Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

22:57 | 30/09/2022

Chiều ngày 30/9/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

dai hoi chi bo vu to chuc can bo nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ Vụ TCCB nhiệm kỳ 2022-2025

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, cùng đại diện các Ban của Đảng ủy cơ quan NHTW; Về phía Vụ TCCB có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Chi bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể các đảng viên của Chi bộ. 

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ TCCB đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Hàng năm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác được Thống đốc giao. Trong đó, nhiều mặt hoạt động của đơn vị và chi bộ đạt kết quả tích cực, nổi bật là các hoạt động:

Tham mưu, đề xuất Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN xây dựng dự thảo văn bản liên quan đến Nghị định thay thế Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN. Vụ đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị để tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp hơn theo quan điểm kiên quyết xây dựng bộ máy tinh gọn, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiên cứu, rà soát, tham mưu cho Thống đốc NHNN ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến công tác cán bộ, giúp cho công tác quản lý cán bộ được triển khai một cách thông suốt dễ dàng, đúng quy trình quy định. Bên cạnh đó, Vụ cũng tham mưu cho Thống đốc NHNN đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển lãnh đạo quản lý giữa NHNN và NHTM nhà nước, giữa NHTW và NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố nhằm đào tạo, sử dụng phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, sở trường của cán bộ, đồng thời tạo nhân tố mới, động lực mới trong hoạt động của các đơn vị; thường xuyên rà soát, bổ sung Quy hoạch lãnh đạo, quản lý, trong đó đã quan tâm hơn đến công tác cán bộ của NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tăng cường cán bộ trẻ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp nhận được nhiều cán bộ có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm công tác ở các TCTD vào công tác tại NHNN, góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của NHNN.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn kết chặt chẽ với công tác cán bộ cũng như vị trí việc làm và mục tiêu sử dụng, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới; Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động đang công tác cũng như đối với cán bộ thuộc đối tượng chính sách và cán bộ đã nghỉ hưu.

dai hoi chi bo vu to chuc can bo nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Đặng Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Vụ TCCB phát biểu khai mạc Đại hội

Trên cơ sở quy định về chế độ làm việc của đơn vị và Quy chế làm việc của Chi ủy, tập thể Lãnh đạo đơn vị thường xuyên trao đổi, thống nhất những vấn đề quan trọng về định hướng lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chương trình, kế hoạch công tác hàng năm được Lãnh đạo NHNN giao... Đảng viên, công chức phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác của Vụ, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ của ngành Ngân hàng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ TCCB đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đảng viên trong chi bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng; thống nhất cao về ý chí và hành động theo Nghị quyết và chỉ thị của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước và những quy định của Ngành; thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm. Đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong công việc và cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động. Đảng viên và quần chúng trong đơn vị không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Mỗi đảng viên luôn cố gắng làm tròn bổn phận, chức trách được giao, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng của Chi ủy và Chi bộ theo quy định, có sự đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; Công tác kiểm tra đối với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ đảng của Chi bộ luôn được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, nội bộ luôn đoàn kết nhất trí cao. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được cấp ủy quan tâm, thực hiện chủ động và sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm trong từng thời gian cụ thể của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ TCCB luôn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị và các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu xuất sắc.

dai hoi chi bo vu to chuc can bo nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Vụ TCCB nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó Chi bộ phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau: Phối hợp chặt chẽ giữa ban chấp hành Chi bộ, Ban lãnh đạo Vụ, các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo, động viên và phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN thực hiện công tác tổ chức, biên chế; quản lý, sử dụng công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ tiền lương và các chế độ khác thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ TCTB đề ra các chỉ tiêu cơ bản: Tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm 100% đảng viên được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên, công chức hoàn thành kế hoạch “Học tập và làm theo từ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm; Xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Cùng với đó, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị và các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu xuất sắc; 100% đảng viên thuộc Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tối đa tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định.

Trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng, kết nạp từ 2 - 3 quần chúng ưu tú vào đảng; Tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Các ý kiến, tham luận của các đảng viên trình bày tại Đại hội đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022, nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đảng, công tác chuyên môn tại đơn vị.

dai hoi chi bo vu to chuc can bo nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu không ngừng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Chi bộ, toàn thể đảng viên và công chức của Vụ TCCB trong thời gian qua.

Đồng chí hy vọng, phát huy những thành tích đã đạt được, Chi bộ Vụ TCTB trong nhiệm kỳ tới đẩy mạnh hơn nữa hoạt động công tác Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Thực hiện Nghị quyết TW4, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”,… bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp; các Kết luận tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận và Nghị quyết số 02 về nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Đồng thời, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ cần quán triệt và triển khai nghiêm Quy định 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 58-QĐ/TW…

Đồng chí Trần Việt Bắc mong muốn Chi bộ tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững đến năm 2030 tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Vụ TCTB nhiệm kỳ 2022-2025 với 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Đặng Văn Tuyên - Vụ trưởng giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000