Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo khung tiêu chí tiêu chuẩn quản lý Condotel

75 lượt xem - 02/01/2020 18:12

Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo khung tiêu chí tiêu chuẩn quản lý Condotel