Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế làm việc với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước

22:10 | 01/12/2021

Chiều ngày 1/12/2021, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế đã làm việc tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về tình hình thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021.

Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Đoàn khảo sát; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Về phía NHNN Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN và các đồng chí Phó Thống đốc, lãnh đạo các Vụ, Cục NHNN.

ban chi dao trung uong ve quan ly bien che lam viec voi ban can su dang ngan hang nha nuoc
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu quán triệt, trao đổi định hướng một số nội dung tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, theo quy định mới của Trung ương, việc quản lý và quyết định biên chế do Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo.

Để tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định những vấn đề về biên chế, cán bộ, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Ban Chỉ đạo cũng tổ chức một số đoàn công tác đi các địa phương, bộ, ngành Trung ương, trong đó có NHNN để khảo sát công tác quản lý biên chế.

Theo đồng chí Nguyễn Hoà Bình, thời gian qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tinh thần của các Nghị quyết trên là để tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ…

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh công tác chuẩn bị cho buổi làm việc của Ban Cán sự Đảng NHNN rất bị chu đáo, bám sát hướng dẫn, kế hoạch khảo sát của Ban Chỉ đạo; thông tin trong báo cáo dày dặn, phong phú.

Trên cơ sở báo cáo về công tác quản lý biên chế năm 2016-2021, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị NHNN trao đổi cởi mở, thẳng thắn những vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngành, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, trên tinh thần thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về biên chế và tổ chức cán bộ cũng như sát với tình hình thực tiễn đơn vị.

ban chi dao trung uong ve quan ly bien che lam viec voi ban can su dang ngan hang nha nuoc
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu tại buổi làm việc

Trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, đồng chí Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN cho biết, để quản lý, sử dụng biên chế và đạt được chỉ tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước, Ban Cán sự Đảng NHNN đã chỉ đạo rà soát các nội dung của Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết 18-NQ/TW…

Trên cơ sở đó, NHNN chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021, Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... đảm bảo các nội dung của Nghị quyết được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động của NHNN.

NHNN đã chủ động cân đối quản lý biên chế một cách tiết kiệm, nghiêm túc quán triệt chỉ sử dụng trong phạm vi biên chế được Bộ Nội vụ giao, không xảy ra tình trạng vượt biên chế. Đồng thời, NHNN đã xây dựng lộ trình tổng thể và chi tiết theo từng năm, đảm bảo đến năm 2021 biên chế của toàn hệ thống NHNN giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Kết quả đến năm 2021, NHNN đã giảm 577 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 10,02%.

Về số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc NHNN, đến năm 2021, NHNN đã thực hiện cắt giảm 156 chỉ tiêu người làm việc trong các ĐVSN công lập so với năm 2015, đạt tỷ lệ giảm 10,08%. Qua đó thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong khối các ĐVSN công lập.

Song hành cùng với với việc sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy như trên, NHNN đã thực hiện việc cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức; đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy mới, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng hệ thống hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, việc sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo theo đúng Đề án Vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Để thực hiện công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 đạt hiệu quả, đồng chí Đào Minh Tú cho biết, NHNN tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về quản lý biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề quan trọng hoặc những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc NHNN để điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng trùng lắp, chồng chéo.

ban chi dao trung uong ve quan ly bien che lam viec voi ban can su dang ngan hang nha nuoc
Đồng chí Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN phát biểu tại buổi làm việc

Qua báo cáo và quá trình theo dõi, Đoàn Khảo sát đánh giá ngành Ngân hàng là một trong những ngành có nhiều điểm sáng trong quản lý biên chế. Đơn cử là việc luôn tuân thủ đúng quy định về quản lý công chức, có nhiều sáng kiến đổi mới như sơ đồ vị trí việc làm, bộ tiêu chí xếp loại… Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, trình độ cán bộ ngày càng cao, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương thể hiện uy của ngành đối với đất nước nói chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN cho biết, tập thể Ban Cán sự Đảng NHNN nhận thấy, qua buổi làm việc trực tiếp, lãnh đạo NHNN, các Vụ, Cục và Đoàn Khảo sát đã lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng từ thực tiễn; trên cơ sở đó có những kiến nghị phù hợp để Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp.

Trong thời gian qua, NHNN nhận thấy chủ trương, định hướng của Đảng rất nhất quán theo hướng gắn việc tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ. Theo đó, nhiều chính sách, quy định mang tính định lượng đã được ban hành và đạt được kết quả triển khai một cách hiệu quả, thực chất.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm biên chế của Đảng, Chính phủ. Kết quả triển khai thực tế rất tích cực: NHNN đã giảm 10,02% biên chế công chức hành chính và 10,08% biên chế sự nghiệp. Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN đã được tinh gọn, cơ cấu lại theo hướng hợp lý hơn; trong đó, NHNN đã giảm 18% số lượng phòng trong các đơn vị thuộc NHNN, cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH đã giảm từ 11 đầu mối xuống còn 8 đầu mối…

Tuy nhiên, thời gian tới, trong bối cảnh đối tượng quản lý và khối lượng công việc của NHNN tăng trưởng ở quy mô lớn, những thách thức đặt ra đối với việc thực hiện hiệu quả chức năng của NHTW trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng tăng…

Thay mặt Ban Cán sự Đảng NHNN, đồng chí Nguyễn Thị Hồng đề nghị, Đoàn công tác quan tâm, báo cáo Ban Chỉ đạo theo hướng cho phép duy trì ổn định biên chế công chức hành chính và biên chế sự nghiệp của NHNN giai đoạn 2022-2026 như số lượng biên chế đã được giao năm 2021. Qua đó, tạo điều kiện cơ bản về nguồn nhân lực để NHNN có thể thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. 

ban chi dao trung uong ve quan ly bien che lam viec voi ban can su dang ngan hang nha nuoc
Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của NHNN trong thời gian qua đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối với chủ trương của Đảng tinh giản biên chế, đồng chí Nguyễn Hoà Bình đánh giá, NHNN chấp hành nghiêm chỉnh tinh giản cơ cấu bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ toàn hệ thống. Trong quá trình thực hiện có nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, khoa học.

Về những đề xuất kiến nghị của NHNN, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, Đoàn Khảo sát ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị NHNN bổ sung một số thông tin, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở gợi ý của Đoàn khảo sát…

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.470 22.780 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.500 22.780 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.500 22.800 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.500 22.760 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.530 22.740 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.530 22.730 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.495 22.900 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.520 22.800 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.530 22.730 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.550 22.730 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
61.850
62.570
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
61.850
62.570
Vàng SJC 5c
61.850
62.570
Vàng nhẫn 9999
52.800
53.500
Vàng nữ trang 9999
52.500
53.200