Bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng cắt giảm, tiết kiệm chi để phòng chống dịch

16:23 | 23/09/2021

Với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 với số tiền là 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2021 như Chính phủ trình; giao Chính phủ sử dụng nguồn bổ sung dự phòng này để ưu tiên chống dịch, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết 30 của Quốc hội và báo cáo của UBTVQH hội theo quy định.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ đảm bảo việc thu hồi, cắt giảm, tiết kiệm nguồn kinh phí phải thực hiện đúng Nghị quyết 30 của Quốc hội là cắt giảm chi phí cho hội nghị, công tác phí tiết kiệm thêm chi thường xuyên và thu hồi các khoản chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai, không được ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, nhất là việc trả lãi, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục việc dự báo không sát, dẫn đến dư tiền chính sách chưa sử dụng hết, báo cáo chậm các nội dung cần xin ý kiến của UBTVQH, Quốc hội.

Đồng thời, bám sát diễn biến thực tế để điều hành theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền, đảm bảo tăng thêm nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa cho công tác phòng, chống dịch và duy trì, khôi phục, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, bảo đảm chế độ, chính sách cho những người tham gia phòng, chống dịch, nhất là những người ở tuyến đầu.

bo sung 1462 nghin ty dong cat giam tiet kiem chi de phong chong dich
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021. (Ảnh: https://dangcongsan.vn)

Trước đó, Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày cho biết, thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, các Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; đồng thời, rà soát các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ không cần thiết hoặc không triển khai do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Từ đó, tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 14,62 nghìn tỷ đồng, gồm: cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2021 là 7,42 nghìn tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 4,2 nghìn tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP còn dư là 3 nghìn tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Trong đó, các nguồn lực của Trung ương đã sử dụng 22,27 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 dự toán là 17,5 nghìn tỷ đồng, đã sử dụng là 14,62 nghìn tỷ đồng, trong đó chi phòng, chống dịch COVID-19 là 10,7 nghìn tỷ đồng (bao gồm 1.237 tỷ đồng để mua vắc-xin), số còn lại 2,88 nghìn tỷ đồng để tiếp tục tập trung chi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong những tháng cuối năm.

Đối với nguồn kinh phí ngân sách Trung ương năm 2020 chuyển sang (13,33 nghìn tỷ đồng) và nguồn Quỹ vắc-xin đã huy động (8,66 nghìn tỷ đồng) để mua vắc-xin phòng COVID-19, tổng cộng gần 22 nghìn tỷ đồng; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi 7,65 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin (tính cả 1.237 tỷ đồng chi từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 nêu trên, thì tổng số đã chi là 8.887 tỷ đồng). Nguồn còn lại là 14,33 nghìn tỷ đồng, tiếp tục sử dụng để đáp ứng các nhu cầu mua và hỗ trợ sản xuất vắc-xin phòng COVID-19.

Về nhu cầu kinh phí trung ương chi phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, theo tính toán của Bộ Y tế, để tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 80 triệu dân số trong năm 2021 dự kiến cần mua khoảng 170 triệu liều vắc-xin, với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng. Sau khi trừ số đã chi 8.887 tỷ đồng để mua vắc-xin nêu trên và nguồn ngân sách địa phương dự kiến bố trí để mua vắc-xin 3,54 nghìn tỷ đồng, nhu cầu còn lại trung ương phải chi trong thời gian tới khoảng 16,07 nghìn tỷ đồng. Trường hợp dịch kéo dài và phải tiêm vắc-xin nhắc lại hàng năm, thì nhu cầu kinh phí mua vắc-xin sẽ lớn hơn.

Bên cạnh đó, theo phương án của Bộ Y tế, để đảm bảo công tác y tế với tình huống có 300 nghìn người nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế, dự kiến nhu cầu kinh phí chi từ ngân sách Nhà nước khoảng 60,57 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chi khoảng 23,44 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương chi khoảng 37,13 nghìn tỷ đồng.

Căn cứ khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm, nhất là mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, dự kiến ngân sách Trung ương phải tăng chi và hỗ trợ cho các địa phương trong thời gian tới khoảng 20-24 nghìn tỷ đồng.

"Như vậy, tổng hợp chung nhu cầu trung ương phải chi để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới khoảng 36 - 40 nghìn tỷ đồng", Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết.

Trong khi đó, hiện một số bộ và địa phương đã có văn bản đề nghị bổ sung kinh phí chi phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm cả chính sách, chế độ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch của địa phương ban hành). Trong đó, Bộ Quốc phòng có văn bản số đề nghị bổ sung 2 nghìn tỷ đồng; Bộ Công an đề nghị bổ sung 2,842 nghìn tỷ đồng; TP.Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ 27,968 nghìn tỷ đồng; tỉnh Bình Dương đề nghị hỗ trợ 7,645 nghìn tỷ đồng.

Do đó, để đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, dự kiến trước mắt sử dụng 4,9 nghìn tỷ đồng để chi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng (1 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (900 tỷ đồng) và TP.Hồ Chí Minh (2 nghìn tỷ đồng), Bình Dương (500 tỷ đồng), Đồng Nai (500 tỷ đồng).

Đây là các địa phương theo quy định hiện hành phải tự lo toàn bộ kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng dịch bệnh quá lớn, địa phương đã sử dụng cơ bản hết các nguồn dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ dự trữ tài chính, cắt giảm, tiết kiệm chi và nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nên cần Trung ương hỗ trợ thêm.

Đối với các địa phương khác, căn cứ chế độ chi phòng, chống dịch COVID- 19 và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương hiện hành, Trung ương sẽ hỗ trợ kịp thời khi có báo cáo của địa phương theo quy định.

Lâm Hiển

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.625 22.855 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.655 22.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.635 22.855 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.654 22.866 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.643 22.853 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
58.000
58.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
58.000
58.700
Vàng SJC 5c
58.000
58.720
Vàng nhẫn 9999
51.500
52.200
Vàng nữ trang 9999
51.100
51.900