Công tác gia đình là một nhiệm vụ trọng tâm

10:14 | 25/06/2020

Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam (28/6), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với lao động nữ; nghe TS. Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”. Hội nghị đã thu hút gần 500 đại biểu tham dự.

Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị chuyên đề

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhấn mạnh mục tiêu: “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Thực hiện chiến lược ấy, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn đặt công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác của mình.

Bên cạnh việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình vào các chương trình công tác của tổ chức công đoàn, của Ban Nữ công công đoàn các cấp, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn chủ động có văn bản hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em tới các cấp công đoàn để tổ chức thực hiện. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và chuyên môn cùng cấp, các cấp công đoàn đã triển khai, thực hiện công tác gia đình một cách đồng bộ, hiệu quả, không phô trương, hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công tác gia đình và trẻ em.

Phó chủ tịch cán bộ đoàn viên người lao động, bà Nguyễn Khánh Chi chia sẻ, việc ban hành Bộ luật Lao động 2019 là dấu mốc quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động của Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bộ luật đã tích hợp khá đầy đủ những nguyên tắc của các công ước lao động quốc tế, đặc biệt là các công ước cơ bản của ILO. Những chi tiết sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động, quan hệ lao động, thị trường lao động và cả sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, bà Nguyễn Khánh Chi chia sẻ, với tỷ lệ nữ cán bộ đoàn viên người lao động chiếm gần 60%, công tác nữ công luôn được Công đoàn các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao và làm tốt công tác chăm lo và đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động nữ. 100% các đơn vị trong ngành Ngân hàng đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật về lao động, như: Hỗ trợ thai sản; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ tiền gửi trẻ mẫu giáo; tham mưu với chuyên môn hỗ trợ thời gian, kinh phí, tạo điều kiện để chị em tham gia các chương trình tập huấn, tọa đàm, hội thi, các hoạt động văn hóa thể thao…

Nhằm phát huy vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Công đoàn và Ban Nữ công, công đoàn các cấp ngành Ngân hàng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, Ban lãnh đạo mà trong đó Công đoàn là đầu mối tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước bằng việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật khác có liên quan… Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi kỹ năng ứng xử, phòng chống bạo lực gia đình, chú trọng đối tượng tuyên truyền là nam giới và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phấn đấu 100% số cán bộ đoàn viên người lao động trong Ngành được truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Cùng với đó, cụ thể hoá hơn nữa các nội dung của Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào chương trình công tác hàng năm của Ban Nữ công công đoàn các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động hướng tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; lồng ghép, phối hợp việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với các chiến lược, kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện.

Ngoài ra, quan tâm tới việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động nói chung, trong đó có đoàn viên, lao động nữ. Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: “Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người”. Vì vậy, làm tốt công tác phụ nữ chính là góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Cần tăng cường chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; quan tâm, nắm bắt sâu sát hơn đời sống của cán bộ đoàn viên người lao động nữ, nhất là nữ đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc trẻ em là con cán bộ đoàn viên người lao động thông qua các hoạt động: Biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu; hỗ trợ chi phí gửi trẻ; giúp đỡ các cháu bị bệnh hiểm nghèo, tổ chức các cuộc thi, tạo sân chơi bổ ích cho con đoàn viên, cán bộ đoàn viên người lao động... tạo động lực cho người lao động hăng hái, gắn bó hơn nữa với Ngành.

Đồng thời, duy trì việc sơ kết, tổng kết khen thưởng, biểu dương các gia đình cán bộ đoàn viên người lao động tiêu biểu, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” và Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”… qua đó phát hiện, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong tổ chức, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Được biết, nhân hưởng ứng sự kiện “Áo dài, di sản văn hóa Việt Nam”, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã giao Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng các vụ chức năng liên quan của Ngân hàng Nhà nước thực hiện trang cấp đồng phục áo dài cho toàn thể chị em cán bộ đoàn viên người lao động Ngân hàng Nhà nước năm 2020. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo với nữ cán bộ đoàn viên người lao động khối Ngân hàng Nhà nước. Còn đối với các NHTM, các TCTD thì tùy tình hình thực tế, Công đoàn phối hợp chuyên môn nghiên cứu đề xuất thực hiện trang cấp áo dài đồng phục cho nữ cán bộ đoàn viên người lao động.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,90
2,90
3,20
3,80
3,80
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,20
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,20
3,50
3,60
5,00
5,20
5,70
6,30
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,30
4,50
5,70
5,80
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.860 23.090 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.890 23.090 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.870 23.090 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.855 23.045 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.880 23.060 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.890 23.070 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.870 23.082 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.831 23.051 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.870 23.050 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.890 23.050 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.150
56.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.150
56.750
Vàng SJC 5c
56.150
56.770
Vàng nhẫn 9999
51.550
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850