Hà Nội đứng đầu về sử dụng ngân sách địa phương ủy thác cho tín dụng chính sách

08:53 | 30/08/2019

Đó là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 29/8.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn và Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng dự Hội nghị

Gần 3000 tỷ đồng ủy thác từ Thành phố

Là một địa phương đứng đầu trong cả nước về nguồn vốn ngân sách ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trước khi có (Chỉ thị số 40). Song, sau 05 năm triển khai Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, Hà Nội tiếp tục có bước đột phá khi các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện từ các quận, huyện, xã nhận thức sâu sắc được vai trò tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH vì thế không chỉ tăng mạnh từ cơ chế đặc thù của Thành phố mà còn có sự chung tay của 100% quận, huyện để hỗ trợ người dân trên chính địa bàn của mình.

Cụ thể, 5 năm qua nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 2.903 tỷ đồng, tăng 1.805 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 36% tổng nguồn vốn. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách Thành phố đã lên tới 2.505 tỷ đồng, tăng 1.514 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với trước giai đoạn khi có Chỉ thị; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách quận, huyện, thị xã là 383 tỷ đồng, tăng 290 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy tặng Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị số 40

Với việc triển khai hiệu quả của NHCSXH trong việc phối hợp cùng chính quyền xã và các hội, đoàn thể, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương hiện đang cho vay gần 81 nghìn khách hàng với dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 2.817 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH Thành phố. Trong 05 năm qua, thông qua nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương, NHCSXH Thành phố đã giải ngân cho trên 134 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, thu hút, tạo việc làm ổn định cho trên 147 nghìn lao động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.906 căn nhà cho hộ nghèo.

Chia sẻ một trong những kinh nghiệm đưa Chỉ thị số 40 thực sự đi vào cuộc sống, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Thành phố Nguyễn Hồng Dân nhấn mạnh phải phát huy hiệu lực, hiệu quả, phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan và nhanh chóng triển khai sâu rộng tới cơ sở. Ví như sự vào cuộc của Sở LĐTB&XH cùng chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể và các đơn vị dạy nghề, trong 05 năm qua đã giúp 116 nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề. Đồng thời, giới thiệu và tạo việc làm cho 100 nghìn các đối tượng sau đào tạo nghề có việc làm thu nhập ổn định, chiếm tỷ lệ 86% tổng số lao động được đào tạo.

Một kinh nghiệm khác được Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền địa phương ở nơi nào quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt Chỉ thị số 40 thì nơi đó tín dụng chính sách xã hội được triển khai có hiệu quả, đạt được kết quả tích cực về mọi mặt, qua đó, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội”.

Như ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín, sau Chỉ thị 40, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã rõ nét từ tuyên truyền đến việc chủ động rà soát các hộ dân trên địa bàn để kịp thời bổ sung vào danh sách đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh, đảm bảo họ được quan tâm giúp đỡ, được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi vay vốn tín dụng chính sách để tổ chức sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững.

“Xác định khâu bình xét cho vay tại cơ sở là khâu quan trọng nhất để đảm bảo an toàn, hiệu quả của vốn tín dụng chính sách, UBND xã đã chỉ đạo việc bình xét phải được thực hiện một cách dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch có sự giám sát của cấp ủy, MTTQ cũng như mọi người dân trên địa bàn từng thôn”, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Chương Dương Huỳnh Ngọc Huệ cho biết. Kết quả là từ khi thực hiện Chỉ thị đến nay, trên địa bàn xã đã thực hiện cho vay được 962 lượt hộ, với số tiền là gần 23 tỷ đồng, trong đó 239 lượt hộ nghèo, cận nghèo; 23 lượt hộ trang trải học phí cho HSSV đi học; 340 lượt lao động được vay vốn để giải quyết việc làm; 43 lượt hộ nghèo vay để xây, sửa nhà... Những hiệu ứng từ tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao chất lượng sống nhân dân, đưa Chương Dương chính thức được công nhận nông thôn mới đầu 2017.

Ở quy mô cấp huyện, lại càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc triển khai tốt Chỉ thị số 40. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám thì phải gắn việc thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội với việc thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm của huyện. Hàng năm, HĐND, UBND huyện đều kịp thời bố trí nguồn vốn từ ngân sách huyện chuyển sang để NHCSXH tăng thêm nguồn vốn vay. Tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH huyện đạt 8,6 tỷ đồng, chiếm 2,5% tổng nguồn vốn cho vay, trước năm 2014 chưa thực hiện được việc bố trí nguồn vốn của huyện.

Đặt quyết tâm thực hiện Chỉ thị 40 hiệu quả hơn nữa 

Tổng kết về nguồn vốn cho vay ưu đãi trên địa bàn, ông Nguyễn Kim Phung – Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hà Nội cho biết, tổng doanh số cho vay của Thành phố từ cuối năm 2014 đến nay đạt 13.226 tỷ đồng với hơn 487 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo đã đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của hộ nghèo, trong đó, nguồn vốn tập trung nhiều cho các xã vùng khó khăn, những nơi còn nhiều hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội.

Dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 7.913 tỷ đồng, tăng 3.192 tỷ đồng so với năm 2014 với trên 289 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,16% cuối năm 2014 xuống còn 0,05% thời điểm cuối tháng 6/2019.

Nguồn vốn giải ngân qua NHCSXH Thành phố sau 5 năm đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có gần 170 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp cho 57 nghìn hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; cho vay gần 170 nghìn lượt khách hàng vay vốn GQVL, góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 186 nghìn lao động; giúp cho trên 17 nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo gần 250 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo 3.906 căn nhà cho hộ nghèo.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của Thành phố, hiện nay, đã có 4/18 huyện, thị xã và 325/386 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu đề ra, đồng thời, góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, thay đổi nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả hơn, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: “Đảng ta đã chọn đúng và trúng khi triển khai thực hiện tín dụng chính sách. Đây là một chương trình mang đậm tính nhân văn và càng thêm sâu sắc với sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị - xã hội”.

Từ thành công trên, theo Phó Bí thư Thành ủy, thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục đặt quyết tâm thực hiện có hiệu quả hơn nữa những chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 40. Đặc biệt, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực ngân sách cho NHCSXH thông qua hoạt động ủy thác các hội, đoàn thể; kiểm tra, giám sát những khó khăn người dân để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đồng thời chủ động gắn kết các chương trình dự án đầu tư các mô hình kinh tế về nông nghiệp công nghiệp; đặc biệt phát huy tối đa tiềm năng lợi thế các làng nghề truyền thống để tạo việc làm, thoát nghèo.

Việt Hải

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.135 23.305 24.601 25.725 29.563 30.187 201,88 211,10
BIDV 23.170 23.310 24.945 25.709 29.697 30.302 203,03 210,54
VietinBank 23.162 23.312 24.860 25.695 29.626 30.266 206,86 211,86
Agribank 23.185 23.290 24.944 25.354 29.957 30.471 209,00 212,98
Eximbank 23.160 23.290 24.874 25.239 29.748 30.185 207,03 210,07
ACB 23.160 23.290 24.879 25.233 29.830 30.177 207,00 209,94
Sacombank 23.135 23.297 24.891 25.346 29.813 30.218 206,32 210,89
Techcombank 23.145 23.305 24.646 25.608 29.435 30.381 205,75 212,50
LienVietPostBank 23.170 23.290 24.813 25.297 29.980 30.450 209,17 213,23
DongA Bank 23.190 23.280 24.930 25.250 29.790 30.180 204,00 209,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
44.730
45.100
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
43.730
45.080
Vàng SJC 5c
44.730
45.100
Vàng nhẫn 9999
44.680
45.180
Vàng nữ trang 9999
44.280
45.080