Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Triển khai chương trình công tác nữ công

13:30 | 01/03/2017

Ngày 28/2/2017, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức Lễ phát động thi đua và triển khai chương trình công tác nữ công trong nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng năm 2017. 

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Năm vì lợi ích đoàn viên

Theo bà Lê Thị Quyên - Trưởng ban Ban nữ công CĐNHVN, Ngân hàng là một ngành có đông lao động nữ. Tỷ lệ chị em tham gia cấp ủy là 44%, tham gia BCH công đoàn các cấp là 59%. Phụ nữ ngành Ngân hàng có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Ngành, với những lĩnh vực có 100% cán bộ nữ như: giao dịch, kiểm ngân, kho quỹ… và dù ở lĩnh vực nào thì chị em cũng thể hiện được vai trò, vị trí của mình và có những đóng góp không nhỏ cho thành công chung của đơn vị và toàn Ngành.

Hoạt động của Ban Nữ công CĐNHVN luôn là điểm tựa vững chắc cho CNVCLĐ trong Ngành

Dưới sự chỉ đạo của Ban Nữ công CĐNHVN, Ban Nữ công các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ; Quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho chị em;

Kịp thời, tích cực và chủ động hướng dẫn Ban Nữ công các cấp làm tốt công tác tham mưu cho BCH, BLĐ các đơn vị trong triển khai linh hoạt Nghị định số 85 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động liên quan đến lao động nữ, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình nâng cao điều kiện thụ hưởng dành cho lao động nữ thuộc ngành Ngân hàng.

Năm 2016 có tất cả 277 cuộc truyền thông phổ biến kiến thức được tổ chức với hàng ngàn lượt chị em tham gia. Gần đây nhất, vào tháng 12/2016, CĐNHVN tiếp tục hỗ trợ VPBank triển khai  chương trình truyền thông và thực hiện lắp đặt cabin vắt và trữ sữa mẹ tại nơi làm việc tại TP. HCM và Hà Nội dành cho lao động nữ đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ.

Các hoạt động phong trào nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày 8/3, 20/10, những hoạt động về giới, gia đình, trẻ em thông qua nhiều chương trình hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... được tổ chức phong phú, thiết thực, sôi nổi ở các đơn vị trong toàn Ngành.

Trong năm 2017, chị em nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của Ngành giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đạt 95% chị em đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi cấp cơ sở; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Đồng thời phấn đấu nâng cao tỷ lệ nữ được quy hoạch, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, tỷ lệ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp trưởng; Nâng cao hơn nữa tỷ lệ nữ thạc sĩ, tiến sĩ; tỷ lệ nữ tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Nâng cao năng lực quản lý về bình đẳng giới đối với lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể các đơn vị.

Tại Lễ phát động thi đua và triển khai chương trình công tác nữ công trong nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng năm 2017, Ban Nữ công CĐNHVN đã phát động phong trào thi đua “giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, và phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 trong nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng với chín nội dung trọng tâm, phấn đấu, đoàn kết nhất trí, phát huy sức lực, trí lực của toàn thể CNVCLĐ ngành Ngân hàng nói chung và nữ CNVC-LĐ ngành Ngân hàng nói riêng với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2017”.

Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội CĐNHVN và công đoàn các cấp, Ban Nữ công công đoàn các cấp tiếp tục chủ động tham gia với Ban Chấp hành Công đoàn rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác nữ công trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác nữ công trong nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị, với mục tiêu năm 2017 là “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, tuyên truyền và triển khai Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016-2020; Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào tại các đơn vị ngoài quốc doanh, khen thưởng kịp thời cho các gương tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào;

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành CĐNHVN và chương trình công tác năm 2017 của Ban Nữ công CĐNHVN; Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về các chế độ, chính sách có liên quan đối với lao động nữ, trong đó đặc biệt chú trọng tới Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Bên cạnh đó, lựa chọn và giới thiệu các cán bộ nữ tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp, đảm bảo tỷ lệ nữ trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; Củng cố, kiện toàn Ban nữ công công đoàn các cấp sau Đại hội; Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới;

Rèn luyện phẩm chất, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tăng cường học tập nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng phấn đấu vươn lên, phát huy năng lực, phẩm chất đóng góp cho sự phát triển của Ngành.

Đồng thời, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; Khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Phát hiện, giới thiệu nữ CNVCLĐ, nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu, có trình độ, có năng lực và uy tín tham gia vào cấp uỷ Đảng.

Ban Nữ công CĐNHVN cũng tích cực triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động Quốc gia và Kế hoạch của Tổng Liên đoàn về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em; Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa trong và ngoài Ngành; Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ em; Thực hiện có hiệu quả chương trình xã hội từ thiện dành cho trẻ em thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.170 23.350 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.145 23.335 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.180 23.330 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.160 23.330 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.157 23..367 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.150 23.350 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.160 23.330 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.200 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.500
48.860
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.500
48.840
Vàng SJC 5c
48.500
48.860
Vàng nhẫn 9999
47.790
48.390
Vàng nữ trang 9999
47.340
48.140