Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

10:33 | 08/02/2020

Ngày 7/2/2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Phát động phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh: “Các nội dung hoạt động của công đoàn cần phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Đồng thời, phải đánh giá, biểu dương kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và các phong trào thi đua.”

day manh hon nua cong tac cham lo bao ve quyen loi ich hop phap cua nguoi lao dong
Phó thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đồng chí Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2020, Phó Thống đốc chỉ đạo: Công đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2020, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn NHVN, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cụ thể hóa nội dung này phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị.

day manh hon nua cong tac cham lo bao ve quyen loi ich hop phap cua nguoi lao dong
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương những thành tích của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh công tác tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Theo đó, công đoàn các cấp cần bám sát vào Nghị quyết chuyên đề về “Chăm lo đoàn viên, người lao động thông qua Thỏa ước lao động tập thể”; đẩy mạnh các hoạt động “Tháng Công nhân”, quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao theo khu vực, theo Cụm khối thi đua tạo sự gắn kết tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị trong hệ thống. Công đoàncác cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp đề ra các giải pháp để chăm lo đoàn viên, người lao động về việc làm, đời sống; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đoàn viên, người lao động, không ngừng quan tâm chăm lo về đời sống vật chất đối với đoàn viên và người lao động về tiền lương, thu nhập, việc làm, nhà ở; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng như các chế độ đãi ngộ khác giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó với Ngành.

 
day manh hon nua cong tac cham lo bao ve quyen loi ich hop phap cua nguoi lao dong
Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị suất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên” trong ngành Ngân hàng. Đẩy mạnh các hoạt động “Tháng Công nhân”, quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao theo khu vực, theo Cụm khối thi đua tạo sự gắn kết tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị trong hệ thống

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức tốt Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ; xây dựng và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo có lợi cho người lao động hơn so với quy định của Nhà nước; giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ chính sách đối với người lao động; nâng cao chất lượng đối thoại tại doanh nghiệp,đảm bảo thiết thực, hiệu quả của các hoạt động đối thoại.

Công đoàn các cấp trong ngành cần tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực tới các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động. Trong đó trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua “Cán bộ công chức nói không với tiêu cực” gắn với việc thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử đối với cán bộ Ngân hàng và thực hiện văn hóa công sở do Tổng Liên đoàn LĐVN phát động. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến tại cơ sở. Qua đó biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong và ngoài Ngành;Phối hợp với các bộ phận chức năng của Ngân hàng Nhà nước để tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII đạt kết quả.

day manh hon nua cong tac cham lo bao ve quyen loi ich hop phap cua nguoi lao dong
Công đoàn Cấp trên trực tiếp cơ sở ký giao ước thi đua năm 2020

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng đẩy mạnh thực hiện các chương trình An sinh - xã hội năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Ngân hàng. Triển khai có hiệu quả việc mở rộng Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng tại Tuyên Quang theo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng NHNN đảm bảo theo đúng tiến độ đặt ra; tu sửa Nhà tưởng niệm cố Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại huyện Thanh Miện, Hải Dương và Nhà tưởng niệm Liệt sỹ, và Nhà bia truyền thống Ban Kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại Tây Ninh nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam. Chỉ đạo Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, người lao động có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; triển khai các chương trình ASXH do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động nhằm quy tụ và tạo tính cộng hưởng chung của toàn Ngành đối với xã hội; Quan tâm, hỗ trợ các trường hợp người lao động trong ngành bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các Chương trình an sinh khác đối với cộng đồng xã hội.

Ban nữ công các cấp triển khai tổ chức phát động thi đua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 gắn với Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và các hoạt động nhânngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đến các cấp công đoàn. Đặc biệt, năm 2020 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại với các Công đoàn Ngành và tổ chức Công đoàn Quốc tế và trong khu vực; thực hiện các hoạt động hợp tác, đối ngoại với tổ chức UNI - Apro và Công đoàn Ngành Tài chính Ngân hàng các nước theo chương trình hợp tác đã ký kết.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã biểu dương những cố gắng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong hoạt động công đoàn, phối hợp cùng hoạt động chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó. Đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong toàn ngành. Đặc biệt, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động trong việc chăm lo cho người lao động các cấp, trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách không để ai bị bỏ lại phía sau…

Để biểu dương những cố gắng, những thành tích của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, tay mặt Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Văn Thuật đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị suất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Hồng Tuấn, Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020. Công đoàn Cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối./.

Thanh Thuỷ

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,90
2,90
3,20
3,80
3,80
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,20
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,20
3,50
3,60
5,00
5,20
5,70
6,30
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,30
4,50
5,70
5,80
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.820 23.050 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.850 23.050 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.831 23.051 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.855 23.045 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.850 23.030 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.850 23.030 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.850 23.062 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.832 23.052 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.850 23.030 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.870 23.030 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.450
57.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.450
57.050
Vàng SJC 5c
56.450
57.070
Vàng nhẫn 9999
52.600
53.200
Vàng nữ trang 9999
52.200
52.900