Hàng loạt dự án nghìn tỷ có nguy cơ bị trì trệ

399 lượt xem - 17/03/2020 10:41

Hàng loạt dự án nghìn tỷ có nguy cơ bị trì trệ