Đảng ủy cơ quan NHTW: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

08:52 | 15/07/2019

Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ mười tám (mở rộng) nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Đảng ủy cơ quan NHTW: Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ngành
Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (NHNN) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đoàn Thái Sơn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Cơ quan NHTW…

Toàn cảnh hội nghị

Trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Lê Thị Mai Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ cho biết, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu về cơ chế chính sách, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành 6 tháng đầu năm 2019. NHNN đã điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở với khối lượng, kỳ hạn và lãi suất hợp lý...

Theo đó, việc kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ góp phần kiểm soát tiền tệ, không tạo ra áp lực gia tăng lạm phát, hỗ trợ ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất thị trường. Nhờ đó, lạm phát cơ bản được duy trì tương đối ổn định ở mức thấp, tạo dư địa để Chính phủ điều chỉnh giá các mặt hàng và dịch vụ Nhà nước quản lý. Trong điều hành tỷ giá tiếp tục linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; thanh khoản thị trường ngoại tệ tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được đáp ứng kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác tái cơ cấu, xử lý nợ xấu được triển khai mạnh mẽ, theo đúng lộ trình đề ra. Nhiệm vụ cải cách hành chính tiếp tục triển khai quyết liệt, toàn diện theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch và chi phí tuân thủ thấp nhất, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của cả nước nói chung. Với nỗ lực vượt bậc, năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp NHNN dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các bộ, ngành, góp phần quan trọng giúp chỉ số “tiếp cận tín dụng” của Việt Nam xếp hạng 32/190 và đứng thứ 3 trong khu vực…

Về công tác chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các cấp uỷ, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện; Tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Kết quả cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; các nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm liên quan đến Chỉ thị được các đảng uỷ, chi uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng… đã tạo ra những hiệu ứng lan toả tốt trong toàn Đảng bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ báo cáo dự thảo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; đồng chí Cấn Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo dự thảo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ/ĐUK về đổi mới phương thức nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục hoàn hiện thể chế pháp luật ngân hàng, thường xuyên tra soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Ngân hàng góp phần tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, đồng bộ cho mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả…

Đối với công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh đánh giá công tác chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW cũng như Ban Cán sự Đảng đã đạt được kết quả cao, đúng với mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm về điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Kim Anh yêu cầu, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các ban tham mưu của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc cần chỉ đạo, triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ Đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành trong năm 2019 đề ra từ đầu năm tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 8/1/2019.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Ba là, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW...

Bốn là, chỉ đạo tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020; kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng uỷ khối các cơ quan Ngân hàng Trung ương nhằm nâng cao toàn diện chất lượng chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Sáu là, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ…

Bảy là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết số 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW trọng tâm là nội dung “Năm dân vận chính quyền” và mô hình dân vận đã đăng ký tại các cơ quan, đơn vị. Quan tâm chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng đề ra.

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,30
4,30
4,80
5,53
5.53
6,00
6,10
BIDV
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,00
3,80
3,80
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,70
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,90
4,00
4,00
5,70
6,10
6,50
6,70
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,60
3,65
5,20
5,00
5,00
5,10
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
4,00
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
4,25
4,25
4,25
4,60
4,80
6,20
6,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.090 23.270 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.041 23.271 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.085 23.255 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.080 23.250 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.090 23.260 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.078 23..290 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.072 23.272 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.100 23.260 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.110 23.240 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.000
56.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.000
56.700
Vàng SJC 5c
56.000
56.720
Vàng nhẫn 9999
53.900
54.550
Vàng nữ trang 9999
53.450
54.250