CBRE: Phân khúc chung cư sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm 2020

47 lượt xem - 09/01/2020 10:22

CBRE: Phân khúc chung cư sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm 2020