Đăk Lăk: Vốn ngân hàng hỗ trợ đắc lực cho sản xuất, kinh doanh

11:04 | 21/01/2020

Trong năm 2019, chính quyền tỉnh Đăk Lăk đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh thuận lợi, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chình quyền tỉnh Đăk Lăk, kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương vẫn phát triển ổn định. Trong đó, có sự đóng góp rất lớn của ngành Ngân hàng Đăk Lăk; đảm bảo đủ vốn cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh.

dak lak von ngan hang ho tro dac luc cho san xuat kinh doanh
Năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân ngành Ngân hàng Đăk Lăk có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Đồng hành cùng khách hàng

Theo UBND tỉnh Đăk Lăk, năm 2019, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) đạt khoảng 56.250 tỷ đồng, bằng 100,45% kế hoạch, tăng trưởng kinh tế 9,23% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành khoảng 49,1 triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 620 triệu USD, tăng 3,33% so với năm 2018; tổng kim ngạch nhập khẩu 85 triệu USD, tăng 4,94% so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước 7.224 tỷ đồng, bằng 136,2% dự toán Trung ương giao và đạt 108,3% dự toán HĐND tỉnh Đăk Lăk giao, tăng 27,4% so với năm 2018. Trong năm 2019, Đăk Lăk có 1.050 DN đăng ký mới, nâng tổng số DN đang hoạt động lên 8.135 DN và 780 chi nhánh của DN ngoại tỉnh.

Đặc biệt, hoạt động tiền tệ, ngân hàng vẫn giữ được sự ổn định, phát triển. Theo ông Tăng Hải Châu, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk, với sự nỗi lực của toàn ngành Ngân hàng Đăk Lăk góp phần quan trọng với sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương. Đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn huy động 47.191 tỷ đồng, tăng 7,79% so với năm 2018. Doanh số cho vay của các TCTD trên địa bàn khoảng 140.000 tỷ đồng, bằng 137,8% của năm 2018; doanh số thu nợ 130.000 tỷ đồng, bằng 144,4% của năm 2018. Tổng dư nợ cho vay 100.786 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cuối năm 2018 (nếu tính cả dư nợ cho vay của Ngân hàng Phát triển khu vực Đăk Lăk - Đăk Nông thì tổng dư nợ đạt 101.873 tỷ đồng).

Trong khi đó, nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5) toàn ngành 1.720 tỷ đồng, chiếm 1,71% tổng dư nợ cho vay, tăng 562 tỷ đồng so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở các khoản vay trồng, chăm sóc cà phê, tiêu, đầu tư bất động sản…

Ông Châu cho rằng, tốc độ tăng tín dụng khoảng 11,02%, thấp hơn so với mức tăng trưởng của toàn quốc (13,7%) và thấp hơn khá nhiều so với mức tăng của năm 2018 (14,6%). So với chỉ tiêu các hội sở giao, mức tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh NHTM hầu hết không đạt, chỉ có 10/33 chi nhánh NHTM đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hội sở giao.

Cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với tiềm năng phát triển kinh tế của của định phương, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng (từ 1,25% cuối năm 2018 lên 1,71% cuối năm 2019) cần hết sức chú trọng xử lý, khắc phục trong năm 2020.

Chất lượng tín dụng được đảm bảo

Trong năm 2019, NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk quyết liệt chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tập trung xử lý nợ xấu. Tổng nợ xấu theo Nghị quyết 42 trên địa bàn 5.565 tỷ đồng. Các TCTD đã xử lý thu hồi được 2.464 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, đôn đốc khách hàng tự trả nợ 1.388 tỷ đồng; sử dụng dự phòng rủi ro 868 tỷ đồng; phát mãi tài sản đảm bảo để thu nợ 68 tỷ đồng; nhận tài sản bảo đảm thay cho nghĩa vụ trả nợ 108 tỷ đồng; bán nợ cho VAMC 6 tỷ đồng; hình thức khác 26 tỷ đồng.

Theo ông Châu, dưới sự giám sát chặt chẽ của NHNN chi nhánh tình Đăk Lăk, hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng. Đến cuối năm 2019, tổng số thành viên hệ thống QTDND có 25.800 thành viên, giảm 82 thành viên so với năm 2018. Tổng nguồn vốn hoạt động 1.800 tỷ đồng, tăng 1,87% (trong đó, vốn điều lệ 101 tỷ đồng). Tổng nguồn vốn huy động của hệ thống QTDND 1.422 tỷ đồng, tăng 3,2% , kết quả kinh doanh lãi trên 16 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 1.590 tỷ đồng, tăng 0,19%. Nợ xấu của hệ thống các QTDND được kiểm soát, chiếm 0,17% trên tổng dư nợ.

Thanh tra, giám sát NHNN tỉnh Đăk Lăk thực hiện thường xuyên đối với công tác giám sát hoạt động QTDND. Hầu hết các QTDND đều hoạt động ổn định, các chỉ tiêu tăng trưởng chậm, không có diễn biến bất thường trong hoạt động, chất lượng tín dụng vẫn trong mức kiểm soát, chấp hành nghiêm túc quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động, các quy định về địa bàn hoạt động, cho vay đối với thành viên, tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định của NHNN.

Đối với tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, một trong những lĩnh vực có thế mạnh trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đăk Lăk, ông Vương Hồng Lĩnh, Giám đốc Agribank Đăk Lăk nhận định, dư nợ của các TCTD trên địa bàn cho vay nông nghiệp, nông thôn 57.470 tỷ đồng, chiếm 57% tổng dư nợ cho vay; tăng 9,3% so với năm 2018, với trên 400.000 khách hàng còn dư nợ.

Theo ông Lĩnh, mặc dù nhu cầu vay vón của nông hộ còn dư địa, song trong năm 2019, dự nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn không tăng cao như những năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu vay vốn đầu tư, chăm sóc cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi... của nông hộ giảm thấp. Cúng đó, do ảnh hưởng thiên tại dịch bệnh cũng làm phát sinh nợ xấu đối với lĩnh vực này. Do diện tích hồ tiêu bị chết do dịch bệnh, giá cả nông sản (cà phê, tiêu) giảm mạnh… dẫn đến nguồn thu của khách hàng bị giảm sút, không đủ để trả nợ vay đúng hạn.

Ông Châu cho biết, trong năm 2020, ngành Ngân hàng Đăk Lăk Triển khai đồng bộ, kịp thời chỉ đạo của Thống đốc NHNN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới các TCTD trên địa bàn. Tăng cường giám sát các TCTD triển khai thực hiện cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN.

Năm 2020, ngành ngân hàng Đăk Lăk đề ra chỉ tiêu tăng trưởng huy động tại chỗ từ 10 - 12%; tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế từ 12 - 14%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% tổng dư nợ. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao những đóng góp của ngành Ngân hàng, góp phần vào thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Đăk Lăk đề ra trong năm 2019.

Đồng thời, ông Hà yêu cầu NHNN tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời những chỉ đạo của Thống đốc NHNN, Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của UBND tỉnh tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng an toàn, tập trung cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân, DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành Ngân hàng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Tuấn Hà, lãnh đạo các ban, ngành và 48 TCTD trên đại bàn. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ - NHNN, đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen cho 6 ngân hàng có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Bài và ảnh Công Thái

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,30
4,30
4,80
5,53
5.53
6,00
6,10
BIDV
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,00
3,80
3,80
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,70
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,90
4,00
4,00
5,70
6,10
6,50
6,70
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,60
3,65
5,20
5,00
5,00
5,10
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
4,00
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
4,25
4,25
4,25
4,60
4,80
6,20
6,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.090 23.270 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.041 23.271 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.085 23.255 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.080 23.250 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.090 23.260 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.078 23..290 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.072 23.272 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.100 23.260 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.110 23.240 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.000
56.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.000
56.700
Vàng SJC 5c
56.000
56.720
Vàng nhẫn 9999
53.900
54.550
Vàng nữ trang 9999
53.450
54.250