Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khoá VI nhiệm kỳ 2018–2023

15:27 | 26/07/2019

Ngày 26/7/2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khoá VI nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ông Đào Minh Tú; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thu Hà, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban lãnh đạo công đoàn cấp trên cơ sở...

Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động, kịp thời xây dựng chương trình công tác đặt ra và triển khai các hoạt động tới các cấp công đoàn phù hợp, hiệu quả; thường xuyên quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của các cấp công đoàn đạt hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự khích lệ động viên, tăng cường gắn bó trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với các cấp công đoàn và cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp tại mỗi đơn vị.

Công đoàn các cấp cơ bản đã phát huy được vai trò của mình trong việc chủ động triển khai các nội dung hoạt động theo sự chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị để phối hợp với chuyên môn đồng cấp kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên và người lao động.

Các cấp công đoàn cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác. Cùng với đó, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng đã tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; triển khai và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động triển khai tuyên truyền tới các cấp công đoàn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Ngành, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 8/1/2019 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, đặc biệt là kỷ cương, nội quy, chuẩn mực văn hóa công sở, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin của người dân và xã hội đối với ngành Ngân hàng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới các cấp công đoàn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2019

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động cấp hệ thống như: Công đoàn Agribank tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên Tài năng với trên 1.000 diễn viên, thí sinh; Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức Giải chạy “Nụ cười BIDV - Chu đáo, chất lượng, chuyên nghiệp” thu hút sự tham gia của hơn 1000 vận động viên; Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức Giải giao hữu Tennis cho cán bộ công chức, nhân viên Cơ quan NHNN Trung ương...

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, trong toàn Ngành đã có khoảng 348.000 lượt đoàn viên, người lao động được tham gia trong tổng số 340 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở. Các hoạt động trên đã tạo sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ lẫn nhau trong công việc, cùng nhau phấn đấu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hướng dẫn tới các cấp công đoàn trong hệ thống triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; chỉ đạo nâng cao năng lực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động nhất là chính sách về việc làm, tiền lương, thu nhập cũng như thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với đoàn viên và người lao động.

Theo báo cáo, các cấp Công đoàn trong hệ thống đã thực hiện việc chăm lo cho trên 5.591 đoàn viên, người lao động với các hoạt động như thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng với số tiền trên 11 tỷ đồng. 

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Chăm lo đoàn viên, người lao động thông qua Thỏa ước lao động tập thể”; Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp để tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động và ký Thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại với người lao động. 

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng đã sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”, trong đó đã ký kết thỏa thuận với 6 đối tác, qua chương trình có tổng số đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ các sản phẩm, dịch vụ là 88.137 người với các chủ đề về bảo hiểm; chăm sóc sức khỏe; tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch. 

Với vai trò của mình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã triển khai phát động phong trào thi đua tới các cấp công đoàn với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 - Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước”. Trong đó, tập trung vào Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phong trào “Đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật”, phong trào “Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở” đồng thời gắn các nội dung thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;...

Các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ công nhân, viên chức, lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến quản lý nghiệp vụ của đơn vị, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ ngân hàng.

Đặc biệt, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến tiếp tục được các đơn vị triển khai có hiệu quả. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã có trên 2.900 sáng kiến (ước giá trị làm lợi 11 tỷ đồng), nội dung đề tài, sáng kiến, trong đó tập trung vào nghiên cứu nghiệp vụ và xây dựng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới. Trong đó, Công đoàn VietinBank có 32 sáng kiến và ý tưởng được áp dụng mang lại hiệu quả tại đơn vị và toàn hệ thống; BIDV có hơn 500 đề tài, sáng kiến được áp dụng, trong đó có 14 đề tài cấp hệ thống đã được nghiệm thu công nhận; Học viện Ngân hàng đã có nhiều đề tài, sáng kiến, trong đó đã nghiệm thu 17 đề tài của cán bộ, giảng viên.

Phong trào đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp trả tiền thừa cho khách hàng đã tạo nên hình ảnh đẹp của người cán bộ ngân hàng đối với người dân và xã hội. Các đơn vị trong hệ thống VietinBank đã trả trên 15.210 món tiền thừa cho khách hàng với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng; trong hệ thống BIDV đã trả lại tiền thừa cho khách hàng 2.068 món với số tiền gần 12 tỷ đồng; Bộ phận Ngân quỹ chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Lâm Đồng đã trả lại cho khách hàng 10 món tiền thừa với số tiền là 12,6 triệu đồng...

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 11 tỷ đồng; tiếp nhận, xử lý và giải quyết hỗ trợ, giúp đỡ đối với 8 trường hợp là cán bộ, đoàn viên trong Ngành bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ Ban liên lạc hưu trí NHNN Trung ương, Ban liên lạc hưu trí Tổng Liên đoàn Lao động, Ban liên lạc K... với số tiền trên 820 triệu đồng. 

Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến việc thực hiện “Mở rộng Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng” giai đoạn 2 tại tỉnh Tuyên Quang hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đến đoàn viên, người lao động các chủ trương,chính sách,pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng và thực hiện tốt Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của người cán bộ ngân hàng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và của ngành Ngân hàng trong năm 2019; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng. 

Hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động; tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng giai đoạn 2014-2019; triển khai các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, đồng thời động viên công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành trong năm 2019; tiếp tục đổi mới cụ thể các tiêu chí thi đua với mục tiêu hiệu quả, thiết thực; hướng dẫn các cấp Công đoàn tổng kết đánh giá và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019...

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.175 23.355 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.145 23.335 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.180 23.330 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.160 23.330 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.155 23..365 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.150 23.350 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.180 23.340 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.190 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.380
48.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.380
48.750
Vàng SJC 5c
48.380
48.770
Vàng nhẫn 9999
47.730
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050