Chi bộ Khối Dân Đảng: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng

16:34 | 30/06/2020

Sáng ngày 30/6/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chi bộ Khối Dân Đảng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW), Phó Thống đốc NHNN đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

chi bo khoi dan dang trien khai hieu qua nhiem vu chinh tri duoc giao va cong tac xay dung dang
Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Khối Dân Đảng nhiệm kỳ 2020-2022

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, Bí thư Chi bộ Khối Dân Đảng cùng toàn thể Ban Chấp hành và đảng viên của Chi bộ...

Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới, sáng tạo - Kỷ cương, trách nhiệm

Là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW, Chi bộ Khối Dân Đảng hiện có 16 đảng viên (1 đảng viên dự bị trên tổng số 17 cán bộ), sinh hoạt tại 2 tổ đảng gắn với 3 bộ phận chuyên môn. 

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW và Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo từng cơ quan chuyên trách triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng; phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới, sáng tạo - Kỷ cương, trách nhiệm”, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị nói riêng và của ngành Ngân hàng nói chung.

chi bo khoi dan dang trien khai hieu qua nhiem vu chinh tri duoc giao va cong tac xay dung dang
Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tổ đảng Cơ quan Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số công tác chính như: Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự Đảng NHNN; kịp thời, trách nhiệm tham gia với Ban Cán sự Đảng NHNN trong việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án, báo cáo, chương trình công tác trọng tâm của ngành Ngân hàng; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng;

Tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên; Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng và ngành Ngân hàng;

Quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, coi trọng giáo dục đạo đức công vụ, thường xuyên nắm sát diễn biến tư tưởng, có giải pháp định hướng phù hợp cho cán bộ, đảng viên trước những tác động của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội trong nước và quốc tế; Quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương…

Tổ đảng Cơ quan Công đoàn NHNN Trung ương và Đoàn Thanh niên NHTW tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và Đoàn Thanh niên NHTW chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn và Đoàn cấp trên như: Tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị; Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, ngày thành lập Ngành (6/5); Triển khai phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm; phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo” do Thống đốc NHNN phát động; Thực hiện tốt nghiệp vụ công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên và công việc thường xuyên, định kỳ khác…

chi bo khoi dan dang trien khai hieu qua nhiem vu chinh tri duoc giao va cong tac xay dung dang
Đồng chí Trần Việt Bắc – Bí thư Chi bộ Khối Dân Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy luôn quan tâm, chú ý nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có giải pháp công tác chính trị tư tưởng phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Duy trì nghiêm túc, có chất lượng việc sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao và có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ Khối Dân Đảng nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Khối Dân Đảng xác định các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022 như sau: Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bảo đảm 100% đảng viên được nghiên cứu học tập, quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Đảm bảo 100% đảng viên, công chức cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm; Cấp ủy, Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức sinh hoạt Chi bộ ít nhất mỗi quý 1 chuyên đề; Hàng năm, phấn đấu xây dựng Chi bộ Khối Dân Đảng đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 3 cơ quan chuyên trách (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW) đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn cơ sở Khối Dân Đảng đạt Công đoàn xuất sắc; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ tới bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 1 quần chúng ưu tú vào đảng; Đảm bảo nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đăng ký với Chi bộ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN bày tỏ nhất trí với 3 báo cáo của Chi bộ trình Đại hội và đồng tình với những nội dung đánh giá của các đồng chí về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ Khối Dân Đảng nhiệm kỳ 2017-2020.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, Chi bộ Khối Dân Đảng là một tổ chức đảng có vị trí quan trọng và khá đặc thù, Chi bộ ghép của 3 cơ quan chuyên môn khác nhau, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW (gồm Cơ quan Thường trực Đảng ủy, Cơ quan Thường trực Công đoàn và Cơ quan Thường trực Đoàn Thanh niên NHTW) với số lượng cán bộ không nhiều nhưng cấp ủy Chi bộ Khối Dân Đảng đã luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên và mọi chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra.

chi bo khoi dan dang trien khai hieu qua nhiem vu chinh tri duoc giao va cong tac xay dung dang
Toàn cảnh Đại hội

Cấp ủy Chi bộ Khối Dân Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW triển khai hiệu quả, đạt chất lượng các mặt công tác, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Theo Phó Thống đốc, tính chuyên nghiệp trong công tác đảng, công đoàn và thanh niên đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, 3 đơn vị thuộc Chi bộ Khối Dân Đảng được toàn thể đảng viên, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan NHTW tin tưởng; các chi bộ, đảng bộ bộ phận khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đảng đều nhận được sự hướng dẫn tận tình của Chi bộ Khối Dân Đảng và các đảng viên chuyên trách.

Đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp mà Chi bộ Khối Dân Đảng đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó, Phó Thống đốc lưu ý Chi bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức và cách thức chỉ đạo công tác đảng, để phù hợp và thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh mới.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng của 3 cơ quan chuyên trách, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu hiệu quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW trong triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế làm việc, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hàng năm của từng tổ chức.

Thứ ba, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề ra các giải pháp đột phá nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Thống đốc tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và bản lĩnh của những cán bộ cơ quan chuyên trách, cấp ủy khóa mới sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, để Chi bộ Khối Dân Đảng xứng đáng là Chi bộ hình mẫu trong toàn thể Đảng bộ Cơ quan NHTW.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW được bầu làm Bí thư Chi bộ; Đồng chí Lê Hồng Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Cơ quan NHNN TW được bầu làm Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

PV

Nguồn:

Tags: Đảng NHNN

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.955 23.165 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.975 23.175 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.925 23.172 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.970 23.165 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.970 23.160 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.970 23.150 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.970 23.182 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.938 23.163 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.970 23.150 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.990 23.150 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.900
56.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.900
56.450
Vàng SJC 5c
55.900
56.470
Vàng nhẫn 9999
54.650
55.200
Vàng nữ trang 9999
54.300
55.000