Đảng bộ VAMC đóng vai trò quan trọng trong thành công XLNX, tái cơ cấu toàn Ngành

17:03 | 08/07/2020

Sáng ngày 8/7/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Công ty VAMC) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.

dang bo vamc dong vai tro quan trong trong thanh cong xlnx tai co cau toan nganh
Đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban của Đảng ủy cơ quan NHTW, đại diện một số Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW. Về phía Công ty VAMC có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ. 

dang bo vamc dong vai tro quan trong trong thanh cong xlnx tai co cau toan nganh
Đồng chí Nguyễn Tiến Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên khai mạc Đại hội

Góp phần quan trọng trong thành công XLNX, tái cơ cấu toàn Ngành

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đoàn Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc VAMC cho biết, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công ty VAMC luôn quán triệt chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VAMC lần thứ I đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VAMC, Đảng ủy, HĐTV và Ban điều hành VAMC đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VAMC lần thứ nhất đã đề ra. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2019, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB đạt 27.363 khoản nợ của 16.931 khách hàng với dư nợ gốc nội bảng là 359.393 tỷ đồng, giá mua nợ là 327.413 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, VAMC đang còn hơn 95 nghìn tỷ nợ xấu mua bằng TPĐB của các TCTD. Từ nay đến cuối năm, về cơ bản VAMC hoàn thành XLNX mua bằng TPĐB của các TCTD trừ một số NH yếu kém... Sau 3 năm triển khai mua nợ theo giá thị trường từ năm 2017, VAMC đã thực hiện mua nợ theo giá trị thị trường 83 khoản nợ với giá mua nợ 8.013 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã xử lý được hơn 5.100 tỷ đồng nợ mua theo giá trị thị trường. Công tác cơ cấu nợ nhằm hỗ trợ khách hàng đang gặp khó khăn có triển vọng phục hồi, các khách hàng có thiện chí trả nợ có cơ hội khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thu xếp vốn trả nợ ngân hàng được VAMC và các TCTD chú trọng thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan NHTW, sự phối hợp chặt chẽ của Ban lãnh đạo Công ty VAMC, Đảng bộ Công ty VAMC đã hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, quan trọng là việc học tập, quán triệt Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch của Đảng bộ cơ quan NHTW; thực hiện tốt các chương trình công tác của Ngành và của Công ty VAMC; phát huy vai trò của các cấp ủy và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện công tác chính trị của đơn vị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ VAMC đưa ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, về phương hướng chung, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thành viên, Ban điều hành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm phát huy vai trò của VAMC là công cụ của Chính phủ, NHNN trong quá trình XLNX. Qua đó góp phần ổn định hoạt động của hệ thống các TCTD, hỗ trợ có hiệu quả, khôi phục và tăng cường năng lực tài chính của khách hàng nhằm giảm thiểu nợ xấu phát sinh.

Song song với đó tăng cường năng lực XLNX của VAMC về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý trong XLNX; phát triển thị trường mua, bán nợ xấu để phát triển VAMC thực sự trở thành định chế tài chính trung tâm trong hoạt động XLNX gắn với cơ cấu lại hệ thống các TCTD... Phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VAMC lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VAMC nhiệm kỳ 2015-2020, các ý kiến, tham luận của các đảng viên. Đại hội đã thảo luận nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

dang bo vamc dong vai tro quan trong trong thanh cong xlnx tai co cau toan nganh
Các đại biểu dự Đại hội

Tiếp tục khẳng định vị thế và sứ mệnh

Lắng nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 của VAMC, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đã nhất trí và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VAMC đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW giao cho. Đặc biệt là nhiệm vụ chính XLNX của các TCTD đóng góp rất quan trọng trong việc từng bước hoàn thành nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành Ngân hàng, đưa nợ xấu về dưới mức 3% vào cuối năm 2020.

“Những kết quả VAMC đạt được đã chứng minh sự tồn tại của VAMC có ý nghĩa rất quan trọng, là công cụ rất hiệu quả đóng góp vào thành công hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Quốc hội giao cho NHNN, đặc biệt trong quá trình XLNX góp phần tái cơ cấu TCTD trong thời gian qua”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VAMC đã triển khai toàn diện các Nghị quyết của cấp trên. Bên cạnh kết quả đạt được, tại Đại hội, thông qua báo cáo kết quả của cả nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ vừa qua một cách rất thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị. Việc chỉ ra các hạn chế, tồn tại như vậy theo đánh giá của Phó Thống đốc là rất quan trọng cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đưa ra những giải pháp, phát huy những điểm mạnh, khắc phục tồn tại, hạn chế góp phần giúp cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Ban lãnh đạo NHNN giao cho. 

dang bo vamc dong vai tro quan trong trong thanh cong xlnx tai co cau toan nganh
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty VAMC nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ VAMC trong nhiệm kỳ mới đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng uỷ cấp trên, tuy nhiên Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai một cách có hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới. Đó là tiếp tục tập trung phối hợp với các TCTD xử lý các khoản nợ xấu VAMC đã mua về. Trong đó, vai trò của VAMC rất quan trọng giúp cho ngành NH hoàn thành Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao. Tiếp đến là đẩy mạnh cơ chế mua bán nợ theo cơ chế thị trường. Sự tồn tại của VAMC trong những năm tiếp theo phụ thuộc vào việc chúng ta triển khai tốt hoạt động này. Việc thiết lập cơ chế mua bán nợ theo kinh tế thị trường, trọng tâm VAMC, TCTD… góp phần khẳng định vai trò quan trọng của VAMC.

“Đây là mắt xích quan trọng để thiết lập sàn giao dịch mua bán nợ do VAMC tổ chức cùng với các chủ thể khác. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, để XLNX tốt thì việc phát triển thị trường mua bán nợ là điều kiện tiên quyết. Để phát triển được thị trường mua bán nợ thì cần một số điều kiện: tổ chức thị trường, hàng hóa mua bán, chủ thể tham gia mua bán trên thị trường. Triển khai tốt nhiệm vụ này sẽ định hình được vai trò VAMC”, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh và đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, trên cơ sở đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng, Đảng bộ VAMC có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Ban lãnh đạo NHNN thêm các giải pháp trong hoạt động XLNX.

Lãnh đạo NHNN cũng lưu ý, giai đoạn tới đây, ngành Ngân hàng thực hiện tổng kết Nghị quyết 42, với vai trò chủ thể quan trọng trong việc thực hiện NQ 42 này, là kênh quan trọng trong XLNX, VAMC đề xuất trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý giúp cho việc XLNX hiệu quả hơn cho VAMC và hệ thống TCTD. Trên cơ sở đó VAMC hoàn thiện các quy định nội bộ, phát huy vai trò hơn nữa trong việc xử lý nợ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quyền năng đã giao. 

“Vai trò của VAMC sẽ quan trọng hơn nữa khi chúng ta trở thành một phần của cơ chế, giải pháp để xử lý các TCTD yếu kém. Trong tương lai, VAMC định hình vai trò của mình. Nghiên cứu, đề xuất Ban lãnh đạo NHNN để có cơ sở triển khai các giải pháp, thực hiện nhanh hơn vai trò trọng tâm của VAMC”, Phó Thống đốc chỉ đạo và tin tưởng rằng với truyền thống của đơn vị, quyết tâm cao của cấp ủy, VAMC lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên hoàn thành thắng lợi mục tiệu nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết thông qua. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ VAMC nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 4 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.930 23.160 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.955 23.155 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.947 23.157 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.980 23.160 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.960 23.140 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.960 23.140 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.945 23.166 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.948 23.148 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.960 23.140 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.980 23.140 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.750
56.120
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.750
56.100
Vàng SJC 5c
55.750
56.120
Vàng nhẫn 9999
52.050
52.650
Vàng nữ trang 9999
51.650
52.350