HDBank ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ MTTQ TP.HCM để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội

1,340 lượt xem - 01/10/2021 11:16

HDBank ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ MTTQ TP.HCM để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội