Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương vững vàng trong gian khó

11:07 | 26/06/2022

Trong giai đoạn 2017-2022, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai các mặt công tác của đoàn, nhất là phong trào thanh niên tình nguyện. Vượt lên trên mọi thách thức, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Trung ương (NHTW) khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

doan thanh nien ngan hang trung uong vung vang trong gian kho
Đoàn viên Đoàn Thanh niên NHTW tích cực tham gia các hoạt động Đoàn

Tiên phong trên mọi hoạt động

Trong giai đoạn vừa qua, dưới tác động của đại dịch Covid-19, đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, sức khỏe tài chính của nhiều doanh nghiệp và người dân suy giảm dẫn tới hoạt động của hệ thống ngân hàng có những khó khăn nhất định. Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên bị gián đoạn do các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh; xã hội xuất hiện nhiều tệ nạn mới, đặc biệt là nạn thông tin không được kiểm duyệt trên các nền tảng mạng xã hội; các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, sự chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch diễn ra gay gắt... có khả năng tác động tiêu cực đến tư tưởng, lối sống, niềm tin và lý tưởng của thanh niên.

Trước bối cảnh đó, với vai trò, trách nhiệm của một tổ chức Đoàn ở cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng cùng những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cấp và của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NHTW đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thông qua các hoạt động Đoàn không ngừng bồi đắp lý tưởng, tạo dựng bản lĩnh chính trị, khơi dậy sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, Đoàn Thanh niên NHTW đã đạt được những kết quả đáng tự hào, góp phần tích cực vào thành tích chung của ngành Ngân hàng, của Khối các cơ quan Trung ương và của đất nước.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên NHTW hoàn thành xuất sắc 8/8 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên NHTW lần thứ XXI, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai có tổ chức, hiệu quả, thực chất. Công tác tuyên giáo đã được Đoàn Thanh niên NHTW tập trung triển khai nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin của đoàn viên thanh niên đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp phần định hướng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên thanh niên.

Trong nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên NHTW đã chủ động tổ chức cũng như tham gia nhiều hoạt động về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Qua đó, đoàn viên thanh niên đã hiểu sâu sắc hơn và kiên định tư tưởng bảo vệ vững chắc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; khẳng định giá trị đích thực của tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy lối sống lành mạnh, cần kiệm, tôn trọng pháp luật, nếp sống có trật tự, kỷ luật; trung thực trong công việc, hoà đồng, nhân ái trong cuộc sống, ngày một tinh thông về nghề nghiệp, nắm vững tri thức khoa học hiện đại và xây dựng được tác phong lao động công nghiệp, chủ động và sáng tạo.

Bên cạnh đó, trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc đã luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động chung của ngành Ngân hàng. Nhờ đó, tuổi trẻ NHTW có 696 lượt đoàn viên là công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 491 lượt đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 24 lượt đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng, 121 lượt đoàn viên được Thống đốc tặng Bằng khen, 03 đoàn viên thanh niên được Trung ương Đoàn tuyên dương cán bộ, công chức tiêu biểu toàn quốc, 01 cán bộ đoàn được tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng.

doan thanh nien ngan hang trung uong vung vang trong gian kho

Hướng đến sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ NHTW

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam Đoàn Thanh niên NHTW đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong phong trào "Thanh niên tình nguyện". Theo đó, Đoàn Thanh niên NHTW đã phối hợp với Ban Liên lạc hưu trí Ngân hàng Nhà nước tại TP. Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà 287 cán bộ hưu trí NHTW tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà 435 lượt gia đình cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên tích cực, tình nguyện làm thêm giờ để giải quyết công việc với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”.

Hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn Thanh niên NHTW trong thời gian qua đã ngày càng được đẩy mạnh và đa dạng hóa. Đoàn Thanh niên NHTW cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần giáo dục, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống thiên tai.

Không chỉ vậy, Đoàn Thanh niên NHTW đồng hành với đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ trong việc tổ chức các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng hành với đoàn viên thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần như nâng cao chất lượng các chương trình, cuộc thi, giải đấu do Đoàn Thanh niên NHTW và các đơn vị trực thuộc tổ chức, truyền thông nâng cao nhận thức, cán bộ nói “không” với ma túy và các chất kích thích, triển khai các sinh hoạt chuyên đề giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham tham gia xây dựng Đảng cũng được Đoàn Thanh niên NHTW chú trọng bằng việc kiên trì thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” gắn với việc đẩy mạnh trật tự kỷ cương, văn hóa công sở và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, nội vụ công tác Đoàn; củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn gắn với sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt mở rộng tạo giao lưu gắn kết giữa đơn vị thuộc các khối có đối tượng lĩnh vực liên quan đến nhau. Đồng thời, chủ động tham mưu thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, định kỳ tham mưu việc sơ kết, tổng kết và bổ sung những vấn đề mới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận trong đoàn viên thanh niên để định hướng kịp thời; chủ động tham mưu, giới thiệu cán bộ Đoàn có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Từ những kết quả đạt được có thể thấy, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHTW khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thông qua các hoạt động Đoàn không ngừng bồi đắp lý tưởng, tạo dựng bản lĩnh chính trị, khơi dậy sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên NHTW lần thứ XXI đã đề ra.

Với tinh thần kế thừa và phát huy những truyền thống đáng tự hào của thanh niên ngành Ngân hàng, toàn thể cán bộ, đoàn viên đang hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHTW khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ NHTW, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên NHTW. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên NHTW khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027, vững mạnh về tổ chức, kiên định về lý tưởng cách mạng, trong sáng về đạo đức, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Hương Giang

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.540 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.266 23.821 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.244 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.320
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.300
Vàng SJC 5c
66.300
67.320
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.400
53.000