Đẩy mạnh vai trò ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân

09:25 | 09/03/2020

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2020, NHHT tiếp tục thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của các QTDND; Bám sát diễn biến thị trường, điều hành lãi suất linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức huy động, nâng cao chất lượng các sản phẩm huy động truyền thống, phát triển các sản phẩm mới về cho vay và huy động; Thực hiện mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thịnh: Có lòng tin là có tất cả
Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà: Hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế đô thị

Với sự chủ động điều hành linh hoạt, tập trung hỗ trợ hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và triển khai mạnh mẽ đến các QTDND, năm 2019, Ngân hàng Hợp tác (NHHT) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò đầu mối liên kết hệ thống, góp phần hỗ trợ hệ thống QTDND phát triển an toàn.

Bám sát mục tiêu chủ yếu là liên kết bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống QTDND, năm 2019, NHHT đã tích cực hỗ trợ vốn cho các QTDND nhằm tăng cường hoạt động cho vay hỗ trợ thành viên. Đối với những QTDND hoạt động hiệu quả, an toàn, có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để mở rộng tín dụng, NHHT đều kịp thời đáp ứng. Các QTDND gặp khó khăn trong việc chi trả tiền gửi cho khách hàng đã được NHHT hỗ trợ nguồn vốn kịp thời, giúp nhanh chóng khôi phục lại hoạt động bình thường.

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Hợp tác

Hệ thống thanh toán chuyển tiền nội bộ của NHHT được duy trì hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác điều hành trong hệ thống và công tác điều hòa vốn giữa NHHT với QTDND, đáp ứng nhu cầu thanh toán của QTDND thành viên và khách hàng. Thanh toán qua các kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán đa phương tiếp tục được duy trì đã đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng tăng của QTDND và khách hàng. Kết quả, số lượng giao dịch chuyển tiền đi trong năm 2019 là 369.448 món, tăng 5% so với năm trước, với doanh số chuyển tiền đi là 96.506 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước; Giao dịch chuyển tiền đến là 165.613 món, tăng 23% so với năm trước, với doanh số chuyển tiền đến 95.512 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước

Với việc kết nạp 29 QTDND làm thành viên hệ thống CF-eBank, hiện tại mạng lưới thanh toán của hệ thống có 615 điểm, gồm 32 chi nhánh, 64 phòng giao dịch và 519 QTDND. NHHT đã cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán cho 334 QTDND thành viên hệ thống CF-eBank với hạn mức thấu chi là 373,6 tỷ đồng trong năm, trong đó có 298 QTDND sử dụng hạn mức thấu chi với doanh số phát sinh thấu chi là 3.914 tỷ đồng. Năm 2019 cũng đã đánh dấu một chu kỳ tăng trưởng mạnh về số lượng QTDND thành viên triển khai lắp đặt máy POS của NHHT (từ 33 QTDND cuối năm 2018 lên thành 171 QTDND lắp đặt POS cuối năm 2019, tăng 418%).

Việc phát triển mở rộng hoạt động thanh toán đến các QTDND đã giúp nâng cao mối liên kết giữa QTDND với NHHT; Khai thác thế mạnh mạng lưới của hệ thống QTDND, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của QTDND trên địa bàn; Các thành viên của hệ thống QTDND và người dân tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý thông qua giao dịch với các QTDND.

*****

Để đảm bảo hoạt động điều hòa, sử dụng vốn có hiệu quả, đồng thời đảm bảo thanh khoản, NHHT đã chủ động điều hành lãi suất linh hoạt, mở rộng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với các TCTD, đẩy mạnh giao dịch mua bán trái phiếu để tăng thanh khoản cho hệ thống. Đồng thời mở rộng tăng trưởng tín dụng ra nền kinh tế theo đúng chỉ tiêu được NHNN giao và đúng định hướng ưu tiên cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó tập trung cho vay đối với các hộ gia đình, CBCNV là giáo viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đời sống tại khu vực nông thôn.

NHHT cũng đã tích cực triển khai cho vay thông qua các QTDND theo hình thức cho vay liên kết, cho vay hợp vốn. Tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đến 31/12/2019 là 17.666 tỷ đồng, tăng 7,42% so với 31/12/2018; trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ lệ 72,27% dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Hiệu quả từ hoạt động này đã góp phần gia tăng năng lực hỗ trợ hệ thống trong việc định giá từ lãi suất tiền gửi đến cho vay cũng như là nền tảng để mở rộng các hoạt động hỗ trợ cho QTDND trong quản lý điều hành.

Ngân hàng Hợp tác thực hiện tốt vai trò đầu mối liên kết hệ thống, góp phần hỗ trợ hệ thống QTDND phát triển an toàn

Cùng với việc tăng trưởng quy mô, chất lượng tín dụng ngày một nâng cao từ việc kiểm soát rủi ro tín dụng đến thu hồi nợ xấu với kế hoạch cụ thể giao đến từng các chi nhánh. Kết quả đến cuối năm 2019, tổng số nợ cơ cấu, nợ xấu nội bảng, nợ đã xử lý rủi ro, nợ đã bán cho VAMC được thu hồi là 226 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến 31/12/2019 giảm còn 1,41%. Năm 2019, NHHT cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ NHNN giao là in ấn và phát hành sổ tiết kiệm trắng trên toàn thống. Đến 01/01/2020, các QTDND đã có đầy đủ sổ tiết kiệm trắng theo mẫu mới để sử dụng, đảm bảo đúng thời gian quy định của NHNN.

Những nền tảng nâng cao chất lượng hoạt động của NHHT và QTDND thêm điểm tựa trong thời gian tới với sự vận hành của các dự án hợp tác quốc tế. Như cấu phần xây dựng hệ thống thông tin quản lý (PRMS) được triển khai từ tháng 7/2019 đã đưa ra được 21 mẫu biểu báo cáo khai thác dữ liệu từ các báo cáo của QTDND gửi NHNN. Cấu phần này đã hoàn tất quá trình thiết kế, chuẩn bị triển khai đào tạo kiểm thử cho cán bộ trung tâm CNTT, cán bộ tín dụng của trụ sở chính và 31 chi nhánh trong quý I/2020.

Dự án “Đẩy mạnh hệ thống QTDND” (STEP) do chính phủ Canada tài trợ, Cơ quan phát triển Quốc tế Desjardins và NHHT phối hợp cùng thực hiện sang năm thứ 3 triển khai cũng đã đạt được những kết quả ban đầu với việc hoàn thành thí điểm 2 sản phẩm tín dụng mới và bộ công cụ kiểm toán nội bộ; 213 cán bộ QTDND được đào tạo về quy trình tín dụng của 2 sản phẩm mới và 210 cán bộ QTDND được đào tạo về bộ công cụ kiểm toán. Dự án STEP đang chuẩn bị các bước tiếp theo sau đào tạo như khảo sát nhu cầu triển khai các sản phẩm của dự án, xây dựng nền tảng e-learning để hỗ trợ từ xa các QTDND trong quá trình thực hiện.

*****

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2020, NHHT tiếp tục thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của các QTDND; Bám sát diễn biến thị trường, điều hành lãi suất linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức huy động, nâng cao chất lượng các sản phẩm huy động truyền thống, phát triển các sản phẩm mới về cho vay và huy động; Thực hiện mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Các mục tiêu tăng trưởng cũng đã được đề ra, trong đó so với năm 2019, huy động vốn: tăng trưởng tối thiểu 15%; tăng trưởng tín dụng, cho vay QTDND tăng tối thiểu 15%, cho vay doanh nghiệp và cá nhân tăng trưởng tối đa 10%. NHHT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ; tập trung triển khai chương trình kiểm tra, rà soát chất lượng tín dụng tại các chi nhánh, khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 2,0% tổng dư nợ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo đúng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 của NHHT đã được Thống đốc NHNN phê duyệt. Trong vai trò là công cụ của Chính phủ và NHNN hỗ trợ giám sát ổn định hệ thống, NHHT tiếp tục tham gia hỗ trợ các QTDND yếu kém theo chỉ đạo của NHNN và phối hợp tham gia, hỗ trợ kiểm tra, giám sát đối với QTDND khi NHNN yêu cầu.

Hoàng Hà

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.460 23.650 25.380 26.593 28.435 29.445 210,44 221,18
BIDV 23.520 23.700 25.769 26.623 28.840 29.445 213,23 221,80
VietinBank 23.400 23.650 25.352 26.577 28.529 29.499 213,02 222,12
Agribank 23.540 23.690 24.749 25.272 26.830 27.349 209,08 213,60
Eximbank 23.460 23.670 25.654 26,272 28.866 29.542 216,37 221,59
ACB 23.490 23.660 25.743 26.151 29.006 29.391 216,86 220,30
Sacombank 23.495 23.680 25.776 26.341 28.973 29.491 216,32 222,70
Techcombank 23.480 23.640 25.489 26.462 28.591 29.534 215,46 222,41
LienVietPostBank 23.460 23.630 25.427 26.417 28.563 29.539 212,77 223,93
DongA Bank 23.520 23.650 25.750 26.180 28.980 29.490 213,60 220,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.050
48.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.050
48.050
Vàng SJC 5c
47.050
48.070
Vàng nhẫn 9999
44.350
45.550
Vàng nữ trang 9999
45.550
45.350