Doanh nghiệp kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

68 lượt xem - 19/02/2020 14:25

Doanh nghiệp kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản