Bộ Xây dựng: Năm 2020 ít có nguy cơ bong bóng bất động sản

71 lượt xem - 06/01/2020 08:42

Bộ Xây dựng: Năm 2020 ít có nguy cơ bong bóng bất động sản