Chiến lược tài chính toàn diện: Nhận thức đầy đủ để triển khai hiệu quả

14:33 | 08/08/2022

Trong hơn 2 năm qua, nước ta đã rất nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp trong nền kinh tế.

chien luoc tai chinh toan dien nhan thuc day du de trien khai hieu qua Tài chính toàn diện: Nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau
chien luoc tai chinh toan dien nhan thuc day du de trien khai hieu qua Thúc đẩy tài chính toàn diện - yếu tố trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội

Cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương.

Khả năng tiếp cận tài chính được nâng cao

Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đưa ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính cho mọi người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến những đối tượng chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận, đặc biệt là người dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác.

Báo cáo về kết quả triển khai Chiến lược tài chính toàn diện, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, trong hơn 2 năm qua, nước ta đã rất nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp trong nền kinh tế. Khuôn khổ pháp lý không ngừng được hoàn thiện tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu của tài chính toàn diện. Mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính phát triển rộng khắp các địa bàn trên cả nước, đặc biệt là các kênh cung ứng dịch vụ trên nền tảng hiện đại như điện thoại di động, internet… Các sản phẩm, dịch vụ tài chính được phát triển đa dạng, hiện đại, an toàn, tiện lợi, với chi phí hợp lý.

chien luoc tai chinh toan dien nhan thuc day du de trien khai hieu qua
Ngân hàng lưu động giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Đặc biệt, một số giải pháp rất quan trọng, góp phần đẩy mạnh khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp đã được các bộ, ngành liên quan tích cực phối hợp thực hiện như ban hành quy định cho phép mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử; triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ như Mobile Money, xây dựng và chính thức vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức để có thể đạt được những mục tiêu của tài chính toàn diện như mạng lưới điểm cung ứng dịch vụ tài chính cần phải sắp xếp hợp lý và mở rộng độ bao phủ hơn nữa đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn khó khăn. Các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số nhưng cũng đi kèm rủi ro, đòi hỏi khuôn khổ pháp lý phải được nhanh chóng bổ sung hoàn thiện. Đặc biệt, phải tuyên truyền về kỹ năng sử dụng dịch vụ tài chính cho người dân, khiến người dân thấy được sự tiện ích, an toàn thì họ mới tin và sử dụng.

Triển khai tốt hơn nữa

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho mọi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được những nguồn lực tài chính cần thiết cho phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhân dân, thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030. Vì vậy để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của Chiến lược tài chính toàn diện, đồng thời tổ chức triển khai tốt hơn nữa các nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược…

Các thành viên Ban Chỉ đạo cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, chỉ đạo bộ, ngành mình tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động thực hiện Chiến lược; bố trí nguồn nhân lực và kinh phí phù hợp; ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để gia tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ với NHNN - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo để triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ.

Với NHNN Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện trong việc hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược. Đồng thời tiếp tục xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng; tăng năng lực quản lý giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng; chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai các định hướng chiến lược về phát triển sản phẩm dịch vụ, các kênh cung ứng dịch vụ. Đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ số để đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng đầy đủ và phù hợp các nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt...

Qua phát biểu của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, mấu chốt của vấn đề tài chính toàn diện, đó là làm sao để người dân hiểu thế nào về tiền và biết cách sử dụng tiền hiệu quả. Điều đó sẽ giúp cho việc tiếp cận dịch vụ tài chính và cuộc sống của họ. Trên tinh thần đó, thời gian qua, NHNN đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức các chương trình giáo dục tài chính như Tay hòm chìa khoá, Tiền khôn tiền khéo, Đồng tiền thông thái... nhằm nâng cao hiểu biết về tiền và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân trên các kênh truyền hình. Bên cạnh đó, NHNN cũng phối hợp để tổ chức cuộc thi Hiểu đúng về tiền ở các trường học như Trường PTTH chuyên Amsterdam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng... giúp học sinh, sinh viên hiểu biết về tiền cũng như đào tạo kỹ năng cho sinh viên biết tiết kiệm, thanh toán, vay vốn để sử dụng đồng tiền hiệu quả. Đặc biệt thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao sự hiểu biết sử dụng đồng tiền thông minh, hiệu quả cho học sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Liên quan đến chính sách thúc đẩy tiếp cận vốn cho DNNVV, theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, vai trò hỗ trợ cơ chế chính sách của Bộ Kế hoạch - Đầu tư đối với đối tượng này rất quan trọng. Bởi trên thực tế, DNNVV tiếp cận vốn ngân hàng khó hơn. Bởi khi các TCTD cho vay phải yêu cầu các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện vay vốn và có khả năng hoàn trả, vì tiền mà TCTD cho vay là tiền huy động của người dân.

Nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đối tượng doanh nghiệp này và có cơ chế chính sách hỗ trợ như Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Trung ương, của các địa phương... nhưng nguồn lực còn hạn chế nên chưa phát huy hiệu quả. Do đó, Thống đốc NHNN cho rằng, nếu có chương trình tổng kết đánh giá lại hoạt động Quỹ bảo lãnh ở Trung ương và địa phương, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp sẽ hiệu quả thiết thực hơn cho DNNVV cũng như tốt cho chương trình tài chính toàn diện.

Nhóm phóng viên

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.565 23.845 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.545 23.845 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.550 23.830 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.830 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.530 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.585 23.960 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.850 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.520 23.990 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.800
66.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.800
66.600
Vàng SJC 5c
65.800
66.620
Vàng nhẫn 9999
50.450
51.350
Vàng nữ trang 9999
50.350
50.950