Bộ Tài chính báo cáo sơ bộ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn Nhà nước

08:50 | 05/11/2020

Bộ Tài chính vừa gửi tới Chính phủ Báo cáo kết quả giám sát tài chính và Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước cho biết, 182 DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước có lãi, 12 doanh nghiệp thua lỗ, 10 doanh nghiệp mất an toàn tài chính, 10 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.    

bo tai chinh bao cao so bo hieu qua hoat dong cua doanh nghiep co von nha nuoc
Ảnh minh họa

Báo cáo với Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết mới nhận được báo cáo của 18/20 bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về kết quả kinh doanh lỗ, lãi và xếp loại doanh nghiệp ở 138 doanh nghiệp. Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chưa gửi báo cáo. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mới có báo cáo về 13 doanh nghiệp, còn thiếu 6 doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng mới có đánh giá hiệu quả hoạt động của 5 doanh nghiệp, còn 8 doanh nghiệp chưa được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

Tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2019 của 138 DNNN đã được Bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo, Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp này đã nộp ngân sách năm 2019 là 113.818 tỷ đồng (tăng 8,08% so với năm 2018) và có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 83.166 tỷ đồng (giảm 5,32% so với năm 2018).

Tổng doanh thu của 138 DNNN này là 924.961 tỷ đồng (tăng 24,37% so với năm 2018). Trong đó, doanh thu của 13 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN là 669.478 tỷ đồng (chiểm 72,38% tổng doanh thu, tăng 16,52% so với năm 2018).

Trong 138 DNNN, 133 doanh nghiệp có lãi, 5 doanh nghiệp lỗ là Tổng công ty 15, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam). Có 6 doanh nghiệp nợ quá hạn là 112 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Báo cáo của Bộ Tài chính là có 46 doanh nghiệp được đánh giá an toàn về tài chính, 4 doanh nghiệp mất an toàn về tài chính, 2 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Các doanh nghiệp còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá đầy đủ.

Đối với 47 doanh nghiệp có vốn nhà nước được báo cáo, thì có 40 doanh nghiệp có lãi. 7 đơn vị lỗ. Năm 2019, 47 doanh nghiệp này có tổng doanh thu năm 2019 là 337.810 tỷ đồng (giảm 4,75% so với năm 2018), tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 34.408 tỷ đồng (tăng 25,79% so với năm 2018), nộp ngân sách năm 2019 là 29.410 tỷ đồng (giảm 1,37% so với năm 2018).

Tổng hợp số liệu về 342 DNNN do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố quản lý trên cả nước đã gửi báo cáo, Bộ Tài chính cho biết tổng doanh thu năm 2019 là 173.400 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 19.970 tỷ đồng, số nộp ngân sách là 49.228 tỷ đồng.

Trong đó có 237/342 doanh nghiệp được đánh giá an toàn về tài chính, 6 doanh nghiệp mất an toàn về tài chính và 10 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Các đơn vị còn lại chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.

Tổng hợp tất cả các số liệu trên về DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước do các bộ, ngành, địa phương và Ủy ban quản lý vốn quản lý thì có182 doanh nghiệp có lãi, 12 doanh nghiệp thua lỗ. 10 doanh nghiệp mất an toàn tài chính, 10 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.

Tại báo cáo này, Bộ Tài chính nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến tiến độ giám sát, đánh giá hiệu quả và tăng cường minh bạch thông tin tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính tổng hợp, đôn đốc các đơn vị gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019. Nhưng, đã quá thời hạn gửi báo cáo 4 tháng nhưng vẫn có Bộ, cơ quan ngang bộ chưa gửi báo cáo.

Đặc biệt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty lớn trên cả nước với tổng doanh thu chiếm tới 59,69% tổng doanh thu của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nhưng Ủy ban cũng chưa gửi báo cáo đầy đủ của 19 doanh nghiệp lớn do Ủy ban quản lý.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công tác báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại DN đúng theo quy định, đầy đủ và chính xác tình hình các DN và bảo đảm thời hạn báo cáo, tránh tình trạng Bộ Tài chính phải tổng hợp, báo cáo nhiều lần gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo và công tác tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, Bộ này đang khẩn trương rà soát, lấy ý các ý kiến về vướng mắc, các kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Đây không phải là lần đầu Bộ Tài chính có ý kiến về việc cơ quan chủ sở hữu chậm gửi báo cáo về Bộ Tài chính. Từ đầu năm, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các cơ quan chủ sở hữu nói rõ nơi nào không gửi báo cáo phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát theo quy định, Bộ Tài chính không lập Kế hoạch giám sát. Các cơ quan chủ sở hữu chậm gửi báo cáo gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo và công tác giám sát và tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, chậm báo cáo về tình hình doanh nghiệp tới Chính phủ.

Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2019, có 818 doanh nghiệp có vốn Nhà nước, trong đó: 491 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là DNNN); 327 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Linh Linh

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.790 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.100
67.120
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.100
67.100
Vàng SJC 5c
66.100
67.120
Vàng nhẫn 9999
52.300
53.200
Vàng nữ trang 9999
52.200
52.800