Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 2, nhiệm kỳ VII

10:04 | 09/07/2022

Ngày 8/7, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Đại hội bất thường và Hội nghị thường niên lần thứ 2, nhiệm kỳ VII. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

hiep hoi ngan hang to chuc hoi nghi thuong nien lan thu 2 nhiem ky vii Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Đại hội bất thường
hiep hoi ngan hang to chuc hoi nghi thuong nien lan thu 2 nhiem ky vii Sớm gỡ vướng mắc trong tranh chấp tín dụng để hỗ trợ việc thu hồi nợ, xử lý nợ xấu của các TCTD
hiep hoi ngan hang to chuc hoi nghi thuong nien lan thu 2 nhiem ky vii
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII, là năm đột phá và tạo đà cho những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành và Nghị quyết của Hiệp hội; quán triệt mục tiêu và định hướng hoạt động, đổi mới toàn diện các mặt công tác, chấn chỉnh lại tác phong, lề lối làm việc; với ý chí quyết tâm cao, Hiệp hội Ngân hàng vừa tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác; đồng thời nỗ lực xử lý kịp thời những công việc phát sinh, hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2021, đóng góp tích cực vào thành công của toàn Ngành.  

Trong năm qua, Hiệp hội tăng cường và phát huy vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên, có thể kể đến như: Quyết liệt kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng xem xét điều chỉnh giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính ngân hàng. Kết quả là đã thống nhất được với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giảm cước tin nhắn SMS thông qua phương thức thanh toán cước phí SMS trọn gói mà không giới hạn số lượng SMS; có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước đề nghị thực hiện thu thuế VAT theo đúng bản chất L/C và thông lệ quốc tế, không truy thu (hồi tố) thuế giá trị gia tăng đối với L/C từ năm 2011…

Trong vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội cũng rất tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Cụ thể, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Hiệp hội đã tham gia tổng kết thực tiễn và đóng góp ý kiến đối với gần 90 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng (22 Luật, 22 Nghị định, 42 Thông tư và nhiều văn bản quan trọng khác) của NHNN, các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan, góp phần để các quy định được ban hành của cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho các tổ chức hội viên trong quá trình thực hiện;

Với hoạt động truyền thông, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, thông qua các kênh truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông của Hiệp hội là Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (bản giấy) và Tạp chí điện tử (thitruongtaichinhtiente.vn), website (vnba.org.vn) với những bài viết mang tính thực tiễn cao, nhiều bài viết phân tích/bình luận chuyên sâu để định hướng dư luận, phản ánh kịp thời khó khăn vướng mắc, tình hình hoạt động, những kết quả thành công của tổ chức hội viên nhằm tuyên truyền, bảo vệ, nhân rộng gương điển hình, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với hoạt động ngân hàng…

Bày tỏ thống nhất với các nội dung báo cáo đã trình bày, ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Vietcombank cho biết, năm qua và 6 tháng đầu năm 2022 các hội viên của Hiệp hội đã hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.

hiep hoi ngan hang to chuc hoi nghi thuong nien lan thu 2 nhiem ky vii

Đồng tình với các báo cáo trình bày tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đánh giá Hiệp hội Ngân hàng đã rất tích cực, chủ động, tham gia đóng góp có trách nhiệm vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng. Thông qua Hiệp hội Ngân hàng, các ý kiến góp ý, phản biện của hội viên đối với cơ chế, chính sách của NHNN đã được gửi đến NHNN kịp thời để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện.

“Hiệp hội đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hội viên; đồng thời, thông tin kịp thời, đầy đủ cho các hội viên về các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Quốc hội, của Đảng và ngành Ngân hàng”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá.

Đối với công tác truyền thông, Phó Thống đốc đánh giá, Hiệp hội Ngân hàng đã thực hiện tốt công tác truyền thông - báo chí, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai truyền thông nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng, giải quyết vấn đề dư luận quan tâm như các vấn đề về xử lý nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng bất động sản, thị trường vàng, ngoại hối, hỗ trợ của ngành đối với người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch COVID-19...

Hiệp hội đã thực hiện tốt việc tăng cường công tác hợp tác quốc tế, thể hiện vai trò cầu nối, hỗ trợ các tổ chức hội viên trong quá trình hội nhập. Đặc biệt, Hiệp hội Ngân hàng vừa qua đã nghiên cứu, đề xuất tham gia sáng kiến Khung Dữ liệu liên thông ASEAN do Hiệp hội Ngân hàng ASEAN chủ trì thực hiện.

“Đây là điểm sáng về công tác hợp tác quốc tế của Hiệp hội, bước đầu chứng tỏ được tính chủ động trong vai trò hạt nhân liên kết các tổ chức hội viên tham gia sâu hơn vào quá trình hội nhập ngân hàng - tài chính ASEAN”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Dù đã đạt nhiều thành công trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, Phó Thống đốc lưu ý, Hiệp hội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác vận động các tổ chức hội viên tích cực hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và các giải pháp điều hành của NHNN, tạo sự đồng thuận trong hệ thống TCTD để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và góp phần hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của ngành.

Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò là đại diện cho các tổ chức hội viên, là cầu nối tổng hợp các vướng mắc, ý kiến tham gia góp ý, phản biện của tổ chức hội viên và đề xuất các kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động ngân hàng; kịp thời có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động của các tổ chức hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thiết thực cho các tổ chức hội viên.

“Đề nghị Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả hơn nữa hoạt động truyền thông, đặc biệt là các vấn đề đang được dư luận quan tâm như room tín dụng, thị trường vàng, thị trường ngoại hối, tỷ giá…”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh lưu ý.

Tiếp thu các chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Phạm Đức Ấn cho biết, Hiệp hội Ngân hàng sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo được Thống đốc giao. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, để có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo NHNN giao, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Phạm Đức Ấn đề nghị, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nói chung và các tổ chức hội viên nói riêng cần nhận thức sâu sắc thuận lợi và thách thức để tổ chức triển khai đồng bộ, có kết quả các giải pháp đã nêu tại các báo cáo trình bày tại Hội nghị, đặc biệt cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đối với Cơ quan Thường trực, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Điều lệ theo các nội dung đã được thông qua và trình Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung, đồng thời báo cáo NHNN theo quy định. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với quy định, pháp luật hiện hành và Điều lệ sửa đổi, bổ sung mới; báo cáo và trình Hội đồng Hiệp hội ký ban hành ngay sau khi Điều lệ có hiệu lực.

Đối với các tổ chức hội viên, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và của ngành; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã được quyết nghị tại Đại hội và Hội nghị thường niên; khẩn trương triển khai, quán triệt, cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch thiết thực phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của đơn vị; tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 và yêu cầu của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng…

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,80
-
4,90
7,40
-
8,00
8,10
ACB
-
0,20
0,20
0,20
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
4,10
4,30
4,40
5,40
5,70
6,00
6,40
Techcombank
0,03
-
-
-
3,25
3,45
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
4,50
4,50
4,80
5,10
5,10
5,60
5,60
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,60
6,70
7,20
7,50
Agribank
0,20
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,30
6,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.710 24.020 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.725 24.015 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.710 24.010 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.720 24.030 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.740 24.000 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.700 24.050 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.733 24.028 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.725 24.017 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.730 24.100 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.760 24.030 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.400
66.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.400
66.400
Vàng SJC 5c
65.400
66.420
Vàng nhẫn 9999
52.400
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.200
53.000