Ban cán sự Đảng NHNN đã lãnh đạo tốt công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

17:25 | 15/05/2019

Đoàn công tác số 3 đánh giá cao Ban cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ của NHNN, đúng quy định của pháp luật trong thời gian qua và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 4/9/2018 và Quyết định số 196-QĐ/BCĐTW ngày 26/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo), ngày 15/5/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng NHNN về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc, về phía NHNN có đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN.

Nội dung của buổi làm việc tập trung vào thảo luận một số vấn đề liên quan đến dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Theo dự thảo báo cáo, Đoàn công tác số 3 đánh giá cao Ban cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ của NHNN, đúng quy định của pháp luật trong thời gian qua và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong quá trình phối hợp, NHNN đã rà soát, tham mưu các cơ chế chính sách và giám sát thực hiện trên toàn hệ thống đảm bảo hệ thống ngân hàng phát triển an toàn, lành mạnh. Theo đó, Ban cán sự Đảng NHNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, trong đó có nội dung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; ban hành 02 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng nói chung, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến hoạt động ngân hàng nói riêng;

Ban cán sự Đảng NHNN đã lãnh đạo thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngân hàng; lãnh đạo ban hành, tham mưu ban hành một số văn bản về thu hồi tài sản trong ngành Ngân hàng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đồng thời, lãnh đạo cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ an hình sự về tham nhũng, kinh tế tại một số địa phương.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn công tác số 3 Nguyễn Huy Tiến trình bày dự thảo báo cáo của Đoàn công tác

Theo Đoàn công tác số 3, trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã nỗ lực để thu hồi tài sản tuy nhiên hiện vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế chính sách, quy định của pháp luật ảnh hướng tới công tác thu hồi và thẩm định tài sản. Trên thực tế, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào kết quả điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của người phạm tội, ngăn ngừa hành vi tẩu tán tài sản. Đồng thời, trình tự, thủ tục thi hành án để thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được thực hiện theo thủ tục dân sự thông thường nên vần còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

Mặt khác, quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, xử lý tài sản cá nhân còn những bất cập: Việc chưa có có sở dữ liệu tập trung đối với thông tin về tải sản phải đăng ký, nhất là bất động sản, chứng khoán, vốn góp của doanh nghiệp…gây khó khăn cho việc điều tra, xác minh, truy tìm tài sản để thu hồi; công tác giám sát các tổ chức thẩm định giá còn lỏng lẻo; quản lý về đấu giá về tài sản qua nhiều khâu, liên quan đến sự phối hợp, chủ trì của nhiều cơ quan;…

Để công tác thu hồi tài sản đạt kết quả tích cực hơn trong thời gian tới, Đoàn công tác kiến nghị Ban cán sự Đảng NHNN và các TCTD phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật liên quan như lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là phối hợp trong việc áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản theo quy định; Chỉ đạo các TCTD phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự các cấp và các cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm các tài sản bảo đảm có giá trị lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các vụ còn tồn đọng kéo dài từ trước năm 2013. Đồng thời, NHNN tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thẩm định cho vay; quản lý, xử lý tài sản bảo đảm, quản lý, khai thác các tài sản của TCTD được Tòa án giao để tránh thất thoát, bảo đảm hiệu quả thu hồi tài sản cho các TCTD.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng đoàn công tác số 3 yêu cầu Đoàn công tác sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Ban cán sự Đảng NHNN hoàn thiện báo cáo về lĩnh vực này. Các báo cáo này cần tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản căn cứ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng NHNN, chức năng, nhiệm vụ NHNN và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tín dụng, các cơ quan liên quan đặc biệt là các cơ quan tố tụng để đánh giá, kiến nghị phù hợp…

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, các tài sản liên quan đến các vụ việc là nguồn lực phát triển kinh tế, việc thu hồi là một trong những mục tiêu quan trọng của các vụ án hình sự. Vì vậy trong quá trình tố tụng, các cơ quan cần có các biện pháp kịp thời và quyết liệt nhất ngay từ quá trình điều tra để thu hồi được tài sản ở mức độ cao nhất.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, trong thời gian tới NHNN tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo đặc biệt liên quan đến Nghị quyết 42; nâng cao hiệu quả phối hợp điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phối hợp chặt chẽ công tác kê biên, định gía; tăng cường chỉ đạo, thanh tra giám sát tổ chức tín dụng, quản lý tài sản đảm bảo; rà soát sửa đổi bổ sung cơ chế liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo…

Đồng chí Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cảm ơn Đoàn công tác đã có buổi làm việc với NHNN và đã có những đánh giá khách quan về tình hình, kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn và đề ra những công việc cần triển khai nhằm đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Đoàn công tác và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn công tác, Ban cán sự Đảng NHNN sẽ chỉ đạo các vụ, cục và các TCTD liên quan sớm hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng NHNN về vấn đề này. Trong báo cáo sẽ làm rõ các nội dung liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng NHNN trong chỉ đạo, điều hành về công tác thu hồi tài sản và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng.

Nguồn: SBV

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.175 23.355 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.145 23.335 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.180 23.330 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.160 23.330 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.155 23..365 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.150 23.350 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.180 23.340 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.190 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.380
48.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.380
48.750
Vàng SJC 5c
48.380
48.770
Vàng nhẫn 9999
47.730
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050