Bảo hiểm tiền gửi: Góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng

19:40 | 22/01/2019

Đó là đánh giá hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong năm 2018 của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHTG Việt Nam tổ chức ngày 22/1/2019, tại Hà Nội.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Long, Phó Tổng giám đốc BHTG Việt Nam đã báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của NHNN, trong năm 2018, tập thể người quản lý và người lao động BHTG Việt Nam đã chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Những kết quả nổi bật BHTG Việt Nam đạt được trong năm 2018 được lãnh đạo BHTG chia sẻ, tổ chức này đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động được NHNN giao với tổng số phí BHTG thu được là 6.628,5 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch. Công tác quản lý và đầu tư vốn được đánh giá là điểm sáng khi BHTG Việt Nam thực hiện khá hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính.

Tính đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là 46.679,6 tỷ đồng, tăng 22,4% so với năm 2017; tổng doanh thu đạt 2.595,1 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 121,7 tỷ đồng, bằng 127,5 kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 2,08%, tăng 0,49% so với kế hoạch; không phát sinh nợ phải trả quá hạn…

Không chỉ hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh ở trong nước, năm 2018, BHTG Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội nghị quốc tế của Hiệp hội BHTG khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRC) 2018 với chủ đề “Vai trò của tổ chức BHTG với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ”, qua đó nâng cao thương hiệu, vị thế của tổ chức này đối với khu vực và trên thế giới.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2018 cũng là năm BHTG triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, với 99% tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện truyền/gửi file báo cáo thành công, qua đó giúp tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin cần thiết giữa BHTG với tổ chức tham gia BHTG và các cơ quan chức năng liên quan, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát của BHTG Việt Nam.

Cũng trong năm này, BHTG Việt Nam đã hoàn thiện nội dung Dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của NHNN, báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai có hiệu quả Dự án FSMIMS, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành giải ngân vốn cho dự án FSMIMS đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của WB.

Đặc biệt, cơ quan này đã chủ động tích cực nghiên cứu và đề xuất ý kiến nhằm triển khai các nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD; đề xuất sửa đổi Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/12/2016 của Bộ Tài chính; hoàn thiện Dự thảo Quy chế mua trái phiếu dài hạn của các TCTD hỗ trợ…

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BHTG Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong năm 2018. Với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách BHTG, trong năm 2018, theo đánh giá của Phó Thống đốc, BHTG Việt Nam đã góp phần quan trọng duy trì sự ổn định, an toàn và thúc đẩy quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD, đặc biệt là đối với hệ thống QTDND khi hệ thống này đang bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế và sai phạm nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Những kết quả đạt được của BHTG đã góp phần tích cực vào kết quả chung của Ngành và giúp củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng.

Những kết quả nổi bật của BHTG Việt Nam trong năm 2018 được Phó Thống đốc NHNN đánh giá cao đó là  BHTG Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ đối với các TCTD tham gia BHTG, nhất là đối với hệ thống QTDND.  Đồng thời, BHTG Việt Nam đã tích cực tham gia kiểm soát đặc biệt đối với QTDND yếu kém, có sai phạm nghiêm trọng để cùng với NHNN tập trung xử lý dứt điểm các Quỹ này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, cũng như duy trì an ninh, trật tự tại các địa phương. 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của BHTG Việt Nam đã từng bước được nâng cao nhờ triển khai hiệu quả hợp phần công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại về BHTG trong khuôn khổ dự án FSMIMS và Quy chế thông tin báo cáo mới về tiền gửi được bảo hiểm. Công tác quản lý tài chính được BHTG Việt Nam thực hiện đúng quy định và không để xảy ra những sai sót trọng yếu.

Tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh được giao phó

Theo đánh giá của Phó Thống đốc, năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đối với ngành Ngân hàng, nhiệm vụ tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, đặc biệt là hệ thống QTDND, còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng nói chung và của BHTG từ nay đến năm 2020 còn rất nặng nề.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của BHTG Việt Nam. Đến nay, BHTG Việt Nam đã xây dựng được một tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả gồm 1 Trụ sở chính và 8 chi nhánh tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, vững về chuyên môn, nghiệp vụ và đã tích luỹ được nguồn vốn đáng kể.

Phó Thống đốc đề nghị, BHTG Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được trong năm qua và nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD; đồng thời củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền tại các TCTD, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tích cực đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHTG, đặc biệt là các quy định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu của ngân hàng hỗ trợ, tham gia thẩm định Đề án phục hồi TCTD yếu kém, tăng vốn điều lệ...

Thứ hai, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại xử lý các TCTD nói chung và hệ thống QTDND nói riêng theo đúng tinh thần chỉ đạo của NHNN, đặc biệt là chỉ đạo tại Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 2/10/2018 của Thống đốc NHNN với các nội dung trọng tâm như: tăng cường vai trò của BHTG Việt Nam trong việc xử lý, tham gia hỗ trợ các QTDND yếu kém được đặt vào kiểm soát đặc biệt; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHTG nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và thành viên của QTDND; phát huy vai trò giám sát, cảnh báo an toàn hệ thống đối với hệ thống QTDND, nhất là an toàn về tiền gửi và cho vay.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; tập trung nguồn lực để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ tư, hoàn thành quá trình tổng kết thi hành Luật BHTG để nghiên cứu, để xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG phù hợp với tình hình mới nhằm tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD và tiến gần hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, quy trình, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của một tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần quan trọng duy trì sự ổn định, an toàn và thúc đẩy nhanh hơn quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD.

Thay mặt BHTG Việt Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐQT BHTG Việt Nam bày tỏ cảm ơn những ý kiến ghi nhận của Phó Thống đốc đối với kết quả hoạt động của hệ thống BHTG năm 2018. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa với Phó Thống đốc, năm 2019, BHTG Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy phát biểu tại Hội nghị

Chia sẻ thêm về một số định hướng chính sách triển khai trong thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, bám sát yêu cầu chỉ đạo đẩy mạnh và đa dạng hoá hoạt động truyền thông của NHNN, BHTG xác định mục tiêu hướng truyền thông BHTG về sự đảm bảo an toàn của hệ thống. Trên cơ sở đó, BHTG đã soạn thảo xong Cẩm nang những thông tin mà người gửi tiền cần biết. Hiện tại, BHTG đang cập nhật những thông tin liên quan đến quy định của Thông tư 48 và Thông tư 49 về tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để đưa vào cẩm nang, và sẽ sớm phát hành phổ biến tuyên truyền đối với người gửi tiền.

“Trong năm 2018 đẩy mạnh hoạt động truyền thông thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện, bởi Tổng công ty Bưu điện có mạng lưới chân rết tới từng xã, thông qua kênh này cũng rất hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Thời gian tới, BHTG tiếp tục triển khai tuyên truyền thông qua kênh này”, ông Huy chia sẻ thêm.

Đối với mong muốn trở thành công cụ hữu hiệu, phục vụ cho quá trình tái cơ cấu, đảm bảo an toàn hệ thống thông qua việc sử dụng nguồn lực hiện có của BHTG cũng là điều mà cơ quan này rất trăn trở trong thời gian qua. Để thực hiện được điều này, ông Huy cho rằng cần phải có hành lang pháp lý đồng thời phải có cơ chế xử lý nhanh. Nếu theo quy trình cho vay đặc biệt như hiện nay, khó có thể triển khai nhanh được.

“Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, các vụ, cục NHNN… là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho BHTG vững tin trên những chặng đường phía trước”, ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ.

Cũng tại Hội nghị, ông Mai Việt Trung, Phó Tổng giám đốc BHTG đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Nhân dịp này, thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng và Bằng khen của Thống đốc cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành, Bằng khen của Thống đốc cho nhiều tập thể, cá nhân của BHTG Việt Nam

Thanh Huyền

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.630 22.860 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.655 22.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.636 22.856 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.653 22.865 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.642 22.852 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.900
56.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.900
56.600
Vàng SJC 5c
55.900
56.620
Vàng nhẫn 9999
50.200
51.100
Vàng nữ trang 9999
49.800
50.800