“Hội nghị Diên Hồng” về văn hóa

09:09 | 22/11/2021

Theo kế hoạch, ngày 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đặc biệt quan trọng này giúp chúng ta đánh giá thực trạng kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, hội nghị còn là dịp động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, sau 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc đầu tiên (24/11/1946), Hội nghị lần này diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng của đất nước. Có thể nói, đây là hội nghị có tính chất lịch sử.

hoi nghi dien hong ve van hoa
Bản sắc văn hóa là tấm hộ chiếu của mỗi dân tộc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lịch sử phát triển

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về lĩnh vực văn hóa. Chúng ta thấy được sự quan tâm rất lớn của Trung ương Đảng, của Chính phủ, Quốc hội mà trực tiếp của Ban Bí thư về văn hoá. Sự quan tâm đó có cơ sở lý luận và thực tiễn. Các văn kiện của Đảng đều khẳng định phải đặt văn hoá ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; coi văn hóa là động lực tinh thần của sự phát triển. Văn hóa là một trong bốn trụ cột mà khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII đã thể hiện rất rõ. Vì vậy, quy mô của hội nghị lần này được tổ chức khá lớn.

“Trọng tâm xuyên suốt của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này, chúng ta sẽ dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về văn hoá, dựa trên đường lối của Đảng và đặc biệt là tinh thần của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin về văn hóa, về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được Đảng ta xác định là kim chỉ nam cho hành động... Chúng ta nhìn lại một cách sâu sắc hơn chặng đường 35 năm qua, trong công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, về văn hóa chúng ta đạt thành tựu gì, gặp những khó khăn gì; những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó có nhận thức đúng, hành động đẹp”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói, đồng thời bày tỏ: “Hội nghị cũng mong muốn từ nhận thức có tính chất hệ thống về các quan điểm, đường lối của Đảng, nhìn lại thực tiễn qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, dưới góc độ văn hóa, yêu cầu đặt ra là phải xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là gì. Trên trục xuyên suốt là phát triển văn hoá và con người Việt Nam, trọng tâm chính là khơi dậy cho được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đó chính là yêu cầu cũng như nội dung của hội nghị”.

PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương, đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo và trong nhóm đảm nhận tổ chức nội dung sự kiện của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 cho biết, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trực tiếp khoảng 550 đại biểu, các lãnh đạo, ban, bộ, ngành, đoàn thể. Trực tuyến tới tận các tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, làng/bản. “Hội nghị này không bàn kỹ về một mảng nào đó. Chủ yếu là bàn tới văn hóa theo hướng hẹp hơn so với nghĩa rộng của văn hóa. Tôi tin tưởng là sau hội nghị này sẽ có một bước chuyển về văn hóa. Văn hóa không phải là kèn trống, hoạt động bề nổi mà phải đi vào tư duy, tư duy văn hóa. Đường lối của Đảng, Nghị quyết, thể chế hóa bằng pháp luật và chính sách của Nhà nước, cần nguồn lực, vật chất và chất lượng cán bộ. Đội ngũ làm văn hóa như thế nào”, PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ.

Trong khi đó, PGS-TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Nếu văn hóa không được đặt đúng vị thế, sẽ có thể gây ra những hệ lụy toàn diện và lâu dài. Sự đứt đoạn của văn hóa truyền thống, việc đánh mất bản sắc, tinh thần dân tộc sẽ dẫn đến những con người vong bản. Bởi, bản sắc văn hóa là tấm hộ chiếu của mỗi dân tộc, quốc gia, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lịch sử phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển mạnh như vũ bão, nếu không chú ý đúng mức đến vị trí, vai trò của văn hóa, không nâng cao sức mạnh nội sinh trong văn hóa, tiến hành hiện đại văn hóa nhưng không xa rời các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú cho văn hóa Việt Nam, chúng ta sẽ mất đi nội lực và sức đề kháng trước những cuộc “xâm lăng văn hóa” từ bên ngoài.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Vừa qua, triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã được khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” quy tụ 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu; 123 tài liệu hiện vật quý hiếm được trưng bày theo 6 chuyên đề theo dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Triển lãm diễn ra đến ngày 27/11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; ngày 24/11 tại Nhà Quốc hội và triển lãm online trên website: http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11 đến ngày 31/12.

Thanh Xuân

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.470 22.780 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.500 22.780 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.500 22.800 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.500 22.760 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.530 22.740 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.530 22.730 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.495 22.900 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.520 22.800 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.530 22.730 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.550 22.730 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
61.850
62.570
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
61.850
62.570
Vàng SJC 5c
61.850
62.570
Vàng nhẫn 9999
52.800
53.500
Vàng nữ trang 9999
52.500
53.200