Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động

06:04 | 02/08/2021

6 tháng đầu năm 2021, các cấp công đoàn trong toàn hệ thống đã tích cực, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng một cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn vào công tác chuyên môn với quy mô, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Các hoạt động đã có sức lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục, ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, người lao động của Ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của đất nước, hệ thống ngân hàng. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi về kết quả đổi mới, phát triển, những đóng góp tích cực của Ngành đối với sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Ngành, củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành Ngân hàng.

Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, trong đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp, các tổ chức tín dụng, đơn vị trong Ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phát động toàn hệ thống tham gia ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Công đoàn NHVN cũng thường xuyên quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của các cấp công đoàn đạt hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự khích lệ động viên, tăng cường gắn bó trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động giữa Công đoàn NHVN với các cấp công đoàn và cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp tại mỗi đơn vị.

cong doan ngan hang viet nam thuc hien tot cac che do chinh sach doi voi nguoi lao dong
Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã mua trên 15 tấn hàng gồm vải thiều và nông sản của tỉnh Bắc Giang nhằm hỗ trợ tiêu thụ cho các hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Có thể thấy, Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đến đoàn viên, người lao động để đồng thuận chia sẻ với đơn vị và cộng đồng trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19; chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị để phối hợp với chuyên môn đồng cấp kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên và người lao động. Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác; tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành Ngân hàng tiếp tục tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đó là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng và ngoại hối góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; Điều hành CSTT linh hoạt, duy trì thanh khoản hệ thống; Điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, kết hợp quản trị thanh khoản, lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường; NHNN tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh Covid-19 để triển khai các giải pháp kiểm soát quy mô, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để phục hồi sản xuất kinh doanh; Đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả; Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số; Tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng.

Trước tình hình đó, trong 6 tháng cuối năm 2021, Công đoàn NHVN đề ra nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành; Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động như Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn NHVN, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền kết quả và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chú trọng tuyên truyền các thành tựu của ngành Ngân hàng trong 70 năm xây dựng và phát triển; Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2021; động viên đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong CNVCLĐ toàn Ngành; vận động đoàn viên, người lao động tải ứng dụng Bluezone, khai báo y tế; thực hiện 5K + vắc xin; tích cực đóng góp ủng hộ quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới, lựa chọn các hình thức, nội dung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, đồng thời đảm bảo được công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, động viên CNVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành trong năm 2021; tiếp tục đổi mới cụ thể các tiêu chí thi đua với mục tiêu hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp đề ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động; quan tâm đời sống, việc làm, nhà ở và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; tăng cường chỉ đạo và tổ chức giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và tổ chức công đoàn tại các tổ chức tín dụng; đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động tại các đơn vị có thay đổi cơ cấu tổ chức, động viên người lao động yên tâm công tác; thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên, người lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Chuẩn bị kế hoạch triển khai chương trình “Tết Sum vầy” thăm hỏi đối với đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

Công đoàn NHVN phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành tổ chức các hoạt động liên quan đến phụ nữ trong và ngoài Ngành như chương trình hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10... Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai việc ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ngân hàng Nhà nước với Hội LHPNVN. Tiếp tục hợp tác với Tổ chức IFC xây dựng và thực hiện đề án khảo sát, nghiên cứu thực trạng nữ giới ngành Ngân hàng, làm tiền đề cho các hoạt động tiếp theo.

Triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát công đoàn theo kế hoạch kiểm tra, giám sát Công đoàn NHVN năm 2021 và điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn hoạt động của Ngành trong tình hình hiện nay. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp triển khai công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021 sau thời gian nghỉ giãn cách xã hội nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2021. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình an sinh xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Triển khai các chương trình an sinh xã hội do Công đoàn NHVN phát động nhằm quy tụ và tạo tính cộng hưởng chung của toàn Ngành đối với xã hội. Tiếp tục phát huy tích cực tinh thần đồng hành cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các chương trình an sinh khác đối với cộng đồng xã hội.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.630 22.860 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.655 22.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.636 22.856 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.653 22.865 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.642 22.852 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.900
56.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.900
56.600
Vàng SJC 5c
55.900
56.620
Vàng nhẫn 9999
50.200
51.100
Vàng nữ trang 9999
49.800
50.800