08 về kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng năm 2021, Đảng ủy đã hoàn thành 2/2 cuộc kiểm tra, đạt 100% kế hoạch. Kết luận kiểm tra đánh giá các tổ chức Đảng được kiểm tra thực hiện tốt nội dung kiểm tra.

Đối với công tác tổ chức Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong năm 2021, Đảng bộ luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Trong năm Đảng bộ kết nạp 4 quần chúng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk có 16 chi bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên là 113 đồng chí/172 cán bộ, nhân viên, chiếm tỷ lệ 65,7%. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo điều lệ quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Cuối năm 2021, Đảng ủy Agribank tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Ban chấp hành Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, tập thể Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk thống nhất đánh giá xếp loại Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, kết quả này đã được Đảng ủy cấp trên thẩm định.

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, với những kết quả Agribank tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, năm 2020 Đảng bộ Agribank tỉnh Đắk Lắk được đảng ủy cấp trên xét công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài và ảnh Phan Quốc Lương

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.920 23.230 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.955 23.235 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.935 23.235 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.935 23.230 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.980 23.190 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.970 23.190 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.952 23.352 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.952 23.238 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.970 23.250 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.000 23.190 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.500
69.520
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.500
69.500
Vàng SJC 5c
68.500
69.520
Vàng nhẫn 9999
54.200
55.100
Vàng nữ trang 9999
53.900
54.700