Hiệu quả từ những sáng kiến…

09:50 | 06/08/2020

Các giải pháp về chỉ đạo các ngân hàng, TCTD đã giúp tăng cường huy động nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và người dân, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên...

Nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn

Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua (2015-2020), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đề án, giải pháp, sáng kiến được triển khai thực hiện có hiệu quả. Có thể thấy, 5 năm qua, các phòng chuyên môn đã xây dựng 3 đề tài nghiên cứu cấp Ngành; trên 68 sáng kiến cấp cơ sở được Hội đồng sáng kiến NHNN tỉnh công nhận, ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả cao; ngoài ra, cán bộ, công chức Chi nhánh còn có trên 660 đề xuất tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác hàng tháng.

Các giải pháp, sáng kiến được áp dụng đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo, kịp thời cập nhật chính xác hoạt động ngân hàng gắn với công tác thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo, tham mưu... Nhóm báo cáo chuyên đề giúp đánh giá, phân tích kịp thời tình hình kinh tế-xã hội, hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin giữa các phòng chuyên môn.

hieu qua tu nhung sang kien
NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua của NHNN và Công đoàn cơ sở Chi nhánh nhận Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Đặc biệt là các giải pháp về chỉ đạo các ngân hàng, TCTD đã giúp tăng cường huy động nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và người dân, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Các giải pháp này được áp dụng kịp thời đã giúp đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; hỗ trợ vốn khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vay vốn ngân hàng bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tăng cường cho vay tiêu dùng nhằm hạn chế cho vay nặng lãi và nạn tín dụng đen…

Đến nay, so với năm 2015 tổng nguồn vốn huy động tăng 112,3%, tốc độ tăng bình quân hàng năm tăng 19%/năm; dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 97,1%, tốc độ tăng bình quân hàng năm 17,5%/năm.

NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ cũng đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 02/NQ-ĐU ngày 18/4/2018 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ NHNN tỉnh góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng đồng bộ với thực hiện Đề án cơ cấu lại, gắn với xử lý nợ xấu của các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đến năm 2020”; tập trung giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các ngân hàng, TCTD thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu, nợ đã bán cho VAMC, nợ đã xử lý rủi ro giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo trên cơ sở Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hàng năm luôn nằm trong tầm kiểm soát dưới 1%.

Chi nhánh NHNN tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn chú trọng phát triển các dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại, cơ cấu mạng lưới hoạt động thay đổi theo hướng phù hợp hơn, phủ rộng hơn, đáp ứng đến tận các xã, nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, NHNN tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo các ngân hàng, TCTD áp dụng các giải pháp công nghệ nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa và đẩy mạnh sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại; đến nay gần 100% các doanh nghiệp nộp thuế điện tử và các khoản phí, lệ phí, tiền điện, nước, viện phí và các khoản phí khác được thực hiện qua hệ thống ngân hàng; số tài khoản để trả lương tăng 3,58 lần. Tốc độ tăng tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm sau cao hơn năm trước, bình quân hàng năm tăng 30%, nhất là trong năm 2019 tăng 41%; các ngân hàng, TCTD đã lắp đặt thêm 48 máy ATM và 156 máy POS...

Một trong những điểm nhấn trong giai đoạn qua là NHNN tỉnh Phú Thọ đã bảo vệ thành công Dự án khoa học cấp Bộ về nâng cao chất lượng giám sát Quỹ tín dụng nhân dân qua phần mềm kết nối thông tin với NHNN Chi nhánh tỉnh. Dự án này đã được Thống đốc NHNN Việt Nam công nhận; đã bàn giao sản phẩm cho Viện Chiến lược Ngân hàng và là cơ sở nghiên cứu xem xét triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Chủ động trong các phong trào

NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng, TCTD triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; tập trung cơ cấu mạng lưới hoạt động thay đổi theo hướng phù hợp hơn, phủ rộng hơn, các dịch vụ ngân hàng đáp ứng đến tận các xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tập trung vốn phục vụ cho vay chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với 221.285 khách hàng, dư nợ 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015; nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần quan trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao, cải thiện đời sống của người dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo chiều hướng tích cực. Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có gần 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra, riêng thành phố Việt Trì 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

hieu qua tu nhung sang kien
Trong giai đoạn vừa qua, nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học được NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ chủ trì, bảo vệ thành công, có giá trị thực tiễn cao

Đặc biệt, Đảng bộ NHNN tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chú trọng quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Hàng năm Đảng bộ NHNN tỉnh luôn giữ vững là Đảng bộ trong sạch vững mạnh/ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Chi bộ, tổ Công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề hàng năm; 100% cán bộ, đoàn viên đã xây dựng kế hoạch và bản đăng ký thực hiện, trên cơ sở đó các tổ Công đoàn phối hợp với Chi bộ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, đoàn viên. Qua học tập và thực hiện cuộc vận động đã có bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác, nhiều tấm gương điển hình đã được biểu dương, khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được cấp ủy, Ban lãnh đạo Chi nhánh quan tâm, những cách làm hay, sáng kiến mang lại hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến được nhân rộng, tuyên truyền phổ biến của cán bộ, công chức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong dịp sơ kết, tổng kết. Qua đó, góp phần tạo động lực cho cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao nhận thức, ý nghĩa công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ, công chức, người lao động.

Công tác khen thưởng được Chi nhánh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc đánh giá các sáng kiến, giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả; việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai, công bằng, chính xác, kịp thời, phát huy tinh thần đoàn kết, không mang tính hình thức, không khen thưởng tràn lan; công tác khen thưởng đột xuất đã được Chi nhánh quan tâm đúng mức, kịp thời khen thưởng các cá nhân là người lao động trực tiếp.

Trong những tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhiệm vụ trọng tâm của NHNN và mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xét khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, công bằng, công khai, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng thành tích và kịp thời, có tính nêu gương học tập, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Quan tâm khen thưởng cho cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp trong đơn vị.

Thanh Thủy - Hoàng Yến

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850