Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15:00 | 12/05/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, sự nghiệp cao cả, tấm gương lớn của Người để lại cho Đảng, Nhân dân Việt Nam là vô cùng to lớn, quý giá và mãi mãi trường tồn.

Một điều mà bất cứ ai trong mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của ngành Ngân hàng luôn ghi nhớ và tự hào là, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã ký Sắc lệnh số 15/SL ngày 06/05/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay.

Và để phát triển, mở rộng, đa dạng thêm các Vụ, Cục nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc, ngày 30/10/1962, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Nghị định số 115/CP về việc thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký. Và sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Nghị định số 115/CP, ngày 01/04/1963, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (viết tắt là Vietcombank) chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Cũng từ đây, lớp lớp thế hệ đảng viên, người lao động Vietcombank nghe theo lời kêu gọi của Người vừa học tập, lao động, chiến đấu, xây dựng cơ sở vật chất của Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tham gia chi viện người, tiền của cho chiến trường miền Nam; để rồi sau ngày thống nhất non sông lại tích cực góp sức xây dựng nên một Vietcombank ngày càng vững bền và thịnh vượng.

Học và làm theo gương Bác

dang bo vietcombank day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Đ/c Nghiêm Xuân Thành (thứ 5, từ trái sang), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhận Bằng khen cá nhân vì đã có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

Thực hiện lời dạy và noi theo gương sáng của Người, trong suốt những thập kỷ qua, các thế hệ người Việt Nam đã nối tiếp nhau phấn đấu thi đua, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, trở thành những tấm gương cho thế hệ sau.

Đã có biết bao tấm gương bình dị mà cao quý được Ðảng, Nhà nước và Nhân dân tôn vinh, góp phần phát huy truyền thống dân tộc và phát triển bền vững đất nước. Trong hàng triệu triệu người dân Việt Nam đó, có tập thể gần 18.000 CBNV Vietcombank đã ngày ngày tu dưỡng, thấm nhuần và học theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên trong thời gian qua, Đảng bộ Vietcombank đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và chỉ đạo tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đảm bảo gắn với tình hình hoạt động thực tiễn.

Điển hình như: Năm 2019 đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2018 đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2017 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đây là những nội dung quan trọng, là bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, để từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung do báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao...

dang bo vietcombank day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank, phát biểu tại Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định: Những Chỉ thị, Nghị quyết được phổ biến, quán triệt tại các Hội nghị nêu trên là các nội dung rất quan trọng trong việc lãnh đạo, xây dựng và phát triển Đảng trong thời gian tới. Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các cấp ủy đảng, Ban Lãnh đạo tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) với các Nghị quyết của ngành Ngân hàng, của Đảng bộ Khối DNTW một cách hiệu quả nhất.

"Qua các đợt học tập này, các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện triển khai và phát huy những ưu điểm, đồng thời hạn chế, chấm dứt những khuyết điểm, tồn tại của từng tổ chức, cá nhân để ngày càng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao cho”, Đ/c Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên Vietcombank đã có nhận thức và hành động sâu sắc trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Học theo Người, dưới định hướng đúng đắn của Thường vụ Đảng ủy, hệ thống Vietcombank đã đổi mới toàn diện công tác giao kế hoạch, triển khai bộ KPI; chuẩn hóa mô hình tổ chức; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ chế bổ nhiệm; bước đầu thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc thế thông qua triển khai Hiệp ước vốn Basel.

Trong công tác chuyên môn, Ban lãnh đạo Vietcombank luôn học Bác phong cách làm việc dân chủ, kết nối hệ thống với các chi nhánh qua các buổi làm việc trực tiếp, giao ban trực tuyến; giao KPI đối với thành viên Ban lãnh đạo theo các Chi nhánh, phòng, ban và mảng nghiệp được phân công phụ trách; Ban lãnh đạo và các phòng ban của TSC luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các Chi nhánh trong hoạt động kinh doanh và giải quyết khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng quý và đột xuất.

Thể hiện sự gương mẫu vào cuộc trong mọi mặt, đích thân các thành viên Ban lãnh đạo tham gia các công tác như xử lý nợ xấu, phát triển khách hàng, luôn đặt lợi ích của Ngân hàng làm mục tiêu hoạt động hàng đầu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; thực hiện đầy đủ và chuẩn mực công tác quy hoạch cán bộ.

Học tập theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “uống nước nhớ nguồn”, năm 2017, Vietcombank tổ chức về nguồn tại thành phố mang tên Bác và tỉnh Tây Ninh, dâng hương tại bến cảng Nhà Rồng, thăm khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, dâng hương tại Đền tưởng niệm Bến Dược; thăm Khu di tích TW Cục miền Nam, trao quà từ thiện cho các gia đình chính sách tại Nghĩa trang Tân Biên (Tây Ninh). Năm 2018, Vietcombank tổ chức chương trình Về nguồn tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Đền tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn - Bến phà Long Đại và thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Đoàn cũng đã hành trình tới Vũng Chùa - Đảo Yến thực hiện Lễ tri ân và dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập tấm lòng nhân văn, yêu nước thương nòi của Bác, trong các chuyến hành trình về nguồn, Vietcombank luôn dành những phần quà tri ân tới các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Những việc làm ấy mang nặng ân tình của tấm lòng tri ân đối với những người có công với đất nước. Đồng thời, đó là bài học giáo dục cho cán bộ, đảng viên về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” về tinh thần tương thân tương ái và là những việc làm thiết thực trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhớ đến lời dặn của Bác về công tác xây dựng Đảng lớn mạnh, Đảng ủy Vietcombank đã luôn chú ý đến công tác phát triển đảng viên mới, tổ chức các lớp học bồi dưỡng kết hợp với thực địa, về nguồn tại các khu di tích, lịch sử.

dang bo vietcombank day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Hàng đầu: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy TSC Vietcombank (thứ 3 từ phải sang); Đ/c Hồ Văn Tuấn, Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch (thứ 3 từ trái sang); Đ/c Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải); và Đ/c Nguyễn Danh Phương, Giám đốc Vietcombank Thăng Long (ngoài cùng bên trái) vinh dự đón nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW - là những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2019 và 2020, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, những chuyến đi thực tế về nguồn rất ý nghĩa đã tạm thời chưa được tổ chức mà thay vào đó là các buổi Hội nghị, họp trực tuyến ở các cấp ủy đảng. Mới đây nhất, ngày 27/3/2021, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho gần 5.500 đảng viên toàn hệ thống Vietcombank thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Hội trường tầng 19 - Trụ sở chính Vietcombank, 198 Trân Quang Khải, Hà Nội và 120 điểm cầu trên toàn hệ thống.

Thành quả trọn vẹn

79 mùa xuân của Bác là một bản anh hùng ca bất diệt. Vĩ đại là thế nhưng Người cũng thật gần gũi với mỗi chúng ta. Hình ảnh của Người với đôi mắt sáng, nụ cười hiền toát lên tình cảm yêu thương, nhân ái, bao dung độ lượng. Tất cả những điều đó đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh trong cuộc sống hàng ngày. Trong những câu chuyện thường ngày về Bác, mỗi câu chuyện lại có những ý nghĩa khác nhau. Chắt lọc từ đó, chúng ta thấy được bao nhiêu điều lớn lao để suy nghĩ, để học theo Bác và làm theo Bác.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, trong những ngày cuối tháng 6/2019, tại Trụ sở chính và 3 chi nhánh thí điểm: Vietcombank chi nhánh Sở Giao dịch, Vietcombank Đà Nẵng và Vietcombank TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Văn hóa Vietcombank năm 2019. Theo đó, lan tỏa 5 giá trị Văn hóa Vietcombank: Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵng sàng đổi mới - Bền vững và Nhân văn đến toàn thể CBNV.

Học Bác “nói đi đôi với làm”, không chỉ dừng lại là các phong trào hay các cuộc thi, trên hết, các giá trị văn hoá được đi vào hành vi hằng ngày trong công việc, cuộc sống của mỗi cán bộ Vietcombank và tạo được sức sống và sự lan tỏa, để mỗi cán bộ luôn tự hào là người Vietcombank và Vietcombank cũng tự hào có từng cá nhân đều xứng đáng là đại sứ cho thương hiệu của mình.

Và, việc lan tỏa 5 giá trị Văn hóa Vietcombank sẽ còn tiếp tục được tiếp nối thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ những năm tới đây.

dang bo vietcombank day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Đảng ủy Vietcombank tổ chức

Đến nay, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Vietcombank được đánh giá là đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong hệ thống Vietcombank, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động kiên định, hăng hái, phấn đấu nhằm đưa Vietcombank thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Ngày 12/5/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Chương trình giao lưu toàn quốc 2020 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (khi đó) ghi nhận kết quả đáng khích lệ trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua việc học tập chuyên đề, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, phấn đấu tích cực học tập, công tác, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền Chủ nghĩa xã hội. Qua chương trình, Đảng ủy Vietcombank đại diện cho 35 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng ủy Khối DNTW được biểu dương tại sự kiện.

Mới đây nhất, ngày 27/4/2021, tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức, cá nhân người đứng đầu Vietcombank, đ/c Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối vì đã có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Và một niềm vui, một “trái ngọt”, một niềm tự hào nữa cũng đã đến với CBNV và toàn hệ thống Vietcombank khi tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã vinh dự được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với tỉ lệ phiếu bầu cao. Đây cũng sẽ là một mốc son, là định hướng và là mục tiêu phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo cấp cao sau này của Vietcombank, sao cho Vietcombank đã, đang và sẽ mãi là Ngân hàng số một Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ngành Ngân hàng Việt Nam trên bản đồ tài chính - ngân hàng khu vực và thế giới.

Đặng Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.250 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.770 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.250 23.536 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.200
67.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.200
67.200
Vàng SJC 5c
66.200
67.220
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.400
53.000