Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

14:10 | 30/09/2022

Ngày 29/9/2022, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Pháp chế (NHNN) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

dai hoi chi bo vu phap che nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Đoàn Thái Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Đoàn Thái Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Lê Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương; đại diện các Ban của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương. Về phía Vụ Pháp Chế có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Chi bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể các đảng viên của Chi bộ.

Chi bộ lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chi bộ Vụ Pháp chế hiện có có 21 đảng viên, được tổ chức thành 4 tổ đảng gắn với 4 phòng chuyên môn. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy Chi bộ Vụ Pháp chế đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo chuyên môn thực hiện có hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, trong đó nổi bật:

Công tác xây dựng pháp luật luôn được chú trọng, qua đó góp phần xây dựng và ban hành những văn bản tạo hành lang pháp lý quan trọng để NHNN thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, điển hình như: Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi, Tổng kết Luật các tổ chức tín dụng,...

Đề xuất xây dựng và ban hành theo thẩm quyền, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành kịp thời, đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, trong đó, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động tiền tệ, ngân hàng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid 19. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Chi bộ Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 06 Nghị định; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 75 Thông tư, trong đó, Chi bộ Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì soạn thảo 04 Thông tư...

dai hoi chi bo vu phap che nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Tạ Quang Đôn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại Đại hội

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và Đảng ủy các cấp; các chính sách, pháp luật của Nhà nước và Ngành theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ quan tâm, duy trì triển khai kịp thời.

Công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được Cấp ủy thực hiện hàng năm, kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp ủy theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan NHTW, gắn với tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kết quả xây dựng chi bộ nhiệm kỳ qua đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ; liên tục trong các năm 2020, năm 2021, Chi bộ Vụ Pháp chế được Đảng ủy cơ quan NHTW công nhận là tổ chức đảng “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, được Đảng uỷ cơ quan NHTW tặng Giấy khen.

Cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên, đảm bảo hoạt động của các đoàn thể đúng định hướng, tôn chỉ và có hiệu quả; triển khai chương trình hoạt động của tổ chức đoàn thể theo đúng hướng dẫn của tổ chức đoàn thể cấp trên; tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và người lao động nâng cao nhận thức chính trị, lối sống lành mạnh, phát huy được tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

dai hoi chi bo vu phap che nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Quang cảnh Đại hội

Phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Thái Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Vụ Pháp Chế. Nhất trí với những kết quả đã đạt được, Phó Thống đốc đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Vụ Pháp Chế tiếp tục bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Phấn đấu xây dựng chi bộ Vụ Pháp chế thành chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ cũng xác định các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới, trong đó 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt kết quả theo kế hoạch đề ra; Hàng năm Chi bộ phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên thuộc chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Thực hiện tốt công tác dân vận và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu xuất sắc theo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Vụ Pháp chế theo chức năng, nhiệm vụ được Ban lãnh đạo NHNN giao; Tuyên truyền, phổ biến và triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng; triển khai và thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp với các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tạo điều kiện hoạt động cho các tổ chức đoàn thể của Vụ Pháp chế.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và các báo cáo tại Đại hội của Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Pháp chế. Các ý kiến, tham luận của các đảng viên trình bày tại Đại hội đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022, nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đảng, công tác chuyên môn tại đơn vị.

dai hoi chi bo vu phap che nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Mai Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan NHTW đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đồng tình với những kết quả đánh giá, tập thể Chi ủy đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu không ngừng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Chi bộ, toàn thể đảng viên và công chức của Vụ Pháp Chế trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Thị Mai Hương hy vọng rằng, phát huy những thành tích đã đạt được, Chi bộ trong nhiệm kỳ tới phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động công tác Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra; Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong cấp ủy và người đứng đấu đơn vị; Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt thường xuyên tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2022-2025 với 05 đồng chí. Trong đó, đồng chí Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ Vụ Pháp chế trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2022-2025.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000